Konfiguracja Zoom w systemie Chrome OS


Przegląd

Jeśli jesteś administratorem zarządzającym urządzeniami z systemem Chrome OS, możesz skonfigurować Zoom dla Chrome OS przy użyciu konsoli administratora Google. Możesz ustawić zasady kontrolujące funkcje logowania.

Uwaga: ze względu na wycofywanie we wszystkich systemach operacyjnych obsługi dla aplikacji ChromeOS do czerwca 2022 r., firma Zoom wydała aplikację Zoom dla Chrome PWA (progresywna aplikacja internetowa), która ma za zadanie zastąpić aplikację Zoom dla systemu ChromeOS. Zaleca się, aby administratorzy rozpoczęli migrację użytkowników z aplikacji dla systemu ChromeOS do nowej aplikacji Zoom dla Chrome PWA, aby zapewnić płynne przejście.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Obsługiwane zasady

Użyj edytora tekstu, aby utworzyć plik JSON. Obsługiwane są następujące parametry. Jeśli parametr nie zostanie określony, zostanie użyta wartość domyślna.

ParametrTyp wartościDomyślnieOpis
BlockUntrustedSSLCertWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszOkreśl, czy aplikacja zostanie zatrzymana w przypadku nieprawidłowego certyfikatu. Jeśli opcja będzie mieć wartość Fałsz użytkownik otrzyma monit o podjęcie decyzji w zakresie zaufania certyfikatowi.
DisableGoogleLoginWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu konta Google jest wyłączone.
DisableFacebookLoginWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu konta Facebook jest wyłączone.
DisableLoginWithSSOWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu logowania jednokrotnego jest wyłączone.
DisableLoginWithEmailWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszOkreśl, czy logowanie się przy użyciu adresu e-mail jest wyłączone.
SetSSOURLCiąg(pusty)

Zdefiniuj wstępnie spersonalizowany adres URL używany na potrzeby logowania jednokrotnego.

Przykład: wpisz „success”, aby ustawić adres URL logowania jednokrotnego na https://success.zoom.us.

ForceLoginWithSSOWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszOkreśl, czy logowanie jednokrotne będzie domyślną metodą logowania. Jeśli opcja zostanie ustawiona na wartość Prawda, użytkownicy mogą nadal przełączyć się na inne metody logowania. Ta pozycja nie ma zastosowania, jeśli parametr DisableLoginWithSSO jest ustawiony na wartość Prawda.
GoogleLoginRenameDisabledWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszUniemożliwiaj użytkownikom zmianę nazwy przed dołączeniem do spotkania, jeśli zalogowali się przy użyciu konta Google.
SSOLoginRenameDisabledWartość logiczna
(prawda lub fałsz)
FałszUniemożliwiaj użytkownikom zmianę nazwy przed dołączeniem do spotkania, jeśli zalogowali się przy użyciu logowania jednokrotnego.
SetAccountIDsRestrictedToJoinCiąg(pusty)Ustaw identyfikatory konta*, do których klient będzie ograniczony w zakresie dołączania do spotkań hostowanych na konkretnych kontach identyfikatorach kont.
BandwidthLimitUpCiąg(pusty)Ustaw ograniczenie w przepustowości (w Kb/s) dla ruchu przesyłania plików z klienta Zoom.
BandwidthLimitDownCiąg(pusty)Ustaw ograniczenie w przepustowości (w Kb/s) dla ruchu pobierania plików z klienta Zoom.

**Uwaga: administrator lub właściciel konta powinien skontaktować się z pomocą techniczną, aby pozyskać identyfikator konta.

Przykładowy plik JSON

Poniżej przedstawiono przykładową konfigurację z wyłączeniem logowania Google i ograniczeniem logowania do konkretnego konta:

{
"DisableGoogleLogin": {
"Value": true
}
"SetAccountIDsRestrictedToJoin": {
"Value": “abcdefg“
}
}

Konfiguracja Zoom w systemie Chrome OS

  1. Zaloguj się do konsoli administratora.
  2. Ze strony głównej przejdź do sekcji Urządzenia, a następnie wybierz opcję Chrome.
  3. Kliknij opcję Aplikacje i rozszerzenia.
  4. Kliknij opcję Prześlij plik konfiguracyjny i prześlij utworzony plik JSON.
  5. Kliknij opcję Zapisz.
  6. (Opcjonalnie) Sprawdź, czy zasady zostały zastosowane pomyślnie, przechodząc na docelowym urządzeniu z systemem Chrome OS do przeglądarki i wpisując adres chrome://policy.