Nawiązywanie i odbieranie połączeń


Jeżeli na Twoim koncie aktywna jest usługa Zoom Phone, możesz korzystać z Zoom do nawiązywania i odbierania połączeń. W tym artykule opisano sposoby nawiązywania połączeń i różne powiadomienia o połączeniach.

Jeżeli masz zainstalowane rozszerzenie Zoom for GSuite, możesz wykonywać połączenia Zoom Phone bezpośrednio z tego dodatku. Dowiedz się więcej na temat korzystania z Zoom Phone z rozszerzeniem GSuite.

Uwaga: Podczas połączenia Zoom Phone status Twojego połączenia będzie synchronizowany z przypisanymi telefonami stacjonarnymi.

Wymagania wstępne do nawiązywania i odbierania połączeń

Nawiązywanie połączenia

Uwaga: Jeżeli wybierasz numer telefonu wyświetlany w innej aplikacji (np. Outlook lub przeglądarce internetowej) użyj opcji kliknij-aby-zadzwonić lub podświetl-aby-zadzwonić.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Wybierz numer, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Klawiatura numeryczna: Wybierz numer, używając klawiatury ekranowej lub numerycznej komputera, a następnie kliknij ikonę z telefonem. Jeżeli dzwonisz pod spersonalizowany numer telefonu (numer zawierający litery), Zoom Phone podczas nawiązywania połączenia automatycznie przekształci litery w cyfry.
  • Kopiuj i wklej: Skopiuj i wklej numer do pola tekstowego, a następnie kliknij ikonę z telefonem .
  • Wyszukaj kontakty: Wpisz nazwisko lub numer powyżej klawiatury numerycznej, aby wyszukać kontakty wewnętrzne, zewnętrzne i zsynchronizowane. Aby nawiązać połączenie, kliknij wynik wyszukiwania. Jeżeli kontakt posiada kilka numerów telefonów, kliknij ikonę ze strzałką w prawo , aby wyświetlić i wybrać odpowiedni numer.
  • Kontakty ulubione: Kliknij zakładkę Ulubione nad klawiaturą numeryczną, aby wyświetlić ulubione kontakty. Ustaw kursor myszy nad kontaktem i kliknij ikonę z telefonem , aby nawiązać połączenie.
 4. Kliknij rozwijane menu Identyfikator dzwoniącego, aby zmienić numer identyfikatora dzwoniącego dla połączeń wychodzących. Podczas połączenia jego status jest synchronizowany z przypisanymi do Ciebie telefonami stacjonarnymi.
  Uwaga: Sprawdź funkcje i ograniczenia numeru identyfikatora dzwoniącego dla połączeń wychodzących.
 5. Użyj sterowania podczas połączenia.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem zsynchronizowanym

Jeżeli skonfigurujesz synchronizację kontaktów, możesz nawiązywać połączenia z kontaktami dodanymi do Twojego konta Google, Office 365 lub Exchange.

Uwaga: Połączenia z kontaktami zsynchronizowanymi możesz nawiązywać wyłącznie za pomocą aplikacji stacjonarnej Zoom. Kontakty zsynchronizowane nie są dostępne w aplikacji mobilnej Zoom ani w skonfigurowanych telefonach stacjonarnych.

Korzystanie z książki telefonicznej

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij Kontakty.
 3. W sekcji Moje grupy kliknij Kontakty w chmurze i wybierz kontakt do nawiązania połączenia.
 4. Kliknij Zadzwoń. Alternatywnie możesz ustawić kursor myszy nad nazwą kontaktu w książce telefonicznej i kliknąć ikonę z telefonem.
  Uwaga:
  • Upewnij się, że do zsynchronizowanego kontaktu jest przypisany numer telefonu. Jeżeli numer telefonu nie jest przypisany, kontakt nadal będzie się pojawiał w pozycji Kontakty w chmurze, ale nie będzie można do niego zadzwonić.
  • Jeżeli kontakt posiada więcej niż jeden numer, zobaczysz te numery z oznaczeniami wprowadzonymi w Google, Office 365 lub Exchange. Kliknij numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić. Kliknięcie Zadzwoń spowoduje nawiązywania połączenia z pierwszym wyświetlonym numerem telefonu.
 5. Użyj sterowania podczas połączenia.

Wyszukiwanie kontaktu

Połączenia z kontaktami zsynchronizowanymi można również nawiązywać, wpisując ich nazwy lub numery w polu wyszukiwania nad klawiaturą numeryczną.

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij Telefon.
 3. Wpisz nazwę lub numer nad klawiaturą numeryczną.
  Uwaga: Jeżeli kontakt posiada kilka numerów telefonów, kliknij ikonę ze strzałką w prawo , aby wyświetlić i wybrać odpowiedni numer.
 4. Kliknij rozwijane menu Identyfikator dzwoniącego, aby zmienić numer identyfikatora dzwoniącego dla połączeń wychodzących.
 5. Kliknij ikonę z telefonem.
 6. Użyj sterowania podczas połączenia.

Odbieranie połączenia

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Podczas połączeń przychodzących Zoom Phone wyświetli powiadomienie pomagające w identyfikacji dzwoniącego.
  Uwaga: Jeżeli ręcznie ustawisz swój status na Nie przeszkadzać, nie będziesz otrzymywać powiadomień o połączeniach.
 3. W zależności od otrzymanego powiadomienia o połączeniu kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Akceptuj: Odebranie połączenia.
  • Odrzuć: Przekierowanie połączenia do poczty głosowej lub wyłączenie w zależności od ustawień (zobacz rozwijane menu Nieodebrane połączenia będą).
  • Ikona zamknięcia (×): Zignorowanie powiadomienia o połączeniu. Połączenie pozostanie aktywne w innych urządzeniach (Zoom Mobile App lub telefon stacjonarny).
  • Zwolnij (jeżeli połączenie zostało przekierowane do Ciebie przez kolejkę połączeń): Pominięcie powiadomienia o połączeniu i usunięcie siebie z aktualnego rozdziału kolejki połączeń. Kolejka połączeń podejmie próby dotarcia do innych osób z kolejki połączeń.
 4. Jeżeli aktualnie rozmawiasz przez telefon, w powiadomieniu o połączeniu zobaczysz następujące opcje:
  • Zawieś i akceptuj: Zawieszenie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego. Możesz skorzystać z funkcji sterowania połączeniem, aby przełączać się pomiędzy połączeniami lub połączyć je w rozmowę trzech osób.
  • Wyślij do poczty głosowej: Kontynuacja bieżącej rozmowy i wysłanie połączenia przychodzącego do poczty głosowej.
  • Zakończ i akceptuj: Zakończenie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego.
 5. Użyj sterowania podczas połączenia.

Nawiązywanie połączenia

Uwaga: Jeżeli zadzwonisz na numer alarmowy, Zoom Phone nawiąże połączenie, korzystając z usług Twojego operatora telefonicznego, a nie z Zoom App.

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Dotknij Telefon.
 3. Dotknij ikony klawiatury ekranowej .
 4. Wybierz numer, korzystając z jednej z poniższych metod: 
  Uwaga: Jeżeli chcesz nawiązywać połączenia z kontaktami zapisanymi w telefonie, możesz przeglądać kontakty z telefonu w Zoom Phone.
  • Klawiatura numeryczna: Wybierz numer, używając klawiatury ekranowej, a następnie dotknij ikonę z telefonem. Jeżeli dzwonisz pod spersonalizowany numer telefonu (tj. numer zawierający litery), Zoom Phone podczas nawiązywania połączenia automatycznie przekształci litery w cyfry.
  • Kopiuj i wklej: Skopiuj i wklej numer do pola tekstowego, a następnie dotknij ikonę z telefonem.
  • Wyszukaj kontakty: Możesz również dotknąć ikonę kontaktów , aby przeglądać i przeszukiwać swoje kontakty ulubione, wewnętrzne, zewnętrzne i kontakty z telefonu. Dotknij kontaktu, aby zrealizować połączenie. Jeżeli kontakt posiada kilka numerów telefonów, Zoom Mobile App wyświetli listę numerów. Dotknij numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić.
 5. Jeżeli posiadasz numer bezpośredni i główny numer firmy, kliknij rozwijane menu Identyfikator dzwoniącego, aby zmienić numer identyfikatora dzwoniącego dla połączeń wychodzących. Możesz również ukryć swój identyfikator dzwoniącego.
  Uwaga:
  • Tekst widoczny nad numerem to nie nazwa identyfikatora dzwoniącego, która jest wyświetlana dla odbiorcy połączenia.
  • Jeżeli nie masz żadnego numeru bezpośredniego lub Twoja organizacja ma tylko jeden numer firmowy, rozwijane menu Identyfikator dzwoniącego nie jest widoczne.
  • Podczas rozmowy Twój status połączenia jest synchronizowany z przypisanymi do Ciebie telefonami stacjonarnymi.
 6. Aby nawiązać połączenie, dotknij ikony z telefonem.
 7. Użyj sterowania podczas połączenia.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem z telefonu

Podczas przeglądania kontaktów z telefonu w aplikacji mobilnej Zoom możesz nawiązywać z nimi połączenia za pomocą Zoom Phone.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Kontakty.
 3. Dotknij Kontakty, a następnie Pasujące dane telefoniczne.
 4. Dotknij nazwę kontaktu, a następnie Połączenie telefoniczne, aby nawiązać połączenie za pomocą Zoom Phone.
 5. Użyj sterowania podczas połączenia.

Odbieranie połączenia

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Podczas połączeń przychodzących Zoom Phone wyświetli powiadomienie pomagające w identyfikacji dzwoniącego.
  Uwaga: Jeżeli ręcznie ustawisz swój status na Nie przeszkadzać, nie będziesz otrzymywać powiadomień o połączeniach.
 3. W zależności od otrzymanego powiadomienia o połączeniu kliknij jedną z poniższych opcji:
  • Akceptuj: Odebranie połączenia.
  • Odrzuć: Przekierowanie połączenia do poczty głosowej lub wyłączenie w zależności od ustawień (zobacz rozwijane menu Nieodebrane połączenia będą).
  • Ikona zamknięcia (×): Zignorowanie powiadomienia o połączeniu. Połączenie pozostanie aktywne w innych urządzeniach (Zoom Desktop Client lub telefon stacjonarny).
  • Zwolnij (jeżeli połączenie zostało przekierowane do Ciebie przez kolejkę połączeń): Pominięcie powiadomienia o połączeniu i usunięcie siebie z aktualnego rozdziału kolejki połączeń. Kolejka połączeń podejmie próby dotarcia do innych osób z kolejki połączeń.
 4. Jeżeli aktualnie rozmawiasz przez telefon, w powiadomieniu o połączeniu zobaczysz następujące opcje:
  • Zawieś i akceptuj: Zawieszenie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego. Możesz skorzystać z funkcji sterowania połączeniem, aby przełączać się pomiędzy połączeniami lub połączyć je w rozmowę trzech osób.
  • Wyślij do poczty głosowej: Kontynuacja bieżącej rozmowy i wysłanie połączenia przychodzącego do poczty głosowej.
  • Zakończ i akceptuj: Zakończenie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego.
 5. Użyj sterowania podczas połączenia.