Porównanie klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej, klienta Web Client i aplikacji PWA


Tabela poniżej zawiera porównanie funkcji pomiędzy klientem Zoom Desktop Client, aplikacją mobilną, klientem Web Client oraz aplikacją PWA (progresywna aplikacja internetowa)

Uwaga: klient Zoom Desktop Client, aplikacja mobilna i klient Web Client mają funkcje różniące się do portalu Zoom web portal. Portal internetowy Zoom web portal jest używany głównie do zmiany profiluustawień spotkania oraz ustawień Zoom Phone. Możesz też używać portalu internetowego do planowania, wyświetlania i edytowania spotkań.

W tym artykule omówiono:

Porównanie wymagań wstępnych dla klienta Desktop Client, aplikacji mobilnej, klienta Web Client i aplikacji PWA

Porównanie

Uwaga:

FunkcjaWindows
macOS
LinuxAndroid
iOS
Chrome OSKlient internetowyPWA

Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania

 

Dołączanie do spotkania bez logowania
Dołączanie do spotkania w toku
Logowanie się przy użyciu konta Zoom, Google, Facebook lub logowanie jednokrotne
Rozpoczynanie natychmiastowego spotkania.
Planowanie spotkań jednorazowych lub cyklicznych    
Udostępnianie ekranu w Zoom Room poprzez wprowadzenie klucza udostępniania lub identyfikatora spotkania.   
Wyświetlanie nadchodzących spotkań   
Wyświetlanie zsynchronizowanych wydarzeń z kalendarza (jeśli dodano zewnętrzną usługę kalendarza)   
Wyświetlanie, edytowanie, rozpoczynanie lub usuwanie zaplanowanych spotkań    
Uczestnicy są wstępnie przydzielani do oddzielnych pokojów (jeśli prowadzący skonfigurował tę opcję) 
Przenoszenie spotkań między urządzeniami   

Sterowniki podczas spotkania (uczestnicy i prowadzący)

 

Dołączanie do połączenia głosowego komputera
(A)
Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu
Rozpoczynanie/zatrzymywanie obrazu wideo
Zapraszanie innych osób do dołączenia do spotkania
Zmiana nazwy ekranu podczas spotkania
Niewerbalne informacje zwrotne
Udostępnij ekran
(B)
Czat podczas spotkania
Zapisywanie czatu podczas spotkania    
Rozpoczynanie nagrywania w chmurze
Rozpoczynanie nagrywania lokalnego     
Zażądaj zdalnego sterowania
(C)
 


(D)

Udzielanie zdalnego dostępu    

Widok galerii i widok aktywnego mówcy

Zatrzymywanie wszystkich przychodzących transmisji wideo
Uczestnik w oddzielnym pokoju
Samodzielne wybieranie oddzielnych pokojów
(E)

(E)
Odpowiadanie na ankiety
Tłumaczenie językowe  
(F)
 
Transkrypcja na żywo 
Poproś o przywrócenie roli prowadzącego
Aplikacje Zoom     
Powiadamianie o aktywnych aplikacjach  

Sterowniki podczas spotkania (prowadzący i współprowadzący)

 

Tworzenie, edytowanie i uruchamianie ankiet   
Uruchamianie oddzielnych pokojów i zarządzanie nimi (tylko prowadzący) 
Wyświetlanie wstępnie przydzielonych uczestników w oddzielnych pokojach (w przypadku konfiguracji w portalu internetowym)  
Przesyłanie spotkań na żywo
(Tylko YouTube)
   
Tryb koncentracji 
Imersywny widok    
Zgłaszanie uczestników za niewłaściwe zachowanie 

Sterowniki zabezpieczeń podczas spotkania (prowadzący i współprowadzący)

 

Blokowanie spotkań (inni użytkownicy nie będą mogli dołączać do spotkania w toku)
Umieszczanie uczestników w wirtualnej poczekalni
Kontrolowanie, czy uczestnicy mogą udostępniać ekran
Kontrolowanie, czy uczestnicy mogą korzystać z czatu podczas spotkania
Kontrolowanie, czy uczestnicy mogą się wyciszać lub zmieniać swoje nazwy

Sterowniki podczas webinaru

 

Uruchamianie sesji pytań i odpowiedzi
Uruchamianie ankiet
Przesyłanie strumieniowe webinarów
(Tylko YouTube)
   

Zarządzanie uczestnikami (prowadzący)

 

Zatrzymywanie wideo uczestnika
Przydzielanie uczestnika do roli prowadzącego
Przydzielanie uczestnika do roli współprowadzącego
Umożliwianie uczestnikowi rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania  
Przydzielanie uczestnika do wpisywania napisów
Zmiana nazwy uczestnika wyświetlanej dla innych uczestników
Usuwanie uczestnika ze spotkania
Wyciszanie wszystkich uczestników / proszenie wszystkich uczestników o wyciszenie
Automatyczne wyciszanie uczestników, gdy dołączą do spotkania
Odtwarzanie dźwięku przy dołączaniu i opuszczaniu spotkania przez uczestników 
Uniemożliwianie innym uczestnikom dołączania do spotkania w toku
Kontrolowanie z kim mogą czatować uczestnicy
Umieszczanie uczestnika w zawieszeniu na linii
Sprawdzanie stanu obecności zaproszonych uczestników     

Opcje udostępniania ekranu

 

Udostępnianie tablic    
Udostępnianie dźwięku z urządzenia

   
Dodawanie notatek na udostępnionym ekranie lub tablicy    
Wstrzymywanie bieżącego udostępnionego ekranu  
Pokazywanie lub ukrywanie nazw uczestników dodających notatki   
Wstrzymywanie udostępniania ekranu uczestnika (tylko prowadzący lub współprowadzący)   
Udostępnianie ekranu w oddzielnych pokojach (tylko prowadzący lub współprowadzący)    
Kontrolowanie, czy wielu uczestników może jednocześnie udostępniać ekran  
Tryb obok siebie  

Profil

 

Dodawanie osobistych notatek   
Zmiana zdjęcia profilowego lub nazwy ekranu
Uwaga: w kliencie Desktop Client użytkownik zostanie przekierowany do portalu internetowego w celu zmiany nazwy ekranu
  
Ręczna zmiana stanu     

Czat

 

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej    
Edytowanie wysłanych wiadomości    
Usuwanie wysłanych wiadomości, obrazów lub plików   
Zapisywanie obrazów lub plików wysłanych na czacie   
Dodawanie wiadomości do listy z gwiazdką i wyświetlanie wszystkich wiadomości oznaczonych gwiazdką    
Wyświetlanie wiadomości oznaczonych gwiazdką na konkretnym czacie   
Korzystanie z osobistej przestrzeni czatu    
Wysyłanie obrazów lub plików   
Wyświetlanie wszystkich plików wysłanych lub odebranych na czacie   
Udostępnianie wysłanych lub odebranych plików czatu z kontaktami    
Wysyłanie przechwyconego bieżącego ekranu    
Wysyłanie animowanych plików GIF   
Wysyłanie fragmentów kodu    
Wysyłanie emotikon   
Szyfrowany czat   
Przechowywanie historii wiadomości na czacie   
Zapraszanie kontaktów do istniejącego czatu   

Kanały

 

Zmiana powiadomień dla nowych wiadomości na kanale   
Dodawanie kanałów do listy z gwiazdką i wyświetlanie kanałów oznaczonych gwiazdką   
Tworzenie kanałów   
Edycja kanałów (w roli administratora kanału)   
Zapraszanie członków do kanału   

Kontakty

 

Dodaj kontakty   
Dodawanie kontaktów do listy z gwiazdką i wyświetlanie kontaktów oznaczonych gwiazdką   
Katalog kontaktów, kanałów i Zoom Rooms 
Dodawanie kontaktów do grupy automatycznych odpowiedzi     

Ustawienia

 

Automatycznie dołączanie do spotkania przy użyciu głosu komputera lub urządzenia  
Automatyczne wyciszanie podczas dołączania do spotkania  
Automatyczne dzwonienie na numer telefonu w celu dołączenia do spotkania     
Wstawianie podglądu linku, gdy wiadomość na czacie zawiera link    
Zmiana ustawień powiadomień dla czatu   
Zarządzanie zablokowanymi kontaktami    
Wyświetlanie przypomnień o spotkaniach   
Wyświetlanie czasu spotkania po dołączeniu    
Napisy na wyświetlaczu (jeśli dostępne) 
Automatyczne wyłączanie obrazu wideo podczas dołączania do spotkania  
Poprawianie wyglądu
(tylko iOS)
   
Wirtualne tło 
Filtry wideo    

Uwaga (A): dołączanie do połączenia głosowego komputera w przeglądarce Safari jest tylko dostępne dla uczestników webinaru.

Uwaga (B):

Uwaga (C): jeśli dołączysz do spotkania na urządzeniu z systemem iOS lub Android, nie możesz zażądać lub udzielić zdalnego dostępu. Uczestnik, który udostępnia ekran z klientem Zoom Desktop Client musi udzielić zdalnego dostępu.

Uwaga (D): żądanie zdalnego dostępu do treści udostępnianych z klienta Desktop Client lub aplikacji mobilnej jest obecnie obsługiwane. Nie dotyczy to treści udostępnianych z innego klienta internetowego.

Uwaga (E): samodzielny wybór w aplikacji Zoom Mobile App i systemie ChromeOS jest dostępny dla uczestników spotkania, ale nie dla prowadzącego, który uruchomił oddzielne pokoje. Samodzielny wybór oddzielnych pokojów musi być włączony i uruchomiony z klienta Desktop Client.

Uwaga (F): jeśli dołączysz do spotkania z klienta internetowego, możesz tylko słuchać tłumaczenia językowego; nie możesz objąć roli tłumacza.