Wtyczka Microsoft Outlook (klient stacjonarny)


Uwaga: aby zapewnić lepsze wrażenia, Zoom zaleca korzystanie z wtyczki Zoom do programu Outlook (w wersji internetowej i stacjonarnej), zwłaszcza jeśli w organizacji znajdują się komputery z systemem macOS. Firma Microsoft będzie blokować możliwość uruchamiania wtyczek opartych na wstrzykiwaniu kodu w programie Outlook dla systemu macOS i będzie zezwalać jedynie na wtyczki dostępne w sklepie Microsoft Store. Początkowo planowany termin (czerwiec 2020 roku) został przesunięty na koniec roku 2021, data zostanie ustalona przez firmę Microsoft. Zalecamy migrację organizacji do wtyczki, zamiast korzystania z wtyczki w kliencie stacjonarnym. 

Wtyczka Zoom do programu Microsoft Outlook została zaprojektowana tak, aby planowanie spotkań w programie Microsoft Outlook było szybkie i wygodne. Wtyczka pozwala zaplanować i rozpocząć błyskawiczne spotkania Zoom, a także przekształcić istniejące wydarzenia spotkań w spotkania Zoom. Wtyczka do programu Outlook może również synchronizować wolne/zajęte godziny z klientem stacjonarnym Zoom na podstawie wydarzeń z kalendarza programu Outlook (tylko na komputerze PC, wymaga wersji 3.5 lub nowszej — pobierz najnowszą wersję).

Uwaga: ze względu na nowy protokół zabezpieczeń wtyczka do programu Outlook jest obsługiwana tylko w systemie macOS w wersji 10.14.1 i nowszych. Jeśli korzystasz ze starszej wersji, zalecamy aktualizację systemu macOS, użycie wtyczki Zoom do programu Outlook (internetowej i stacjonarnej) lub wyłączenie funkcji ochrony integralności systemu (SIP) w systemie operacyjnym.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące wtyczki programu Microsoft Outlook

*System macOS 10.15 Catalina nie obsługuje wtyczek, włącznie z wtyczką Microsoft Outlook dla aplikacji Zoom. 

Jak pobrać wtyczkę?

Plik MSI wtyczki Zoom do programu Microsoft Outlook można pobrać z Centrum pobrań. Po zakończeniu pobierania uruchom plik MSI i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby wykonać instalację. Przed użyciem wtyczki trzeba ponownie uruchomić program Outlook.

Uwaga: niektóre wersje programu Outlook nie obsługują opcji Zaplanuj spotkanie ani Rozpocznij natychmiastowe spotkanie. Jeśli nie są one widoczne na głównym pasku wstążki, sprawdź czy pojawiają się po utworzeniu nowego spotkania lub wydarzenia w kalendarzu.

Jak zaplanować spotkanie

Uwaga:

 1. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 2. Wybierz żądane ustawienia, aby zaplanować spotkanie.
  • Identyfikator spotkania
   • Generuj automatycznie: wygeneruj losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
   • Identyfikator osobistego spotkania*: użyj identyfikatora osobistego spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu do spotkania. Uczestnicy dołączający do spotkania będą musieli wprowadzić go przed dołączeniem do zaplanowanego spotkania.
    Uwaga: kod dostępu do spotkania musi spełniać wymagania dotyczące złożoności określone przez administratora.
   • Poczekalnia: włącz poczekalnię spotkania.
   • Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączać: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby tylko zalogowani użytkownicy mogli do niego dołączyć.
  • Wideo
   • Prowadzący: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Uczestnicy: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
  • Głos: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie telefonu, tylko głosu komputerajednego i drugiego lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
   • Połącz za pomocą : jeśli dla spotkania włączona jest opcja  Telefon lub Obie, kliknij pozycję Edytuj,aby wybrać kraje, które mają być uwzględnione w zaproszeniu dla dzwoniących. Domyślnie są to kraje globalnego łączenia z listy w ustawieniach spotkania.
  • Pozwól uczestnikom na dołączanie przed prowadzącym: pozwól uczestnikom dołączyć do spotkania bez Ciebie lub zanim Ty dołączysz. Jeśli do spotkania dołączą co najmniej trzy osoby dla użytkowników z subskrypcją Podstawowa (darmową) spotkanie zakończy się po 40 minutach. Jeśli opcja ta jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
  • Wycisz uczestników po wejściu: jeśli funkcja dołączenie przed prowadzącym nie jest włączona, ta opcja powoduje wyciszenie wszystkich uczestników po dołączeniu do spotkania.
  • Automatycznie nagrywaj spotkanie: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby spotkanie było automatycznie nagrywane. Wybierz, czy nagranie ma być zapisane lokalnie (na Twoim komputerze) czy w chmurze. Dowiedz się więcej o automatycznym nagrywaniu.
  • Włącz tryb koncentracji po rozpoczęciu spotkania: automatycznie rozpoczynaj spotkanie z włączonym trybem koncentracji, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli cieszyć się lepszym skupieniem. Funkcja ta wymaga klienta w wersji 5.9.0 lub nowszej.
  • Pokaż na publicznej liście zdarzeń: dodaj spotkanie do publicznego kalendarza powiązanego z Twoim spersonalizowanym adresem URL.
  • Włącz dodatkowe regiony centrum danych dla tego spotkania
  • Zezwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: prowadzący może zezwolić na dołączenie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
  • Dołącz link zaproszenia w polu lokalizacji: skutkuje umieszczeniem umożliwiającego dołączenie adresu URL w polu lokalizacji wydarzenia w kalendarzu. 
  • Wstaw zaproszenie na spotkanie Zoom nad istniejącym tekstem: wstaw szczegóły spotkania Zoom u góry zaproszenia na spotkanie (przed dowolnym niestandardowym tekstem wprowadzonym w zaproszeniu na spotkanie).
  • Wybierz język, w którym chcesz wysłać zaproszenie: ta opcja pozwala wybrać język, w którym ma być wysłane zaproszenie Zoom.
  • Zastępcy prowadzącego: wprowadź na swoim koncie adres e-mail innego użytkownika usługi Zoom, który ma licencję, aby umożliwić mu rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność.
   Uwaga: jeżeli prowadzący spotkanie chce dodać do niego zastępców prowadzącego, może włączyć ustawienie w celu umożliwienia zastępcom prowadzącego dodawania i edytowania ankiet. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej. Jeśli nie masz pewności, czy rola zastępcy prowadzącego jest dla Ciebie odpowiednia, dowiedz się więcej o rolach w spotkaniu.
  • Zapisz i nie pokazuj ponownie: zaznacz tę opcję, aby używać tych samych ustawień jako ustawień domyślnych dla innych spotkań w przyszłości. Okno ustawień nie zostanie wyświetlone i trzeba będzie otworzyć je ręcznie, aby edytować ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  Zaproszenie z kalendarza zostanie automatycznie wygenerowane z informacjami o spotkaniu Zoom.

Uwaga: możesz anulować spotkanie Zoom lub zmienić ustawienia spotkania Zoom w zaproszeniu z kalendarza, wybierając odpowiednie przyciski w menu.

Jak zaplanować osobistą konferencję głosową (PAC)?

Uwaga: przed wykonaniem tych kroków należy upewnić się, że w portalu internetowym wybrane zostały odpowiednie numery połączenia.

 1. Włącz i skonfiguruj osobistą konferencję głosową w portalu internetowym. 
 2. Kliknij strzałkę u dołu okna Zaplanuj spotkanie.
 3. Jeśli masz wiele kont PAC, wybierz to, przy użyciu którego chcesz zaplanować PAC.
  Spowoduje to automatyczne wyświetlenie wydarzenia w kalendarzu z informacjami o PAC. Odpowiednio do potrzeb zmień datę i godzinę oraz dodaj uczestników.
 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Jak przekształcić istniejące wydarzenie w spotkanie Zoom?

 1. Otwórz istniejące wydarzenie kalendarza w programie Outlook.
 2. Wybierz opcję Zaplanuj spotkanie albo Osobista konferencja głosowa, aby zaplanować wybrany typ spotkania.
 3. Wybierz żądane ustawienia, aby zaplanować spotkanie.
  Zobacz sekcję Jak zaplanować spotkanie?, aby uzyskać więcej szczegółów.
 4. Kliknij przycisk Kontynuuj.
  Zaproszenie zostanie teraz automatycznie wypełnione szczegółami.
 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Brakująca ikona wtyczki

Jeśli nie widzisz ikony Zaplanuj spotkanie na wstążce menu, otwórz opcje programu Outlook.

 1. Wybierz pozycję Wyłączone elementy.
 2. Wybierz pozycję Wtyczka Zoom do programu Outlook.
 3. Wybierz opcję Włącz.
 4. Wybierz opcję Wtyczki komunikacyjne.
 5. Zaznacz pole Wtyczka Outlook dla Zoom

Jak zaplanować spotkania dla innych?

Jeśli chcesz zaplanować harmonogram w imieniu innego użytkownika usługi Zoom, zobacz artykuł o uprawnieniach do planowania.