Minimalizacja okna i wyjście z aplikacji Zoom


Przegląd

Możesz utrzymać uruchomionego klienta Zoom Desktop Client lub aplikację mobilną w tle podczas pracy nad innymi zadaniami, aby nadal otrzymywać powiadomienia z czatów lub z zaproszeń na spotkania. Można też wyjść z aplikacji, aby zastosować wszelkie ustawienia ostatnio wprowadzone przez administratora.

Warunki wstępne

Aby zminimalizować okno klienta Zoom Desktop Client i umożliwić aplikacji działanie w tle, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom na pasku zadań, a następnie kliknij opcję Zamknij okno.

Aby wyjść z klienta Zoom Desktop Client, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom w zasobniku systemowym (prawy dolny róg), a następnie kliknij opcję Wyjdź.

 

Aby zminimalizować okno klienta Zoom Desktop Client i umożliwić aplikacji działanie w tle:

W lewym górnym rogu klienta Zoom Desktop Client:

 • Kliknij czerwone kółko, aby zamknąć okno Zoom; otwórz Launchpad i kliknij ikonę Zoom, aby otworzyć okno Zoom.
 • Kliknij żółte kółko, aby zminimalizować okno Zoom do Docka; kliknij ikonę Zoom w Docku, aby otworzyć okno Zoom.
Aby wyjść z klienta Zoom Desktop Client, w lewym górnym rogu paska menu kliknij zoom.us, a następnie kliknij opcję Zamknij Zoom.

Aby zminimalizować okno klienta Zoom Desktop Client i umożliwić aplikacji działanie w tle, kliknij zielone kółko ze znakiem „x” w środku znajdujące się w prawym górnym roku okna Zoom.

Lub na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom, a następnie kliknij opcję Zamknij.

Aby wyjść z klienta Zoom Desktop Client, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom w zasobniku systemowym (prawy dolny róg pasku zadań), a następnie kliknij opcję Wyjdź.

Aby zminimalizować aplikację Zoom i umożliwić jej działanie w tle urządzenia z systemem Android:
 1. Dotknij ikonę kwadratu w dolnej części ekranu.
 2. Przesuń w lewo lub w prawo, aby zlokalizować Zoom.
 3. Przesuń w do góry lub w dół, aby wyjść z Zoom.

Aby wyjść z aplikacji Zoom na urządzeniu z systemem Android, dotknij ikony okręgu w dolnej części ekranu.

Aby zminimalizować aplikację Zoom i umożliwić jej działanie w tle urządzenia z systemem iOS:
 • Jeśli urządzenie z systemem iOS nie ma fizycznego przycisku Home:
  • Przesuń w górę od dolnej krawędzi ekranu podczas korzystania z aplikacji Zoom.
 • Jeśli urządzenie z systemem iOS ma fizyczny przycisk Home:
  • Naciśnij przycisk Home podczas korzystania z aplikacji Zoom.

Aby wyjść z aplikacji Zoom na urządzeniu z systemem iOS:

 • Jeśli urządzenie z systemem iOS nie ma fizycznego przycisku Home:
  1. Podczas korzystania z aplikacji Zoom przesuń palcem w górę od dołu ekranu i wstrzymaj; spowoduje to wywołanie narzędzia do przełączania aplikacji.
  2. Przesuń w lewo lub w prawo, aby znaleźć Zoom.
  3. Przesuń w górę na karcie Zoom, aby wyjść.
 • Jeśli urządzenie z systemem iOS ma fizyczny przycisk Home:
  1. Podczas korzystania z aplikacji Zoom naciśnij przycisk Home dwukrotnie; spowoduje to wywołanie narzędzia do przełączania aplikacji.
  2. Przesuń w lewo lub w prawo, aby znaleźć Zoom.
  3. Przesuń w górę na karcie Zoom, aby wyjść.