Wyświetlanie historii faktur Zoom


Historię faktur do swojego konta możesz znaleźć w portal internetowy Zoom. Musisz być właścicielem konta, administratorem lub mieć inną rolę z uprawnieniami do rozliczeń.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o samej fakturze, zapoznaj się z naszym rozbiciem sekcji faktur i szczegółowymi informacjami.

Uwaga: od 17 lipca 2023 r. niektórzy właściciele kont i administratorzy zauważą w menu ADMINISTRATOR specjalną sekcję Plany i rozliczenia.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne do wyświetlania historii faktur

Jak wyświetlić historię faktur?

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W panelu nawigacji kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
  3. Kliknij kartę Historia faktur.
  4. Wybierz faktury, które chcesz wyświetlić lub zapłacić.
  5. Kliknij opcję Drukuj, aby pobrać i wyświetlić fakturę w pliku PDF.

Statusy faktur

Na karcie Historia faktur zobaczysz następujące statusy: