Przypisywanie licencji


Po zakupie nowej licencji od zespołu Zoom Sales lub ze strony Rozliczenia należy przypisać ją do użytkownika. Każda licencja może być przypisana w danym czasie tylko do jednego użytkownika. Licencje tego samego typu, takie jak Webinar i Large Meeting, nie łączą się ani nie nakładają na siebie, gdy do użytkownika jest przypisanych wiele licencji tego samego typu.

Warunki wstępne przypisania licencji

Uwaga: Zanim użytkownik będzie mógł mieć licencję Large Meeting, Webinar lub Zoom Events, musi on być użytkownikiem z licencją.

Jak przypisać licencję

Uwaga: Właściciele kont i administratorzy mogą przypisać użytkownikowi zarówno licencję Zoom Events, jak i licencję Zoom Webinars. Maksymalna liczba uczestników Zoom Events będzie ograniczona licencją Zoom Events. Maksymalna liczba uczestników zaplanowanych webinarów będzie ograniczona przez maksymalną liczbę uczestników licencji Zoom Webinars lub Zoom Events, w zależności od tego, która jest większa.

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. Kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
  3. Znajdź lub wyszukaj użytkownika, któremu chcesz przypisać licencję.
  4. Kliknij Edytuj na końcu wiersza użytkownika. Otworzy się okno.
  5. Wybierz Rodzaj użytkownika, który chcesz przypisać.
  6. Po wybraniu rodzaju użytkownika użyj listy rozwijanej, aby wybrać licencję.
  7. (Opcja) Przypisz rozszerzenia, zaznaczając pola obok rozszerzenia. W przypadku licencji Large Meeting, Webinar lub Zoom Events wybierz przycisk opcji odpowiadający rozmiarowi licencji, jeśli nie jest zaznaczony automatycznie.
  8. Kliknij Zapisz
    . Licencja jest teraz przypisana do użytkownika. Użytkownik może z niej natychmiast skorzystać.