Korzystanie z klienta stacjonarnego Zoom z dwoma monitorami


Funkcja wyświetlania na dwóch monitorach umożliwia umieszczenie układu wideo i zawartości współdzielonego ekranu na dwóch oddzielnych monitorach/ekranach. Widok galerii lub prelegenta może być wyświetlany na jednym monitorze, podczas gdy drugi monitor wyświetla udostępniane treści. Jest to przydatne podczas prezentacji i do ukrywania notatek przed uczestnikami.

Warunki wstępne

Uwaga: przeczytaj poniższą dokumentację dotyczącą konfigurowania dwóch monitorów dla danego systemu operacyjnego:

Włączanie funkcji podwójnych monitorów

Aby włączyć funkcję podwójnych monitorów do własnego użytku:

  1. Zaloguj się do Zoom Client.
  2. Kliknij zdjęcie profilowe, a następnie opcję Ustawienia.
  3. Kliknij zakładkę Ogólne.
  4. Przejdź do opcji Użyj podwójnych monitorów i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.

Uwaga: w wersji klienta na komputery z systemem macOS tryb dwóch monitorów można włączyć za pomocą skrótu klawiaturowego Command(⌘)+Shift+D. Aby skorzystać z tego skrótu, musisz mieć wersję 5.8.0 lub nowszą.

Aby włączyć funkcję dwóch monitorów do własnego użytku:

  1. Kliknij obraz profilu, a następnie opcję Ustawienia.
  2. Kliknij zakładkę Ogólne.
  3. Przejdź do opcji Użyj podwójnych monitorów i sprawdź, czy jest włączona.

Używanie dwóch monitorów podczas spotkania

Po dołączeniu do spotkania lub rozpoczęciu spotkania na każdym monitorze pojawi się okno Zoom. Sterowniki spotkania i wideo uczestnika będą wyświetlane na jednym monitorze, podczas gdy na drugim monitorze będą wyświetlane tylko wideo uczestników.

Po rozpoczęciu udostępniania ekranu możesz kontynuować oglądanie wideo uczestnika na drugim monitorze: