Jak odinstalować aplikację Zoom


Przegląd

Jeśli chcesz całkowicie usunąć aplikację Zoom ze swojego urządzenia lub masz problemy z bieżącą wersją i chcesz dodać świeżą instalację, użyj następujących wskazówek, aby usunąć Zoom ze swojego urządzenia.

Instrukcje

 1. Na pasku wyszukiwania w systemie Windows wyszukaj „Panel sterowania”.
 2. Kliknij aplikację Panel sterowania.
 3. Jeśli panel sterowania jest ustawiony na widok Kategoria, kliknij opcję Odinstaluj program. Ewentualnie, jeśli wyświetlanie jest ustawione na duże lub małe ikony, kliknij opcję Programy i funkcje
 4. Wybierz aplikację Zoom na liście programów, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
 5. Jeśli otrzymasz monit „Czy na pewno chcesz odinstalować Zoom?”, kliknij Tak
 6. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom z naszego centrum Download Center.

Odinstalowanie aplikacji Zoom w systemach macOS w wersji 4.4.53932.0709 i nowszych

 1. Otwórz aplikację komputerową Zoom.
 2. Wybierz pozycję zoom.us w górnej części ekranu i wybierz Odinstaluj Zoom

  .
 3. Wybierz OK, aby potwierdzić odinstalowanie aplikacji komputerowej Zoom wraz z jej wszystkimi składnikami.

 4. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom z naszego centrum Download Center.

Odinstalowanie aplikacji Zoom w systemach macOS w wersji 4.4.53909.0617 i starszych

 1. Otwórz Findera.
 2. Wybierz Idź w górnej części ekranu.
 3. Wybierz Idź do folderu...
 4. Po otwarciu wpisz ~/.zoomus/
 5. Przenieś ZoomOpener do kosza.
 6. Po zakończeniu powtórz kroki od 3 do 5 dla następujących folderów i plików.
  1. Folder: /Applications/ Przenieś do kosza: zoom.us.app
  2. Folder: ~/Applications/ Przenieś do kosza: zoom.us.app
  3. Folder: /System/Library/Extensions/ Przenieś do kosza: ZoomAudioDevice.kext
  4. Folder: ~/Library/Application\ Support/ Przenieś do kosza: zoom.us
   Uwaga: aplikacja Zoom może nie być zainstalowana w obu folderach /Applications i ~/Applications.
 7. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom z naszego centrum Download Center.

Debian, Ubuntu lub Linux Mint

 1. Otwórz Terminal.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  sudo apt remove zoom
 3. Naciśnij Enter na klawiaturze.
 4. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom z naszego centrum Download Center.

OpenSUSE

 1. Otwórz Terminal.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  sudo zypper remove zoom
 3. Naciśnij Enter na klawiaturze.
 4. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom z naszego centrum Download Center.

Oracle Linux, CentOS, RedHat lub Fedora

 1. Otwórz Terminal.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  sudo yum remove zoom
 3. Naciśnij Enter na klawiaturze.
 4. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom z naszego centrum Download Center.

Odinstalowanie przy użyciu sklepu Google Play

 1. Otwórz sklep Google Play.
 2. W pasku wyszukiwania wpisz „Zoom Cloud Meetings”.
 3. Dotknij Zoom Cloud Meetings.
 4. Dotknij pozycji Odinstaluj.
 5. Gdy otrzymasz monit „Czy chcesz odinstalować tę aplikację?”, dotknij przycisku OK
 6. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom ze sklepu Google Play

Odinstalowanie z ustawień

Jeśli masz problemy z odinstalowaniem aplikacji przy użyciu sklepu Google Play lub z zainstalowaną aplikacją Zoom z pliku APK, aplikację Zoom można również usunąć z menu ustawień w systemie Android.

Uwaga: menu ustawień systemu Android mogą różnić się od poniższych ze względu na wersję systemu Android lub producenta urządzenia.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia na urządzeniu z systemem Android.
 2. Dotknij pozycji Aplikacje.
 3. Przewiń do aplikacji Zoom i dotknij tej pozycji.
 4. Dotknij pozycji Odinstaluj.
 5. Gdy otrzymasz monit „Czy chcesz odinstalować tę aplikację?”, dotknij przycisku OK.
 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Dotknij pozycji Ogólne.
 3. Dotknij Pamięć masowa iPhone lub Pamięć masowa iPad.
 4. Dotknij Zoom.
 5. Dotknij Usuń aplikację.
 6. Gdy otrzymasz monit „Usunięcie aplikacji „Zoom” spowoduje również usunięcie wszystkich dokumentów i danych aplikacji. Tego działania nie można cofnąć.”, dotknij Usuń aplikację.
 7. Po zakończeniu możesz ponownie zainstalować aplikację Zoom ze sklepu iOS App Store.