Identyfikator spotkania lub webinaru


Identyfikator spotkania to numer spotkania powiązany z natychmiastowym lub zaplanowanym spotkaniem. Identyfikator spotkania to numer 10- lub 11-cyfrowy. Numer 11-cyfrowy jest używany dla natychmiastowych, zaplanowanych lub cyklicznych spotkań. Numer 10-cyfrowy jest używany dla Identyfikatorów spotkań osobistych. Spotkania zaplanowane przed 12 kwietnia 2020 roku mogą mieć numery 9-cyfrowe.

W tym artykule omówiono:

Zasady wygasania identyfikatorów spotkania

Ogólne

Zaplanowane, niecykliczne spotkania

Spotkania cykliczne

Webinary

Identyfikator osobistego spotkania (PMI)

Spotkania, które wygasły lub zostały usunięte

Odnajdowanie identyfikatora spotkania podczas spotkania

Informacje o spotkaniu, w tym identyfikator spotkania, kod dostępulink zaproszenia można wyświetlić poprzez kliknięcie ikony informacji o spotkaniu w prawym górnym rogu okna spotkania.

Podczas zapraszania nowych uczestników można także wyświetlić identyfikator spotkania.

Aby wyświetlić identyfikator spotkania:

  1. Kliknij opcję Uczestnicy
  2. W dolnej części panelu uczestników kliknij przycisk Zaproś.
    Zostanie wyświetlone wyskakujące okno z identyfikatorem spotkania i kodem dostępu. Identyfikator spotkania znajduje się w tytule wyskakującego okna, a kod dostępu jest zlokalizowany w jego prawym dolnym rogu. 

Stuknij ekran, by wyświetlić sterowniki spotkania, a następnie stuknij u góry ekranu. 

Uwaga: w przypadku zapraszania uczestników na spotkanie 10- lub 11-cyfrowy numer w adresie URL zaproszenia to identyfikator spotkania.

Odnajdowanie identyfikatora spotkania dla zaplanowanego spotkania

Możesz wyświetlić, rozpocząć lub usunąć swoje nadchodzące lub poprzednie identyfikatory spotkań na stronie Spotkania w portalu internetowym Zoom.

Możesz także rozpocząć, edytować lub usunąć swoje identyfikatory nadchodzących spotkań w kliencie stacjonarnym Zoom lub w aplikacji mobilnej. Kliknij lub stuknij zakładkę Spotkania.