Planowanie spotkania z rejestracją


Planowanie spotkania wymagającego rejestracji sprawi, że uczestnicy będą musieli zarejestrować się za pomocą adresu e-mail, imienia, nazwiska lub odpowiadać na inne dodatkowe pytania, co pozwoli Ci dowiedzieć się o nich więcej. Po zaplanowaniu spotkania można zarządzać osobami dokonującymi rejestracji i ponownie wysyłać wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeśli chcesz pobrać listę zarejestrowanych osób, możesz również generować raporty z rejestracji na spotkanie.

Jeśli nie potrzebujesz tylu informacji, możesz zaplanować spotkanie bez rejestracji.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące spotkań z rejestracją

Ograniczenia dotyczące rejestracji na spotkania

Jak włączyć rejestrację na spotkanie?

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie lub edytuj istniejące spotkanie.
 4. Należy upewnić się, że zaznaczono pole wyboru Wymagane w sekcji Rejestracja.
  Po zaplanowaniu spotkania zostaną wyświetlone zakładki Rejestracja i Branding.
 5. Zarządzanie uczestnikami: aby zobaczyć listę osób zarejestrowanych na spotkanie, kliknij przyciskWyświetl. Kliknięcie imienia i nazwiska osoby zarejestrowanej spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na jej temat.

Uwaga: jeśli uwierzytelnienie jest wymagane podczas dołączania do spotkania, osoby dokonujące rejestracji będą musiały zarejestrować się za pomocą adresu e-mail, który jest powiązany z aktywnym kontem Zoom. Należy to zrobić przed ukończeniem rejestracji. Profile uwierzytelniania mogą również wymagać, aby osoba rejestrująca się dołączała do webinaru przy użyciu konta, które pasuje do adresu e-mail użytego podczas rejestracji.

Jak dostosować opcje rejestracji?

Uwaga: to ustawienie jest dostępne tylko dla kont Dla firm, Edukacja lub Dla przedsiębiorstw.

Po zaplanowaniu spotkania można dostosować opcje rejestracji:

 1. Kliknij zakładkę Rejestracja .
 2. Kliknij przycisk Edytuj w sekcji Opcje rejestracji.
 3. Dostosowywanie tych opcji:

Zakładka Rejestracja: dostosowywanie ustawień rejestracji, takich jak zatwierdzenie, powiadomienie, limity rejestracji i inne.  

Zakładka Ustawienia wiadomości e-mail: możesz dostosować niektóre ustawienia wiadomości e-mail związane z rejestracją. 

Zakładka Pytania: możesz dostosować pola z pytaniami, które pojawiają się na stronie rejestracji. 

  1. Zaznacz pola wyboru pytań, które mają pojawić się na stronie rejestracji.
  2. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to pole było obowiązkowe, wybierz pole wyboru Wymagane
  3. Kliknij przycisk Zapisz wszystko.
   Uwagi:
   • imię, nazwisko oraz adres e-mail zawsze są wymagane.
   • Niektóre pola, takie jak Kraj/region i Województwo, zostaną wyświetlone uczestnikom w formie menu rozwijanego.

Zakładka Pytania niestandardowe.

 1. Aby dodać nowe pytanie, kliknij przycisk Nowe pytanie.
 2. Wybierz rodzaj pytania: Pytanie otwarte lub Pytanie zamknięte jednokrotnego wyboru.
 3. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby udzielenie odpowiedzi na to pytanie było obowiązkowe, zaznacz pole wyboru Wymagane.
 4. Wprowadź pytanie.
 5. Wprowadź opcje odpowiedzi dla pytań zamknięte jednokrotnego wyboru.
 6. Kliknij przycisk Utwórz. Aby utworzyć więcej pytań niestandardowych, powtórz powyższe kroki.
 7. Aby zapisać niestandardową rejestrację, kliknij przycisk Zapisz wszystko.

Jak dostosować branding rejestracji?

Po zaplanowaniu spotkania kliknij zakładkę Branding, aby dostosować opcje brandingu dla strony rejestracji:

Jak dostosować linki Warunków świadczenia usług i Polityki prywatności?

Możesz skorzystać z profilu konta, aby dostosować adresy URL do linków zawierających Warunki świadczenia usług i Politykę prywatności. Te linki zostaną wyświetlone poniżej formularza rejestracji na wszystkie spotkania, webinary i nagrania.