Importowanie rejestrujących się na webinar z pliku CSV


Dzięki rejestracji Zoom Webinars można zaimportować rejestrujących się przez przesłanie pliku CSV i automatycznie ich zatwierdzić. Po pomyślnym zaimportowaniu do rejestrujących zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Plik CSV może mieć do 2 MB.

Uwaga:

Wymagania wstępne dotyczące importowania rejestrujących z pliku CSV

Importowanie rejestrujących się z pliku CSV

Tworzenie pliku CSV

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w programie Microsoft Excel lub innym edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 2. Wprowadź informacje o użytkownikach w formacie CSV: e-mail, imię, nazwisko
  Uwaga: użyj oddzielnej kolumny dla osobnych danych (tj. kolumna A to adres e-mail, kolumna B to imię, kolumna C to nazwisko)
 3. Kliknij Plik, a następnie Eksportuj lub Zapisz jako.
 4. Kliknij Zmień typ pliku
 5. Wybierz CSV (rozdzielany przecinkami).
 6. Kliknij Zapisz jako, aby zapisać w lokalnych dokumentach.

Uwaga: Udostępniamy przykładowy plik .csv z odpowiednim formatowaniem, który można pobrać tutaj.

Importowanie rejestrujących się

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Zaplanuj webinar z automatycznym lub ręcznym zatwierdzaniem.
 3. Przewiń do Zarządzaj uczestnikami.
 4. Kliknij Importuj z CSV.
 5. Kliknij Prześlij.
 6. Wybierz plik CSV z danymi rejestrujących się.
 7. Po zakończeniu procesu importowania otworzy się okno Wyświetl rejestrujących się z listą zaimportowanych rejestrujących się jako zatwierdzonych.