Transmisje wideo nie działają na urządzeniach Lenovo


Przegląd

Jeśli kamera internetowa nie działa z platformą Zoom na laptopie Lenovo, istnieje kilka kroków rozwiązywania problemów, które można wykonać.

Poniższe kroki opisują wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w przypadku otrzymania poniższego komunikatu w ramach transmisji wideo w Zoom:

 

 1. Otwórz menu Start systemu Windows i wyszukaj pozycję Lenovo – Web Conferencing.
 2. Po otwarciu uruchom kamerę i zamknij aplikację Lenovo – Web Conferencing.
 1. Otwórz menu Start systemu Windows.
 2. Wyszukaj „Lenovo” i kliknij pozycję Lenovo Settings. Jeśli nie masz aplikacji Lenovo Settings, zainstaluj ją ze sklepu Microsoft Store.
 3. Wybierz kartę CAMERA (Kamera) w górnej części okna.
 4. Przewiń w dół strony ustawień i przestaw Privacy Mode (Tryb prywatności) na Off (Wył).
 1. Otwórz menu Start systemu Windows.
 2. Wyszukaj „Lenovo” i kliknij pozycję Lenovo Vantage.Jeśli nie masz aplikacji Lenovo Vantage, zainstaluj ją ze sklepu Microsoft Store.
 3. Kliknij pozycję Hardware Settings (Ustawienia sprzętu) > Audio/Visual (Audio/wideo).
 4. Przewiń w dół i przełącz Camera Privacy Mode (Tryb prywatności kamery) na Off (Wył.).

  Uwaga: Jeśli tryb Camera Privacy Mode (Tryb prywatności kamery) zmienia się dalej na On (Wł.), sprawdź, czy laptop Lenovo ma fizyczny przełącznik włączenia i wyłączenia kamery. Upewnij się, że kamera jest włączona.

Jeśli problemy na urządzeniu Lenovo nadal pozostają nierozwiązane, zobacz dalsze rozwiązywanie problemów.