Role w Zoom Webinars


W webinarze dostępnych jest wiele ról: prowadzący, współprowadzący, panelista i uczestnicy. Rola, jaką masz na webinarze, wyznaczana jest przez prowadzącego.

Prowadzący webinaru to użytkownik, pod którym zaplanowano webinar. Ma on pełne uprawnienia do zarządzania webinarem, panelistami i uczestnikami. Webinar może mieć tylko jednego prowadzącego. Prowadzący może wykonywać działania takie jak zatrzymywanie i rozpoczynanie webinaru, wyciszanie panelistów, zatrzymywanie wideo panelistów, usuwanie uczestników z webinaru i nie tylko.

Współprowadzący współdzielą z prowadzącym wiele funkcji zarządzania, dzięki czemu mogą współprowadzić webinar od strony administracyjnej, jak np. poprzez zarządzanie uczestnikami lub rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania. Prowadzący musi przypisać współprowadzącego. Współprowadzący nie mogą rozpocząć spotkania. Jeżeli prowadzący potrzebuje, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, może przypisać zastępcę prowadzącego.

Paneliści są pełnoprawnymi uczestnikami spotkania. Mogą wyświetlać i wysyłać wideo, udostępniać ekran, robić notatki itp. To prowadzący webinaru musi przypisać paneliście uprawnienia panelisty. Prowadzący może także wyłączyć pewne funkcje panelisty, w tym rozpoczynanie wideo, udostępnianie ekranu i nagrywanie. Dowiedz się, jak dodawać i zapraszać panelistów jako prowadzący webinaru.

Uczestnicy mają uprawnienia tylko do odczytu i mogą być wyciszani, jeśli tak zdecyduje prowadzący. Ich widok webinaru kontrolowany jest przez prowadzącego. Mogą oni wchodzić w interakcje z prowadzącym i panelistami za pomocą funkcji pytań i odpowiedzi oraz czatu podczas webinaru. Dowiedz się więcej o dołączaniu do webinaru jako uczestnik.

Warunki wstępne dotyczące ról w Zoom Webinars

Porównanie uprawnień

W następującej tabeli porównaliśmy dostępne funkcje sterowania webinarem, które dostępne są dla prowadzącego, współprowadzącego i panelistów. Aby dowiedzieć się więcej o każdej funkcji, kliknij linki w tabeli lub zobacz Funkcje sterowania spotkaniem prowadzącego i współprowadzącego .

Uwaga:

Uczestnictwo w Zoom Webinars

 ProwadzącyWspółprowadzącyPanelistaUczestnik
Dołączenie w trakcie sesji treningowej
✔ (zob. uwagi)
 
Rozpoczęcie transmisji  
Wyciszanie/wyłączanie wyciszenia swojego mikrofonu 
Uruchamianie/zatrzymywanie własnego wideo✔* 
Wyświetlenie pełnej listy uczestników 
Udostępnienie ekranu 
Żądanie lub przyznawanie zdalnego sterowania 
Czat✔*
Zapisywanie czatu 
Zadawanie pytań podczas sesji pytań i odpowiedzi    
Wyświetlenie wszystkich pytań i odpowiedzi oraz udzielanie odpowiedzi 
Tworzenie lub edycja ankiet    
Uruchamianie ankiet   
Odpowiadanie na ankiety   ✔*
Przypisywanie kogoś do wprowadzania napisów kodowanych    
Wprowadzanie napisów kodowanych ✔*✔* 
Zgłoś się  
Używanie wywołania do telefonicznego dołączania do połączenia głosowego 
Zakończenie webinaru   

Uwaga: Współprowadzących nie można wyznaczać z wyprzedzeniem. Jeśli chcesz wyznaczyć kogoś jako współprowadzącego, zaproś taką osobę na webinar jako panelistę, a następnie zmień jej pozycję na współprowadzącego. Alternatywnie prowadzący może wyznaczyć użytkownika na zastępcę prowadzącego. Alternatywnie prowadzący mogą rozpoczynać sesję treningową lub do niej dołączyć.

 

Zarządzanie uczestnikami

 ProwadzącyWspółprowadzącyPanelistaUczestnik
Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia uczestników  
Zatrzymanie wideo panelistów  
Pozwolenie panelistom na rozpoczęcie wideo  
Umieszczanie wideo w centrum uwagi  
Zmiana pozycji uczestnika na panelistę  
Zmiana pozycji panelisty na uczestnika  
Zmiana widoku uczestników  
Zmienienie osoby, z którą mogą czatować uczestnicy  
Usuwanie uczestników  
Zezwolenie uczestnikom na rozmowę  
Przypisanie uprawnień współprowadzącego   
Wstrzymanie panelistów   
Zapraszanie innych osób do dołączenia do webinaru 

 

Nagrywanie

 ProwadzącyWspółprowadzącyPanelistaUczestnik
Nagrywanie w chmurze  
Lokalne nagrywanie✔* 

 

Przesyłanie strumieniowe na żywo

 ProwadzącyWspółprowadzącyPanelistaUczestnik
Przesyłanie strumieniowe na żywo w serwisie Facebook    
Przesyłanie strumieniowe na żywo w Workplace    
Przesyłanie strumieniowe na żywo w YouTube    
Własne przesyłanie strumieniowe na żywo