Transkrypcja dźwięku do nagrywania w chmurze


Funkcja transkrypcji dźwięku odpowiada za automatyczną transkrypcję dźwięku ze spotkania lub webinaru, które nagrywasz w chmurze. Przetworzona transkrypcja zostanie wyświetlona na liście nagranych spotkań jako osobny plik VTT. Ponadto istnieje możliwość wyświetlania tekstu transkrypcji w obrębie samego wideo, podobnie jak w przypadku napisów kodowanych

Transkrypcja jest podzielona na sekcje opatrzone znacznikiem czasu. Wskazuje on, w którym momencie nagrania zarejestrowano dany tekst. Możesz edytować tekst, aby lepiej oddać sens wypowiedzi, lub dodać wielkie litery i znaki interpunkcyjne, których nie uwzględniono w transkrypcji.

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne do korzystania z funkcji transkrypcji dźwięku

Uwaga: jeśli spełniasz powyższe wymagania wstępne, a opcja wciąż nie jest widoczna, skontaktuj się z działem pomocy w celu jej włączenia. 

Generowanie transkrypcji dźwięku

Aby wygenerować transkrypcję, rozpocznij nagrywanie w chmurze.

Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o tym, że nagranie w chmurze jest dostępne. Następnie otrzymasz osobną wiadomość e-mail z informacją o tym, że transkrypcja dźwięku z nagrania jest dostępna. Wiadomości e-mail będą zawierać linki do nagrań i transkrypcji.

Uwaga: przetworzenie transkrypcji dźwięku może zająć trochę więcej czasu niż przetworzenie nagrań wideo/dźwięku w chmurze.

Wyświetlanie i edycję transkrypcji dźwięku

Transkrypcje dźwięku są zapisywane w formacie VTT. Pobrany plik VTT można otworzyć za pomocą edytora tekstu lub aplikacji do edycji tekstów. Transkrypcje można również wyświetlać lub edytować w portalu internetowym.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij przycisk Nagrania w menu nawigacji.
 3. Kliknij nazwę nagranego spotkania.
  Nastąpi wyświetlenie listy plików nagrań.
 4. Kliknij ikonę odtwarzania.
  Po prawej stronie wideo zostanie wyświetlony tekst transkrypcji. 
 5. Przesuń kursor nad frazę, którą chcesz edytować, a następnie kliknij ikonę pióra.
  Uwaga: jeśli frazę wypowiedział nieznany mówca, możesz umieścić kursor nad opcją Nieznany mówca i kliknąć ikonę pióra w celu edycji imienia i nazwiska.
 6. Wprowadź zmiany w tekście i kliknij znacznik wyboru.  
  Zaktualizowany tekst zostanie wyświetlony, gdy odtworzysz plik dźwiękowy lub wideo.

Wyświetlanie transkrypcji jako napisów kodowanych

Transkrypcja jest automatycznie osadzona w pliku dźwiękowym i wideo, ale domyślnie jest ukryta. Aby wyświetlić transkrypcję w pliku dźwiękowym lub wideo:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij przycisk Nagrania w menu nawigacji.
 3. Kliknij nazwę nagranego spotkania.
  Nastąpi wyświetlenie listy plików nagrań.
 4. Kliknij ikonę odtwarzania.
 5. Kliknij ikonę CC znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.     
  Tekst jest wyświetlany w górnej części wideo, podobnie jak w przypadku napisów kodowanych.

Wyszukiwanie tekstu w transkrypcjach dźwięku

Możesz wyszukiwać tekst w transkrypcjach własnych nagrań w chmurze. Administratorzy mogą również przeszukiwać wszystkie transkrypcje w obrębie konta.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Aby wyszukać własne transkrypcje, kliknij przycisk Nagrania w menu nawigacji. Jeśli pełnisz rolę administratora, kliknij przycisk Zarządzanie kontem, a następnie przyciskZarządzanie nagraniami.
 3. Wprowadź słowo lub frazę w polu tekstowym Wyszukaj tekst w transkrypcji dźwięku.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlać jedynie transkrypcję dźwięku z określonej lokalizacji przechowywania treści komunikacyjnych, należy wybrać lokalizację z menu rozwijanego Lokalizacja przechowywania.
 5. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  Dopasowany tekst zostanie podświetlony.
 6. Aby wyświetlić pełną treść transkrypcji, kliknij przycisk Wyświetl szczegóły.
  Po prawej stronie zostanie wyświetlony tekst transkrypcji. 
 7. Kliknij zakładkę Transkrypcja dźwięku po prawej stronie.
  Dopasowany tekst zostanie podświetlony.