Pierwsze kroki z klientem internetowym Zoom


Klient internetowy Zoom Web Client umożliwia dołączanie do spotkań i webinarów Zoom w przeglądarce, bez potrzeby pobierania jakichkolwiek wtyczek lub oprogramowania. Web Client może pomóc użytkownikom ograniczonym w zakresie instalacji lub pobierania oprogramowania. Dzięki niemu mogą skorzystać z przeglądarki internetowej, aby dołączać do spotkań Zoom bez potrzeby pobierania aplikacji. Uczestnicy dołączający za pośrednictwem klienta internetowego domyślnie nie muszą być zalogowani na konto Zoom, ale prowadzący może wymagać uwierzytelniania.

Przez ustawienia możesz sprawdzić, czy link Dołącz z przeglądarki pojawia się automatycznie lub czy pojawia się tylko w przypadku, gdy uczestnicy usiłują pobrać klienta Zoom. 

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne korzystania z klienta internetowego 

Uwaga: klient internetowy nie jest obsługiwany przez mobilne wersje przeglądarek internetowych. 

Jak rozpoczynać spotkania i webinary oraz dołączać do nich przez klienta internetowego

Dołączanie do spotkania lub webinaru

Użytkownicy mogą dołączać do spotkań lub webinarów Zoom z przeglądarki, aby pominąć pobieranie aplikacji Zoom.

 1. Zlokalizuj link z zaproszeniem na spotkanie w e-mailu lub kalendarzu.
 2. Kliknij link dołączenia, aby dołączyć do spotkania.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit z prośbą o otworzenie lub zainstalowanie klienta Zoom Desktop Client, kliknij Anuluj.
 4. W dolnej części strony kliknij link Dołącz z przeglądarki.
  Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, upewnij się, że włączono opcję dołączania z przeglądarki internetowej.
 5. Jeśli wyświetli się monit, zaloguj się do swojego konta Zoom. Jeśli nie masz konta Zoom, utwórz nowe konto. 
  Wyświetli się monit o wprowadzenie nazwy i hasła do spotkania, jeśli nie zostało zawarte w linku do dołączania.
 6. Kliknij opcję Dołącz.

Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania lub webinaru

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania lub Webinary.
 3. Kliknij spotkanie, które chcesz rozpocząć.
 4. Kliknij opcję Rozpocznij to spotkanie w prawym górnym rogu.
 5. Jeśli pojawi się monit o otwarcie klienta stacjonarnego Zoom, kliknij opcję Anuluj.
 6. Kliknij link Dołącz z przeglądarki.
  Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, upewnij się, że włączona jest opcja Dołącz z przeglądarki.

Rozpoczynanie natychmiastowego spotkania

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij opcję POPROWADŹ SPOTKANIE w prawym górnym rogu obok swojego obrazu profilu, następnie wybierz opcję rozpoczęcia spotkania z wideo włączonym, wyłączonym lub z udostępnianiem ekranu.
 3. Jeśli pojawi się monit o otwarcie klienta stacjonarnego Zoom, kliknij opcję Anuluj.
 4. Kliknij link Dołącz z przeglądarki.
  Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, upewnij się, że włączona jest opcja Dołącz z przeglądarki.

Dołączanie z dźwiękiem

Po dołączeniu do spotkania możesz dołączyć do połączenia głosowego przez komputer, połączyć się przez telefon lub wybrać opcję Zadzwoń do mnie (jeśli jest włączona dla konta prowadzącego). Opcja Zadzwoń do mnie i numery bezpłatne wymagają planu obejmującego konferencje głosowe

 1. Kliknij opcję Dołącz do połączenia głosowego w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij zakładkę Połączenie telefoniczne, Głos komputera lub Zadzwoń do mnie, aby wybrać metodę dołączenia. 
  • Połączenie telefoniczne: aby połączyć się przez telefon, stosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.
  • Głos komputera: kliknij opcję Dołącz do połączenia głosowego przez komputer. Po dołączeniu do połączenia głosowego możesz kliknąć opcję Wycisz/Wyłącz wyciszenie w lewym dolnym rogu lub kliknąć symbol ^, aby wybrać inny mikrofon i/lub głośnik. 
  • Zadzwoń do mnie: z listy rozwijanej wybierz kraj telefonu, z którego dzwonisz, a następnie wpisz numer telefonu, z którego chcesz, aby do Ciebie zadzwoniono. Zaznacz opcję Zapamiętaj numer na tym komputerze, jeśli chcesz go zachować do celów przyszłych spotkań. Kliknij opcję Zadzwoń do mnie.

Jak używać klienta internetowego podczas spotkania

Wyświetlanie obrazu wideo

Możesz oglądać wideo uczestników w Widoku galerii i Widoku mówcy, a także maksymalnie 9 połączeń wideo określonych uczestników, jeśli prowadzący skieruje na kogoś reflektor. Możesz także zatrzymać wszystkie przychodzące połączenia wideo, co może być przydatne przy słabszym łączu internetowym lub dla uniknięcia zmęczenia psychicznego.  

Zapraszanie innych osób

 1. Kliknij opcję Uczestnicy w sterownikach spotkania.
 2. W lewym dolnym rogu panelu Uczestnicy kliknij opcję Zaproś.
 3. Dostępne opcje zależne są od rozszerzeń konta, od tego, czy użytkownik jest prowadzącym oraz czy jest zalogowany.
  • Kontakty: zaproś kontakty Zoom, które masz już nawiązane. 
  • Zoom Rooms: zaproś Zoom Rooms, które są na Twoim koncie. 
  • E-mail: w ten sposób otworzysz opcje wysłania wiadomości e-mail za pomocą domyślnego klienta e-mail, serwisu Gmail, Yahoo, kopiowania adresu URL lub kopiowania całego zaproszenia.
  • Wywołaj: jeśli masz plan obejmujący konferencje głosowe, możesz wywoływać uczestników przez telefon. Wprowadź nazwę, która ma być im wyświetlana, wybierz ich kraj, wprowadź numer telefonu, wybierz, czy mają słyszeć powitanie, lub ustaw wymóg, aby nacisnęli przycisk 1, zanim zostaną połączeni, a następnie kliknij przycisk Zaproś.
  • System pokoju: jeśli masz rozszerzenie Dodatek pokoi w chmurze, wyświetl informacje dla systemu pokoju H.323 lub SIP, aby dołączyć do połączenia lub zaprosić innych przez wywołanie ich adresu IP.

Udostępnianie ekranu

 1. Kliknij opcję Udostępnij ekran znajdującą się na pasku narzędzi spotkania.
 2. Wybierz ekran, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij opcję Udostępnij. Jeśli używasz wielu monitorów, zobaczysz każdy z ekranów.
  Aby udostępnić okno określonej aplikacji, kliknij zakładkę Okno, wybierz aplikację i kliknij opcję Udostępnij.
  Uwagi:
  • kiedy udostępniasz aplikację, zmiany wprowadzane na żywo w dokumencie mogą nie być widoczne dla innych. Jeśli napotkasz ten problem, wstrzymaj udostępnianie i zacznij je od nowa lub udostępnij cały ekran, aby uniknąć tego problemu. 
  • W przypadku użytkowników systemu Windows 10, jeśli otwartych jest kilka aplikacji, opcja udostępniania będzie dotyczyć ograniczonej liczby z nich. Jeśli aplikacja, którą chcesz udostępnić, nie znajduje się na liście do udostępnienia, zamknij zbędne aplikacje i spróbuj ponownie. 
  • Jeśli łączysz się za pomocą przeglądarki Chrome, możesz nawet wybrać określoną kartę przeglądarki do udostępnienia. 
 3. Udostępniając ekran, masz dostęp do następujących funkcji sterowania:
  • Powiadomienie w górnej części okna spotkania Zoom pokazuje podgląd udostępnianego ekranu. Kliknij opcję Wstrzymaj udostępnianie, aby wstrzymać udostępnianie ekranu.
  • Kliknij opcję Wznów udostępnianie, aby ponownie rozpocząć udostępnianie ekranu. Możesz także kliknąć opcję Zatrzymaj udostępnianie, aby zatrzymać udostępnianie ekranu.
  • W górnej części okna przeglądarki pojawi się przestawny pasek powiadomienia. Kliknij opcję Zatrzymaj udostępnianie, aby zatrzymać udostępnianie ekranu. Kliknij opcję Ukryj, aby usunąć przestawny pasek powiadomienia. 
 4. (Opcjonalne) Kliknij strzałkę do góry znajdującą się obok przycisku Udostępnij ekran, aby zmienić w ustawieniach, kto ma dostęp do udostępnianego ekranu.

Zażądaj zdalnego sterowania

Kiedy inny uczestnik udostępnia ekran, możesz zdalnie sterować jego ekranem. 

 1. Kiedy oglądasz udostępniany ekran, kliknij opcję Wyświetl opcje u góry, a następnie kliknij opcję Zażądaj zdalnego sterowania.
 2. Kliknij opcję Zażądaj, aby potwierdzić.
 3. Kliknij wewnątrz udostępnianego ekranu, aby rozpocząć sterowanie ekranem uczestnika.
 4. Aby zatrzymać zdalne sterowanie, kliknij opcję Zrezygnuj ze zdalnego sterowania u góry.

Korzystanie z sesji pytań i odpowiedzi podczas webinaru

Możesz pytać, głosować na pytania i komentować pytania, jeśli te funkcje są włączone przez prowadzącego.

 1. Kliknij opcję Pytania i odpowiedzi w sterownikach webinaru.
 2. Będziesz mieć dostęp do następujących funkcji sterowania:

Rozpoczynanie nagrywania w chmurze

Jako prowadzący spotkanie kliknij opcję Nagrywaj, aby nagrywać wideo, głos i tekst czatu w chmurze Zoom. Klient internetowy nie obsługuje lokalnych nagrań.

Dodawanie i otwieranie ankiet

Funkcja przeprowadzania ankiety podczas spotkań umożliwia dodawanie pytań podczas spotkań. Możesz uruchomić ankietę podczas spotkania i zebrać odpowiedzi.

Zarządzanie uczestnikami

Kliknij opcję Uczestnicy w sterownikach spotkania, aby zarządzać uczestnikami. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w kliencie internetowym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółową listą funkcji dostępnych w kliencie internetowym.

Korzystanie z sesji pytań i odpowiedzi podczas webinaru

Jako prowadzący spotkanie, współprowadzący lub panelista kliknij opcję Pytania i odpowiedzi, aby odpowiadać na pytania zadawane przez uczestników i zarządzać tymi pytaniami

Używanie tła maskującego

Podobnie do funkcji wirtualnego tła opcja maskowania tła umożliwia zamaskowanie tła przy jednoczesnym zachowaniu widoczności twarzy podczas spotkania.

Urządzenia spełniające wymagania systemowe mogą również korzystać z funkcji wirtualnego tła w opcji web client

Aby włączyć maskowanie tła podczas spotkania:

 1. Dołącz do spotkania lub je rozpocznij. 
 2. W sterownikach spotkania kliknij opcję Więcej i wybierz pozycję Ustawienia
 3. Kliknij zakładkę Tło
 4. Kliknij tło, którego chcesz użyć. 
 5. (Opcjonalne) Kliknij opcję Wideo lustrzane, aby Twoje wideo było wyświetlane w widoku lustrzanym. Dla niektórych użytkowników może to być bardziej naturalne. 
 6. (Opcjonalne) Aby dostosować kształt i lokalizację wycięcia, do którego pasuje Twoja twarz, kliknij kształt w oknie podglądu wideo. Pojawią się trzy opcje (okrąg, prostokąt, serce). Kliknij je, aby zmienić kształt. Aby zmienić lokalizację, kliknij i przeciągnij kształt w oknie podglądu wideo. 
 7. Kliknij znak X, aby zamknąć okno ustawień i powrócić do spotkania. 

Aby przesłać więcej obrazów tła: 

 1. Dołącz do spotkania lub je rozpocznij. 
 2. W sterownikach spotkania kliknij opcję Więcej i wybierz pozycję Ustawienia
 3. Kliknij zakładkę Tło
 4. Kliknij przycisk plusa , aby otworzyć przeglądarkę plików. 
 5. Wybierz obraz, którego chcesz użyć, i kliknij opcję Otwórz
  Obraz zostanie dodany do listy dostępnych obrazów tła.
 6. Kliknij nowy obraz, aby ustawić go jako tło. 

Używanie innych funkcji

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach klienta internetowego, zapoznaj się ze szczegółową listą funkcji dostępnych w kliencie internetowym.