Korzystanie z funkcji pytań i odpowiedzi w roli prowadzącego webinaru


Funkcja pytań i odpowiedzi w ramachwebinarów pozwala uczestnikom zadawać pytania podczas webinaru, a panelistom, współprowadzącym oraz prowadzącemu odpowiadać na nie. Opcjonalnie uczestnicy mogą odpowiadać wzajemnie na pytania oraz okazywać poparcie.

Po zakończeniu webinaru możesz wygenerować raport z sesji pytań i odpowiedzi do analizy w przyszłości.

W tym artykule omówiono:

Wstępne warunki realizacji funkcji pytań i odpowiedzi

Uwaga: sortowanie przesłanych pytań według głosów poparcia lub najbardziej aktualnych wymaga od prowadzącego lub panelistów przeglądania pytań i odpowiedzi w wersji 5.8.6 lub nowszej.

Jak włączać moduł pytań i odpowiedzi

Konto

Aby włączyć funkcję pytań i odpowiedzi w przypadku wszystkich uczestników organizacji:

 1. Zaloguj się do  Zoom web portal jako właściciel lub administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontami, a następnie wybierz Ustawienia konta.
 3. Wybierz zakładkę Spotkanie.
 4. W przypadku opcji Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij opcję Pytania i odpowiedzi podczas webinaru w celu włączenia lub wyłączenia.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pytań i odpowiedzi dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W przypadku opcji Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij opcję Pytania i odpowiedzi podczas webinaru w celu włączenia lub wyłączenia.
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować z tego samego poziomu.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję pytań i odpowiedzi dla własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkęSpotkanie .
 4. W przypadku opcji Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij opcję Pytania i odpowiedzi podczas webinaru w celu włączenia lub wyłączenia.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.

Zaplanowane webinary

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Wybierz, aby edytować istniejący webinar lub zaplanować nowy.
 4. W sekcji Opcje webinaru sprawdź Pytania i odpowiedzi.
  Uwaga: jeżeli danej opcji brakuje, została wyłączona na poziomie konta i trzeba skontaktować się z administratorem Zoom.
 5. Kliknij Zaplanuj.

Jak edytować opcje pytań i odpowiedzi

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru.
 4. Przewiń do dołu strony oraz kliknij zakładkę Pytania i odpowiedzi.
 5. Kliknij Edytuj, aby dostosować następujące ustawienia.
  • Pozwól na pytania anonimowe: skorzystaj z tej opcji, aby pozwolić uczestnikom na przesyłanie pytań bez ujawniania imienia prowadzącemu, współprowadzącemu oraz panelistom.
  • Pozwól uczestnikom wyświetlać: wybierz, czy chcesz, aby uczestnicy mogli przeglądać tylko pytania, na które odpowiedziano, czy też wszystkie pytania.
   • Jeżeli wybierzesz możliwość wyświetlania przez uczestników wszystkich pytań, możesz wówczas włączyć następujące opcje:
   • Uczestnicy mogą reagować łapką w górę: uczestnicy mogą przeglądać wszystkie przekazane pytania oraz reagować łapką w górę w przypadku ważnych dla nich pytań. Pozwala to zasygnalizować prowadzącemu i współprowadzącym pytania, na które odpowiedź chce otrzymać więcej uczestników.
   • Uczestnicy mogą przesłać komentarz: uczestnicy mogą przeglądać wszystkie przekazane pytania oraz dodawać dodatkowe komentarze.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Uwaga: powyższe ustawienia można dostosowywać podczas bieżącej sesji webinarowej.

Jak zarządzać modułem pytań i odpowiedzi podczas webinaru

Jak odpowiadać na pytania

 1. Jako prowadzący, współprowadzący lub panelista kliknij Pytania i odpowiedzi w sterowaniu webinarem, aby przeglądać wszystkie przesłane pytania. Pytania przesłane przez uczestników zewnętrznych w stosunku do konta będą oznaczone etykietą (Gość) widniejącą obok imienia. Domyślnie pytania sortuje się chronologicznie. Najnowsze zostają umieszczone na dole listy.
 2. (Opcja) Kliknij listę rozwijaną Widok domyślny, aby przełączać się pomiędzy opcjami sortowania.
  • Najwięcej łapek w górę: przesłane pytania są sortowane według liczby łapek w górę otrzymanych przez uczestników.
  • Najnowsze: przesłane pytania są sortowane według czasu przesłania, a najnowsze znajdują się u góry listy.
   Uwaga: sortowanie przesłanych pytań według liczby łapek w górę lub najnowszych wymaga od prowadzącego lub panelistów przeglądania pytań i odpowiedzi w wersji 5.8.6 lub nowszej.
 3. Znajdź pytania, na które chcesz odpowiedzieć.

  • Kliknij opcję Odpowiedz na żywo, aby odpowiedzieć na pytania na głos podczas webinaru.
  • Kliknij Wpisz odpowiedź, aby wpisać odpowiedź dla uczestnika.
   Wpisz swoją odpowiedź i kliknij Wyślij.
   Uwaga: jeżeli pozwolisz uczestnikom komentować pytania, pytania wciąż będą pojawiać się na liście Otwarte i będzie można na nie odpowiadać, nawet jeśli uczestnik skomentował pytanie.
  • (Opcja) Zaznacz opcję Odpowiedz prywatnie przed kliknięciem Wyślij, jeżeli chcesz udzielić odpowiedzi wyłącznie konkretnemu uczestnikowi.

Jak odrzucać pytania

 1. Jako prowadzący, współprowadzący lub panelista kliknij Pytania i odpowiedzi w sterowaniu webinarem.
 2. Najedź myszą na pytanie, które chcesz odrzucić, a następnie kliknij Odrzuć.

Jak ponownie otwierać odrzucone pytania

 1. Jako prowadzący, współprowadzący lub panelista kliknij Pytania i odpowiedzi  w sterowaniu webinarem.
 2. Kliknij zakładkę Odrzucono.
 3. Znajdź pytanie, które chcesz ponownie otworzyć i kliknij opcję Otwórz pytanie ponownie.

Reagowanie łapką w górę – pytania i odpowiedzi

Poparcie dla danego pytania można wyrazić, klikając ikonę kciuka w górę.

Jak zmieniać ustawienia pytań i odpowiedzi podczas webinaru na żywo

 1. Kliknij opcję Pytania i odpowiedzi w sterowaniu webinarem.
 2. W prawym górnym rogu okna Pytania i odpowiedzi kliknij koło zębate, aby otworzyć okno ustawień.

  • Pozwól na pytania anonimowe: nazwy uczestników nie pojawiają się obok pytań.
  • Tylko pytania, na które odpowiedziano: wyświetlone zostaną tylko pytania, na które odpowiedziano.
  • Wszystkie pytania: wyświetlane są pytania, na które odpowiedziano oraz pytania, na które nie odpowiedziano.
   • Uczestnicy mogą reagować łapką w górę: uczestnicy mogą klikać przyciskkciuk w górę, aby popularne pytania pojawiały się u góry okna Pytania i odpowiedzi.
   • Uczestnicy mogą komentować: wszyscy uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi na pytania lub zostawić komentarz.

Jak odpowiadać na pytania

 1. Jako prowadzący, współprowadzący lub panelista kliknij Pytania i odpowiedzi w sterowaniu webinarem, aby przeglądać wszystkie przesłane pytania. Pytania przesłane przez uczestników zewnętrznych w stosunku do konta będą oznaczone etykietą (Gość) widniejącą obok imienia.Domyślnie pytania sortuje się chronologicznie. Najnowsze zostają umieszczone na dole listy.
 2. (Opcja) Kliknij listę rozwijaną Widok domyślny, aby przełączać się pomiędzy opcjami sortowania.
  • Najwięcej łapek w górę: przesłane pytania są sortowane według liczby łapek w górę otrzymanych przez uczestników.
  • Najnowsze: przesłane pytania sortuje się według czasu przesłania. Najnowsze znajdują się u góry listy.
   Uwaga: sortowanie przesłanych pytań według głosów poparcia lub najbardziej aktualnych wymaga od prowadzącego lub panelistów przeglądania pytań i odpowiedzi w wersji 5.8.6 lub nowszej.
 3. Znajdź pytania, na które chcesz odpowiedzieć.
  • Kliknij opcję Odpowiedz na żywo, aby odpowiedzieć na pytania na głos podczas webinaru.
  • Kliknij Odpowiedz wg tekstu, aby wpisać odpowiedź dla uczestnika.
   Wpisz swoją odpowiedź i kliknij Wyślij.
   Uwaga: jeżeli pozwolisz uczestnikom komentować pytania, pytania wciąż będą pojawiać się na liście Otwarte i będzie można na nie odpowiadać, nawet jeśli uczestnik skomentował pytanie.
  • (Opcja) Zaznacz opcję Odpowiedz prywatnie przed kliknięciem Wyślij, jeżeli chcesz udzielić odpowiedzi wyłącznie konkretnemu uczestnikowi.

Jak zmieniać ustawienia pytań i odpowiedzi podczas webinaru na żywo

 1. Kliknij Pytania i odpowiedzi w sterowaniu webinarem na dole okna Zoom, aby otworzyć okno Pytania i odpowiedzi.
 2. W prawym górnym rogu okna Pytania i odpowiedzi kliknij koło zębate, aby otworzyć okno ustawień.

  • Pozwól na pytania anonimowe: nazwy uczestników nie pojawiają się obok pytań.
  • Tylko pytania, na które odpowiedziano: wyświetlone zostaną tylko pytania, na które odpowiedziano.
  • Wszystkie pytania: wyświetlane są pytania, na które odpowiedziano oraz pytania, na które nie odpowiedziano.
   • Uczestnicy mogą reagować łapką w górę: uczestnicy mogą klikać przyciskkciuk w górę, aby popularne pytania pojawiały się u góry okna Pytania i odpowiedzi.
   • Uczestnicy mogą komentować: wszyscy uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi na pytania lub zostawić komentarz.

Jak odpowiadać na pytania

 1. Jako prowadzący, współprowadzący lub panelista kliknij Pytania i odpowiedzi w prawym górnym rogu, aby przeglądać wszystkie przesłane pytania. Pytania przesłane przez uczestników zewnętrznych w stosunku do konta będą oznaczone etykietą (Gość) widniejącą obok imienia. Domyślnie pytania sortuje się chronologicznie. Najnowsze zostają umieszczone na dole listy.
 2. (Opcja) Dotknij listy rozwijanej Widok domyślny, aby przełączać się pomiędzy opcjami sortowania.
  • Najwięcej łapek w górę: przesłane pytania są sortowane według liczby łapek w górę otrzymanych przez uczestników.
  • Najnowsze: przesłane pytania sortuje się według czasu przesłania. Najnowsze znajdują się u góry listy.
   Uwaga: sortowanie przesłanych pytań według głosów poparcia lub najbardziej aktualnych wymaga od prowadzącego lub panelistów przeglądania pytań i odpowiedzi w wersji 5.8.6 lub nowszej.
 3. Znajdź pytania, na które chcesz odpowiedzieć.

  • Dotknij opcji Odpowiedz na żywo, aby odpowiedzieć na pytania na głos podczas webinaru.
  • Dotknij Odpowiedz wg tekstu, aby wpisać odpowiedź dla uczestnika.
   Wpisz swoją odpowiedź i dotknij Wyślij.
   Uwaga: jeżeli pozwolisz uczestnikom komentować pytania, pytania wciąż będą pojawiać się na liście Otwarte i będzie można na nie odpowiadać, nawet jeśli uczestnik skomentował pytanie.
  • (Opcja) Zaznacz opcję Odpowiedz prywatnie przed kliknięciem Wyślij, jeżeli chcesz udzielić odpowiedzi wyłącznie konkretnemu uczestnikowi.

Jak odrzucać pytania

 1. Uruchamianie webinaru jako prowadzący lub zastępca prowadzącego
 2. Dotknij opcji Pytania i odpowiedzi w prawym górnym rogu.
 3. Zatrzymaj się na pytaniu, które chcesz odrzucić do czasu, aż pojawią się opcje.
 4. Dotknij Odrzuć lubUsuń.
  Uwaga
  : usuniętych pytań nie można otworzyć ponownie.

Jak ponownie otwierać odrzucone pytania

 1. Uruchamianie webinaru jako prowadzący lub zastępca prowadzącego
 2. Dotknij opcji Pytania i odpowiedzi w prawym górnym rogu.
 3. Dotknij zakładki Odrzucono.
 4. Zatrzymaj się na pytaniu, które chcesz otworzyć ponownie do czasu, aż pojawią się opcje.
 5. Dotknij Otwórz ponownie.

Reagowanie łapką w górę – pytania i odpowiedzi

Poparcie dla danego pytania można wyrazić, dotykając kciuka w górę.

Jak zmieniać ustawienia pytań i odpowiedzi podczas webinaru na żywo

 1. W sterowaniu webinarem na górze okna Zoom dotknij ikony Pytań i odpowiedzi, aby otworzyć okno Pytania i odpowiedzi.
 2. W prawym górnym rogu okna Pytania i odpowiedzi kliknij koło zębate .
  • Pozwól na pytania anonimowe: nazwy uczestników nie pojawiają się obok pytań.
  • Pozwól uczestnikom wyświetlać:
   • Tylko pytania, na które odpowiedziano: wyświetlone zostaną tylko pytania, na które odpowiedziano.
   • Wszystkie pytania: wyświetlane są pytania, na które odpowiedziano oraz pytania, na które nie odpowiedziano.
  • Uczestnicy mogą reagować łapką w górę: uczestnicy mogą klikać przyciskkciuk w górę, aby popularne pytania pojawiały się u góry okna Pytania i odpowiedzi.
  • Uczestnicy mogą komentować: wszyscy uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi na pytania lub zostawić komentarz.

Jak odpowiadać na pytania

 1. Jako prowadzący, współprowadzący lub panelista kliknij Pytania i odpowiedzi w prawym górnym rogu, aby przeglądać wszystkie przesłane pytania. Pytania przesłane przez uczestników zewnętrznych w stosunku do konta będą oznaczone etykietą (Gość) widniejącą obok imienia. Domyślnie pytania sortuje się chronologicznie. Najnowsze zostają umieszczone na dole listy.
 2. (Opcja) Dotknij listy rozwijanej Widok domyślny, aby przełączać się pomiędzy opcjami sortowania.
  • Najwięcej łapek w górę: przesłane pytania są sortowane według liczby łapek w górę otrzymanych przez uczestników.
  • Najnowsze: przesłane pytania sortuje się według czasu przesłania. Najnowsze znajdują się u góry listy.
   Uwaga: sortowanie przesłanych pytań według głosów poparcia lub najbardziej aktualnych wymaga od prowadzącego lub panelistów przeglądania pytań i odpowiedzi w wersji 5.8.6 lub nowszej.
 3. Znajdź pytania, na które chcesz odpowiedzieć.

  • Dotknij opcji Odpowiedz na żywo, aby odpowiedzieć na pytania na głos podczas webinaru.
  • Dotknij Odpowiedz wg tekstu, aby wpisać odpowiedź dla uczestnika.
   Wpisz swoją odpowiedź i dotknij Wyślij.
   Uwaga: jeżeli pozwolisz uczestnikom komentować pytania, pytania wciąż będą pojawiać się na liście Otwarte i będzie można na nie odpowiadać, nawet jeśli uczestnik skomentował pytanie.
  • (Opcja) Zaznacz opcję Odpowiedz prywatnie przed kliknięciem Wyślij, jeżeli chcesz udzielić odpowiedzi wyłącznie konkretnemu uczestnikowi.

Jak odrzucać pytania

 1. Uruchamianie webinaru jako prowadzący lub zastępca prowadzącego
 2. Dotknij opcji Pytania i odpowiedzi w prawym górnym rogu.
 3. Zatrzymaj się na pytaniu, które chcesz odrzucić do czasu, aż pojawią się opcje.
 4. Dotknij Odrzuć lubUsuń.
  Uwaga
  : usuniętych pytań nie można otworzyć ponownie.

Jak ponownie otwierać odrzucone pytania

 1. Uruchamianie webinaru jako prowadzący lub zastępca prowadzącego
 2. Dotknij opcji Pytania i odpowiedzi w prawym górnym rogu.
 3. Dotknij zakładki Odrzucono.
 4. Dotknij Otwórz ponownie.  

Reagowanie łapką w górę – pytania i odpowiedzi

Poparcie dla danego pytania można wyrazić, dotykając kciuka w górę.

Jak zmieniać ustawienia pytań i odpowiedzi podczas webinaru na żywo

 1. W sterowaniu webinarem na górze okna Zoom dotknij ikony pytań i odpowiedzi.
 2. W prawym górnym rogu okna Pytania i odpowiedzi kliknij ikonę koła zębatego .
  • Pozwól na pytania anonimowe: nazwy uczestników nie pojawiają się obok pytań.
  • Pozwól uczestnikom wyświetlać:
   • Tylko pytania, na które odpowiedziano: wyświetlone zostaną tylko pytania, na które odpowiedziano.
   • Wszystkie pytania: wyświetlane są pytania, na które odpowiedziano oraz pytania, na które nie odpowiedziano.
  • Uczestnicy mogą reagować łapką w górę: uczestnicy mogą klikać przyciskkciuk w górę, aby popularne pytania pojawiały się u góry okna Pytania i odpowiedzi.
  • Uczestnicy mogą komentować: wszyscy uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi na pytania lub zostawić komentarz.