Zarządzanie nagraniami OnZoom dla prowadzących


Możesz wybrać dołączenie dodatkowego dostępu do nagrań wydarzenia OnZoom w chmurze, korzystając z rejestracji biletów OnZoom. Da to osobom zarejestrowanym możliwość oglądania zdarzeń, na które się zarejestrowały, w dogodnym momencie, nawet bez uczestnictwa w wydarzeniu. Jest to dodatkowa korzyść, którą możesz dołączyć do rejestracji biletów.

Włączenie dodatkowego dostępu do nagrań wydarzenia przy rejestracji biletów umożliwi:

Uwaga: Nagrań nie można pobierać, edytować, usuwać ani udostępniać za pomocą Zoom Web Client.

Nagranie zostanie przekazane automatycznie po zakończeniu zdarzenia bez konieczności ręcznego przesyłania.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania nagraniami OnZoom

Jak przeglądać opcje nagrywania

Osoby zarejestrowane będą mogły oglądać nagranie wydarzenia, na które się zarejestrowały tylko pod warunkiem, że podczas tworzenia nagrania dołączysz dodatkowy dostęp do oglądania podczas rejestracji biletów.

Jak zarządzać nagraniami

Przeglądanie nagrań

Aby zobaczyć listę wszystkich swoich nagrań:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Nagrania.

Filtrowanie nagrań

Aby filtrować listę nagrań według rodzaju dostępności:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Nagrania.
 4. Kliknij ikonę filtra filter-button.png obok opcji Dostęp do nagrań.
 5. Zaznacz opcję Osoby zarejestrowane do wydarzenia lub Tylko ja.
 6. Kliknij OK.

Jak oglądać nagranie

Aby oglądać nagranie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Nagrania.
 4. Znajdź wydarzenie, którego nagranie chcesz obejrzeć.
 5. Po prawej stronie wydarzenia kliknij przycisk z elipsami more-button__1_.png, a następnie kliknij Odtwarzaj.

Jak edytować nagranie

Aby edytować nagranie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Nagrania.
 4. Znajdź wydarzenie, którego nagranie chcesz edytować.
 5. Po prawej stronie wydarzenia kliknij przycisk z elipsami more-button__1_.png, a następnie kliknij Edytuj.
 6. (Opcja) W sekcji Tytuł wprowadź nowy tytuł nagrania.
 7. (Opcja) W sekcji Opis wprowadź nowy opis nagrania.
 8. (Opcja) Za pomocą paska przesuwnego przytnij czas trwania nagrania. Po zakończeniu przycinania pozostała część (w niebieskiej ramce) zostanie zapisana jako nowe nagranie.
  • Aby przyciąć (skrócić) początek nagrania, przesuń pasek od lewej do prawej. Odcięty fragment (poza niebieskim obramowaniem) zostanie usunięty.
  • Aby przyciąć (skrócić) końcówkę nagrania, przesuń pasek od prawej do lewej. Odcięty fragment (poza niebieskim obramowaniem) zostanie usunięty.
 9. Kliknij opcję Zapisz.

Jak usunąć nagranie

Aby usunąć nagranie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Nagrania.
 4. Znajdź wydarzenie, którego nagranie chcesz usunąć.
 5. Po prawej stronie wydarzenia kliknij przycisk z elipsami more-button__1_.png, a następnie kliknij Usuń nagranie.
 6. Kliknij Usuń.