Konfiguracja Zoom Rooms z kalendarzem Google


Jeżeli zasób kalendarza jest zintegrowany z Zoom Room, wyświetlacz TV w danym pokoju, kontroler oraz wyświetlacz planowania prezentują spotkania zaplanowane dla danego pokoju. Członkowie organizacji mogą planować spotkania w Zoom Room, zapraszając pokój do spotkania. Sale konferencyjne są przydzielane jako zasób kalendarza przez usługę kalendarza. Autoryzacja platformy Zoom do uzyskania dostępu do zasobów kalendarza umożliwia użytkownikom rozpoczynanie spotkań w pokoju i dołączanie do nich za jednym dotknięciem.

Uwaga: po utworzeniu zasobu kalendarza w Google może minąć nawet 72 godziny, zanim będzie można udostępniać zasób kalendarza dedykowanemu użytkownikowi, którego utworzono w celu zarządzania kalendarzami.

W tym artykule omówiono:

Wstępne warunki dotyczące korzystania z Zoom Rooms z kalendarzem Google

Jak przygotować się do integracji kalendarza Google z Zoom Rooms

 1. Logowanie na koncie Google jako administrator
 2. Utwórz dedykowanego użytkownika, który może zarządzać wszystkimi zasobami kalendarza.
  W artykule pomocy Google Pojedyncze dodawanie użytkowników znajdziesz instrukcje dotyczące tego, jak dodać tego użytkownika.
 3. Utwórz lub zlokalizuj zasób kalendarza dla każdego Zoom Room.
  Patrz artykuł pomocniczy Google, Dodawanie zasobu kalendarza, aby uzyskać więcej wskazówek.
 4. Otwórz aplikację Kalendarz Google.
  Upewnij się, że widzisz zasób kalendarza dla każdego pokoju w sekcji Moje kalendarze.

Jak udostępnić zasoby kalendarza Zoom Room

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby udostępnić zasób kalendarza użytkownikowi, którego utworzono w celu zarządzania zasobami kalendarza i przyznać mu uprawnienia do dokonywania zmian. Powtarzaj te kroki dla każdego zasobu kalendarza, który chcesz udostępnić.

 1. Zaloguj się do kalendarza Google, wykorzystując użytkownika, który został utworzony celem zarządzania zasobami kalendarza.
 2. Kliknij ikonę menu w górnym lewym rogu.
 3. Znajdź zasób kalendarza do Zoom Room, najedź na nazwę zasobu kalendarza, kliknij elipsy more-button.png, a następnie Ustawienia i udostępnianie.
 4. Pod Udostępnij określonym osobom kliknij opcję Dodaj osoby.
 5. Wprowadź adres e-mail dedykowanego użytkownika, który będzie zarządzał zasobami kalendarza.
 6. W przypadku Pozwoleń, wybierz opcję Dokonaj zmian i zarządzaj udostępnianiem.
 7. Kliknij Wyślij.
  Uwaga: Konto, z którym się podzielono, będzie musiało zalogować się do swojej skrzynki odbiorczej i zaakceptować zaproszenie do udostępnienia.
 8. Powtórz powyższe kroki, aby udostępnić więcej zasobów kalendarza.

Jak dodawać zasoby kalendarza do kalendarza Google (użytkownicy końcowi)

Po udostępnieniu zasobu kalendarza dedykowanemu użytkownikowi, który został utworzony w celu zarządzania zasobami kalendarza, możesz poprosić użytkowników, aby postępowali według tych kroków celem dodania zasobu do kalendarza Google.

 1. Zaloguj się do kalendarza Google.
 2. Obok opcji Dodaj kalendarz współpracownika kliknij znak + , a następnie Przeszukaj zasoby.
 3. Wybierz pola wyboru obok zasobów Zoom Room, które chcesz dodać.

Jak usunąć Google Hangouts z kalendarza

Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby zaproszenia Google Hangouts nie były automatycznie dodawane do wydarzeń utworzonych przez użytkowników.

 1. Zaloguj się do administratora Google.
 2. Przejdź do opcji Kalendarz – ustawienia udostępniania.
  Twój kalendarz – ustawienia udostępniania można znaleźć pod Aplikacje > GSuite > Kalendarz > Ustawienia udostępniania.
 3. Zrezygnuj z wyboru pola opcji Połączenie wideo .
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Jak dodać usługę kalendarz Google do Zoom

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
  Uwaga: konto musi mieć uprawnienie Zoom Rooms.
 2. W opcji Zarządzanie pokojami wybierz Integracja kalendarza.
 3. Kliknij Dodaj usługę kalendarza.
 4. Kliknij Dodaj w sekcji Kalendarz Google.
 5. Wybierz adres e-mail związany ze współdzieloną usługą kalendarza dla Twojej organizacji. Jeżeli dedykowany użytkownik usługi kalendarza nie zostaje pokazany, kliknij Użyj innego konta oraz dodaj dane uwierzytelniające tego użytkownika.
 6. Kliknij Pozwól na stronie potwierdzenia, dzięki czemu Zoom uzyska pozwolenie na zarządzanie kalendarzami na dedykowanym koncie klienta.
  Strona Integracja kalendarza pokaże dodany zasób kalendarza.
  Uwaga: Dodaj Zoom Room do konfiguracji zasobu kalendarza z Zoom Room.