Korzystanie z funkcji tłumaczenia podczas spotkania lub webinaru


Użytkownicy, którzy chcą uwzględnić tłumaczy na spotkaniach lub webinarach, mają teraz możliwość włączenia funkcji Tłumaczenie. Dzięki temu host może wyznaczyć do 20 uczestników jako tłumaczy w portalu internetowym lub podczas sesji Zoom. 

Po rozpoczęciu spotkania lub webinaru prowadzący spotkanie może włączyć funkcję tłumaczenia, która umożliwi tłumaczom udostępnienie własnych kanałów głosowych dla tłumaczonych języków. Następnie uczestnicy mogą wybrać kanał głosowy, aby słuchać tłumaczenia w wybranym języku. Mogą również wyciszyć oryginalny dźwięk, zamiast słyszeć go w tle wybranego języka.  

W przypadku sesji z tłumaczeniem nagrania w chmurze będą zawierać tylko oryginalny dźwięk spotkania lub webinarium, bez tłumaczeń. Lokalne nagrania sesji z tłumaczeniami będą rejestrować wszystkie głosy, które może słyszeć osoba nagrywająca, ale nie wiele kanałów głosowych jednocześnie.

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne funkcji tłumaczenia

Uwaga:

Włączanie lub wyłączanie funkcji tłumaczenia

Uwaga: jeśli nie widzisz tego ustawienia, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Zoom w celu włączenia tej funkcji.

Konto

Włączanie i wyłączanie funkcji Tłumaczenie dla wszystkich użytkowników konta:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij przełącznik Tłumaczenie w sekcji Podczas spotkania (Zaawansowane).
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 7. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Domyślnie włącz tłumaczenie.
  Tłumaczenie będzie włączone jako ustawienie domyślne dla wszystkich spotkań zaplanowanych z poziomu konta.
 8. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Zezwalaj uczestnikom na mówienie na kanale odsłuchowym. Wyłącz to ustawienie, jeśli chcesz uniemożliwić uczestnikom mówienie na kanale podczas tłumaczenia, na przykład aby zapobiec słyszeniu echa w kanale odsłuchowym. Aby to ustawienie było dostępne, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Zoom.

Grupa

Włączanie i wyłączanie funkcji Tłumaczenie dla grup użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij przełącznik Tłumaczenie w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane).
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować z tego samego poziomu.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 8. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Domyślnie włącz tłumaczenie.
  Tłumaczenie będzie włączone jako ustawienie domyślne dla wszystkich spotkań zaplanowanych z poziomu grupy.
 9. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Zezwalaj uczestnikom na mówienie na kanale odsłuchowym. Wyłącz to ustawienie, jeśli chcesz uniemożliwić uczestnikom mówienie na kanale podczas tłumaczenia, na przykład aby zapobiec słyszeniu echa w kanale odsłuchowym. Aby to ustawienie było dostępne, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Zoom.

Użytkownik

Włączanie i wyłączanie funkcji Tłumaczenie na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, kliknij przełącznik Tłumaczenie w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane).
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.
 6. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Domyślnie włącz tłumaczenie.
  Tłumaczenie będzie włączone jako ustawienie domyślne dla wszystkich spotkań zaplanowanych z poziomu użytkownika.
 7. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Zezwalaj uczestnikom na mówienie na kanale odsłuchowym. Wyłącz to ustawienie, jeśli chcesz uniemożliwić uczestnikom mówienie na kanale podczas tłumaczenia, na przykład aby zapobiec słyszeniu echa w kanale odsłuchowym. Aby to ustawienie było dostępne, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Zoom.

Dodaj i wybierz języki po włączeniu funkcji tłumaczenia

Języki można wybierać lub dodawać po włączeniu funkcji Tłumaczenie  na poziomie konta, użytkownika lub grupy.

 1. Gdy funkcja zostanie włączona, na ekranie pojawi się 9 domyślnych języków: 
  • angielski
  • chiński
  • japoński
  • niemiecki
  • francuski
  • rosyjski
  • portugalski
  • hiszpański
  • koreański
 2. Aby dodać więcej języków, kliknij symbol plusa (+).
 3. Wprowadź nazwę języka, który chcesz dodać, w polu o nazwie Dodaj język.
 4. Wybierz język z menu rozwijanego.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
  Następnie wybrany język pojawi się na liście.
  Uwaga: choć liczba języków, które można dodać, nie jest ograniczona limitem, podczas spotkania lub webinaru można korzystać tylko z 5 języków niestandardowych jednocześnie. 

Dodawanie języków tłumaczenia do spotkań i webinarów

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Spotkania.
 3. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 4. Wybierz opcję Generuj automatycznie, która znajduje się obok pola Identyfikator spotkania. To ustawienie jest wymagane przez funkcję tłumaczenia. 
 5. Obok opcji Tłumaczenie zaznacz pole wyboru Włącz tłumaczenie.
  Uwaga: jeśli wcześniej zaznaczono pole wyboru Domyślnie włącz tłumaczenie na poziomie konta, grupy lub użytkownika, to pole wyboru będzie już zaznaczone i włączone jako ustawienie domyślne dla wszystkich zaplanowanych spotkań.
 6. Wprowadź informacje dla tłumaczy.
  Wybrane do tłumaczenia języki utworzą własne kanały głosowe, lecz nie wszystkie trzeba wykorzystać podczas spotkania.
  Uwaga: wstępnie przypisani tłumacze muszą zalogować się na koncie powiązanym z wybranym adresem e-mail. Jeśli w momencie dołączenia do spotkania lub webinaru nie są zalogowani za pomocą wybranego adresu e-mail, nie zostaną rozpoznani jako tłumacze. Prowadzący może jednak ręcznie przypisać ich do roli tłumacza w trakcie spotkania. 
 7. Kliknij opcję Zapisz.
 8. Aby zmodyfikować listę tłumaczy, kliknij przycisk Edytuj.
  • Aby dodać dodatkowych tłumaczy, kliknij przycisk + Dodaj tłumacza. Następnie wprowadź informacje dla tłumaczy. 
  • Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail z zaproszeniem, kliknij ikonę wiadomości e-mail email-button.png, znajdującą się obok imienia i nazwiska tłumacza.
  • Aby skopiować wiadomość e-mail z zaproszeniem, kliknij wielokropek znajdujący się obok imienia i nazwiska tłumacza more-button.png. Następnie kliknij przycisk Skopiuj zaproszenie.
  • Aby usunąć tłumaczy, kliknij wielokropek znajdujący się obok imienia i nazwiska tłumacza more-button.png. Następnie kliknij przycisk Usuń tego tłumacza.
 9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: proces włączania funkcji tłumaczenia podczas webinarów wygląda podobnie. Wybierz opcję Webinary w menu nawigacji, a następnie kliknij przycisk Zaplanuj webinar; wykonaj kroki 3–6.

Rozpoczynanie tłumaczenia podczas spotkań i webinarów

Uwaga: korzystanie z aplikacji mobilnej Zoom uniemożliwia włączenie funkcji tłumaczenia lub zarządzanie nią. Uczestniczy dołączający za pomocą aplikacji mobilnej Zoom mogą jedynie słuchać tłumaczeń na kanałach głosowych i wyświetlać przetłumaczony tekst.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 3. Po rozpoczęciu spotkania wybierz przycisk Tłumaczenie znajdujący się w opcjach sterowania spotkaniem.
  W razie potrzeby możesz dodawać lub usuwać tłumaczy z tego menu.
 4. Aby rozpocząć sesję tłumaczeniową, kliknij przycisk Rozpocznij.
  Gdy prowadzący kliknie przycisk Rozpocznij, tłumacze otrzymają wiadomość z informacją o tym, że przypisano im dany język.

  Uwaga: wstępnie przypisani tłumacze muszą zalogować się na koncie powiązanym z wybranym adresem e-mail. Jeśli w momencie dołączenia do sesji nie są zalogowani za pomocą wybranego adresu e-mail, nie zostaną rozpoznani jako tłumacze. Prowadzący może jednak ręcznie przypisać ich do roli tłumacza w trakcie spotkania. 
 5. Teraz tłumacze i uczestnicy mogą kliknąć przycisk Tłumaczenie, który znajduje się w opcjach sterowania spotkaniem, i wybrać kanał języka.
 6. Tłumacz znajdujący się na kanale usłyszy oryginalny dźwięk spotkania, który ma przetłumaczyć. Tłumacze mają dostęp jedynie do tych kanałów języka, do których ich przypisano. Uczestnicy kanału językowego usłyszą przetłumaczony dźwięk, a także oryginalny dźwięk z niższą głośnością.
  Uwaga: oryginalna głośność dźwięku powróci do 100% 8 sekund po tym, jak tłumacz przestanie mówić.
 7. Aby zakończyć sesję tłumaczeniową, prowadzący musi kliknąć przycisk Tłumaczenie, który znajduje się w opcjach sterowania spotkaniem.
 8. Po otwarciu okna funkcji Tłumaczenie prowadzący może kliknąć przycisk Zakończ, aby wstrzymać sesje.
 9. Prowadzący może również kliknąć przycisk Zarządzaj tłumaczeniem, aby zmienić ustawienia tłumacza podczas sesji. 

Zarządzanie rolą tłumacza

Tłumacz może jednocześnie prowadzić transmisję tylko na jednym kanale języka. Zapobiega to nakładaniu się języków i ogranicza zamieszanie. Możesz przełączać się między kanałem z oryginalnym dźwiękiem spotkania i kanałem zawierającym tłumaczenie, do których Cię przypisano. 

Uwaga: tłumaczenie jest możliwe jedynie za pomocą dźwięku z komputera. Nie możesz skorzystać z funkcji głosowych połączenia lub funkcji Zadzwoń do mnie.

Gdy prowadzący spotkanie przypisze Ci rolę tłumacza, na ekranie pojawi się okno dialogowe z informacją o przydzielonym języku:

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Dołącz do spotkania, na który prowadzący przypisał Ci rolę tłumacza.
 3. Aby zaakceptować język, do którego Cię przypisano, kliknij przycisk OK.

Przełączanie kanałów głosowych jako tłumacz i korzystanie z tłumaczeń pośrednich

Przełączanie między kanałami głosowymi podczas spotkania:

 1. Kliknij nazwę języka kanału głosowego, do którego chcesz transmitować.
 2. Zacznij mówić w języku kanału głosowego, do którego transmitujesz.

Jako tłumacz domyślnie słuchasz głównego kanału głosowego, ale możesz zmienić kanał głosowy, aby słuchać innego tłumacza. Nazywa się to tłumaczeniem pośrednim.

Jest to przydatne, gdy nie rozumiesz głównego kanału językowego i musisz tłumaczyć z innego dostępnego języka. Na przykład możesz nie rozumieć języka angielskiego używanego na głównym kanale, ale rozumiesz język francuski. Możesz zatem słuchać francuskiego kanału tłumaczenia i przetłumaczyć go na język, do tłumaczenia którego Cię przydzielono.

Aby zmienić przychodzący kanał głosowy na inny kanał tłumaczenia:

 1. Kliknij menu rozwijane obok opcji Odsłuchiwanie.
 2. Wybierz kanał głosowy, którego chcesz słuchać.
  Domyślnie wybrana jest opcja Główny kanał głosowy.

Uwaga: tłumaczenie pośrednie wymaga wersji 5.9.6 lub nowszej.

Jak słuchać tłumaczenia

 1. Kliknij przycisk Tłumaczenie w opcjach sterowania spotkaniem/webinarem. 
 2. Kliknij nazwę języka, w którym chcesz słuchać.
 3. (Opcjonalnie) Aby słuchać tylko tłumaczenia, kliknij przycisk Wycisz oryginalny dźwięk.

Uwaga:

 • Musisz dołączyć do spotkania za pośrednictwem dźwięku z komputera / VoIP. Nie możesz słuchać tłumaczenia, jeśli korzystasz z opcji połączenia lub funkcji Zadzwoń do mnie.
 • Jak uczestnik dołączający do kanału języka, możesz transmitować z powrotem do głównego kanału głosowego, jeśli wyłączysz wyciszenie dźwięku i zaczniesz mówić.
 1. Kliknij wielokropek more-button.png znajdujący się w opcjach sterowania spotkaniem.
 2. Kliknij przycisk Tłumaczenie
 3. Kliknij nazwę języka, którego chcesz słuchać.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij przełącznik, aby zarządzać opcją Wycisz oryginalny dźwięk.
 5. Kliknij przycisk Done (Gotowe).

Uwaga:

 • Nie możesz słuchać tłumaczenia, jeśli korzystasz z opcji połączenia lub funkcji Zadzwoń do mnie.
 • Jak uczestnik dołączający do kanału języka, możesz transmitować z powrotem do głównego kanału głosowego, jeśli wyłączysz wyciszenie dźwięku i zaczniesz mówić.