Przesyłanie zrzutu ekranu, pliku, reakcji lub głosu


Zoom Chat umożliwia przesyłanie tekstu, zrzutów ekranu, obrazów, plików, wiadomości głosowych, emotikon oraz reakcji na czacie do kontaktu bądź grupy. Te funkcje są dostępne zarówno w przypadku zaszyfrowanego, jak i niezaszyfrowanego czatu. Można także przesłać i odtwarzać pliki wideo poprzez czat w Zoom Desktop Client oraz w aplikacji mobilnej.

Uwaga: maksymalny obsługiwany rozmiar pliku to 512 MB.

Warunki wstępne do przesyłania zrzutu ekranu, pliku, reakcji lub wiadomości głosowej

Zrzut ekranu, przesyłanie danych oraz reakcje

Wiadomości głosowe

 1. Zaloguj się w Zoom Desktop App
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Kliknij ikonę Dodaj obok ikony Ostatni, aby rozpocząć nowy czat z jednym z kontaktów.
  • W sekcji Ostatni kliknij Kontakt, aby zobaczyć historię czatu i kontynuować czat. Kontakty mają ikonę stanu przed nazwą.
  • W opcji Ostatni, kliknij kanał (zasygnalizowany przez ikonę grupy przed nazwą), aby zobaczyć historię czatu kanału i wysyłać wiadomości do członków kanału.
  • W zakładce Kontakty najedź na nazwę kontaktu i kliknij ikonę czatu.
 3. Postępuj zgodnie z jedną z poniższych sekcji w zależności od tego, co chcesz przesłać:

Zrzut ekranu

 1. Kliknij Zrzut ekranu powyżej okna czatu.
 2. Kliknij i przeciągnij mysz wokoło części ekranu, która ma być przechwycona, a następnie dodaj ewentualne dodatkowe notatki, takie jak strzałki, linie, okna lub tekst.
 3. Kliknij Przechwyć. Po przechwyceniu pożądanej treści pojawi się w oknie czatu.
 4. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć zrzutowi ekranu.
 5. Naciśnij Enter, aby wysłać.

Plik

 1. Kliknij Plik powyżej okna czatu lub kliknij i przeciągnij plik do okna czatu.
 2. Wybierz źródło pliku. 
  Uwaga: jeżeli admin włączył integrację udostępniania pliku, możesz także wybrać usługę podmiotu trzeciego.
 3. Przeszukaj system plików i wybierz plik, który chcesz przesłać.
  Gdy plik zostanie przesłany, kliknij ×, jeśli chcesz anulować przesyłanie.
 4. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć plikowi.
 5. Naciśnij Enter, aby wysłać. 
  Okno czatu pokazuje nazwę pliku oraz zielone pole wyboru sygnalizujące poprawne wysłanie. W przypadku wysłania obrazu wyświetli się on bezpośrednio w czacie.

  Uwaga: W przypadku wysyłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtworzyć wideo bezpośrednio w oknie czatu.

Wiadomość audio

 1. Kliknij opcję Wiadomość głosowa powyżej okna czatu.
  Zoom zacznie nagrywanie głosu.
 2. Aby nagrać wiadomość, należy skorzystać z domyślnego mikrofonu. Twoja wiadomość głosowa może mieć długość maksymalnie 60 sekund.
 3. Aby przesłać wiadomość głosową, kliknij ikonę przesyłania.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

 1. Zaloguj się w Zoom Desktop App
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Kliknij ikonę Dodaj obok ikony Ostatni, aby rozpocząć nowy czat z jednym z kontaktów.
  • W sekcji Ostatni kliknij Kontakt, aby zobaczyć historię czatu i kontynuować czat. Kontakty mają ikonę stanu przed nazwą.
  • W opcji Ostatni, kliknij kanał (zasygnalizowany przez ikonę grupy przed nazwą), aby zobaczyć historię czatu kanału i wysyłać wiadomości do członków kanału.
  • W zakładce Kontakty najedź na nazwę kontaktu i kliknij ikonę czatu.
 3. Postępuj zgodnie z jedną z poniższych sekcji w zależności od tego, co chcesz przesłać:

Zrzut ekranu

 1. Kliknij Zrzut ekranu powyżej okna czatu.
 2. Kliknij i przesuwaj myszką po części ekranu, która ma być przechwycona.
 3. Kliknij Wyślij. Po przechwyceniu pożądanej treści pojawi się w oknie czatu.

Plik

 1. Kliknij  Plik powyżej okna czatu lub kliknij i przeciągnij plik do okna czatu.
 2. Wybierz źródło pliku.
 3. Przeszukaj system plików i wybierz plik, który chcesz przesłać.
  Gdy plik zostanie przesłany, kliknij × , jeśli chcesz anulować przesyłanie.
 4. Wciśnij Otwórz , aby przesłać wybrany plik.
  Okno czatu pokazuje nazwę pliku oraz zielone pole wyboru sygnalizujące poprawne wysłanie. Jeśli wyślesz obraz, zostanie wyświetlony bezpośrednio w czacie.

Wiadomość audio

 1. Kliknij opcję Wiadomość głosowa powyżej okna czatu.
  Zoom zacznie nagrywanie głosu.
 2. Aby nagrać wiadomość, należy skorzystać z domyślnego mikrofonu. Twoja wiadomość głosowa może mieć długość maksymalnie 60 sekund.
 3. Aby przesłać wiadomość głosową, kliknij ikonę przesyłania.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Dotknij ikony ołówka w prawym górnym rogu ekranu Spotkaj się i czatuj.
  • Dotknij Kontakty, dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij Czat .

Zrzut ekranu

Aby przesłać zrzut ekranu, należy wykonać zrzut ekranu, wykorzystując ustawienia urządzenia, a następnie postępując zgodnie z poniższymi krokami w celu przesłania obrazu.

Obraz

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Albumu ze zdjęciami .
 3. Dotknij okręgu w każdym obrazie, aby dokonać wyboru.
 4. Dotknij Gotowe.
  Obraz zostanie od razu przesłany do kontaktu lub kanału.

Zdjęcie z kamery

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Zrób zdjęcie .
 3. Skorzystaj z aparatu, aby zrobić zdjęcie przy użyciu wbudowanej w telefonie kamery.
 4. Dotknij Potwierdź, aby wysłać lub Wykonaj ponownie.
  Obraz zostanie od razu przesłany do kontaktu lub kanału.

Plik

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Wyślij plik.
 3. Dotknij miejsca, w którym zlokalizowany jest plik.
 4. Wyszukaj i dotknij pliku, który chcesz przesłać. Jeżeli wybierzesz usługę zewnętrzną, taką jak Dropox, konieczne będzie zalogowanie się i przyznanie Zoom dostępu do konta.
 5. Dotknij Wyślij.
 6. Pojawi się w oknie czatu z nazwą pliku i polem wyboru sygnalizującym pomyślne wysłanie.

  Uwaga: W przypadku wysłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtworzyć wideo bezpośrednio w oknie czatu.

Wiadomość audio

 1. Dotknij ikony wiadomości głosowej z prawej strony okna czatu.
 2. Dotknij ikony mikrofonu i przytrzymaj ją, aby nagrać głos.
 3. Zwolnij ikonę, aby wysłać wiadomość lub przesuń do góry, aby anulować nagrywanie.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.

 

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Jeżeli chcesz przesłać zrzut ekranu, obraz lub plik, otwórz czat. Za pomocą tych metod możesz rozpocząć nowy czat:
  • Dotknij ikony ołówka  w prawym górnym rogu ekranu Spotkaj się i czatuj .
  • Dotknij Kontakty, dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij Czat .

Zrzut ekranu

Aby przesłać zrzut ekranu, należy wykonać zrzut ekranu, wykorzystując ustawienia urządzenia, a następnie postępując zgodnie z poniższymi krokami w celu przesłania obrazu.W przypadku większości urządzeń jednocześnie wciskaj przycisk home oraz przycisk zasilania. Na telefonie iPhone X jednocześnie wciskaj przycisk zasilania oraz zwiększania głośności.

Obraz

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij  Albumu ze zdjęciami .
 3. Dotknij okręgu w każdym obrazie, aby dokonać wyboru.
 4. Dotknij Gotowe.
 5. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć zrzutowi ekranu.
 6. Dotknij ikony wysyłania

Zdjęcie z kamery

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Zrób zdjęcie .
 3. Skorzystaj z aparatu, aby zrobić zdjęcie przy użyciu wbudowanej w telefonie kamery.
 4. Dotknij Użyj zdjęcia lub Zrób ponownie.
 5. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć zrzutowi ekranu.
 6. Dotknij ikony wysyłania .

Plik

 1. Dotknij znaku plusa .
 2. Dotknij Wyślij plik .
 3. Dotknij miejsca, w którym zlokalizowany jest plik.
 4. Dotknij plik, który chcesz wysłać.
 5. (Opcja) Wprowadź dowolny tekst, który ma towarzyszyć plikowi.
 6. Dotknij ikony wysyłania
  Pojawi się w oknie czatu z nazwą pliku i polem wyboru sygnalizującym pomyślne wysłanie.

  Uwaga: W przypadkuwysłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtworzyć wideo bezpośrednio w oknie czatu.

Wiadomość audio

 1. Dotknij ikony wiadomości głosowej  z prawej strony okna czatu.
 2. Dotknij ikony mikrofonu i przytrzymaj ją,  aby nagrać głos.
 3. Zwolnij ikonę, aby wysłać wiadomość lub przesuń do góry, aby anulować nagrywanie.

Reakcja

W oknie czatu wpisz Wszystkiego najlepszego. Reakcja pojawi się na chwilę w oknie czatu.