Zarządzanie uczestnikami na spotkaniu


Jako prowadzący spotkanie możesz zarządzać uczestnikami. Domyślnie każdy uczestnik spotkania może udostępniać swoje wideo, ekran i głos. Jeśli chcesz decydować, kto może udostępniać swój ekran, wideo i głos, zalecamy korzystanie z platformy do webinarów. Pełne porównanie tych opcji znajdziesz w naszym zestawieniu spotkań i webinarów.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania uczestnikami podczas spotkania

Niektóre opcje mają dodatkowe wymagania wstępne i muszą być włączone w portalu internetowym lub do pełnej funkcjonalności wymagają określonej wersji programu Zoom. Funkcje te obejmują umożliwienie uczestnikowi nagrywania lokalnego, przydzielenie współprowadzącego, wstrzymywanie uczestnika na linii i używanie poczekalni.

*W przypadku dołączenia przez Internet dostępne są ograniczone możliwości sterowania.

Kolejność uczestników

Nazwy na liście uczestników są wyświetlane w następującej kolejności:

 1. Ty
 2. Prowadzący (jeśli to nie Ty)
 3. Numery telefonów bez nazwisk 
 4. Niewyciszeni uczestnicy (posortowani alfabetycznie)
 5. Wyciszeni uczestnicy (posortowani alfabetycznie)

Sterowanie dostępne dla prowadzących i współprowadzących

Podczas spotkań prowadzący i współprowadzący mogą sterować następującymi funkcjami:

Dostęp do tych funkcji mają tylko prowadzący:

Sterowanie do zarządzania uczestnikami

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Kliknij pozycję Uczestnicy w obszarze sterowania prowadzącego, aby wyświetlić listę uczestników.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij menu rozwijane znajdujące się w lewym górnym rogu, a następnie kliknij przycisk Wyskakujące, aby oddzielić listę uczestników od okna spotkania.
 5. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika i kliknij polecenie Więcej, aby wyświetlić te opcje:
 • Poproś o wyłączenie wyciszenia / Wyłącz wyciszenie / Wycisz 
 • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do uczestnika.
 • Zatrzymaj wideo: zatrzymaj strumień wideo uczestnika, aby uniemożliwić mu rozpoczęcie nagrywania jego wideo. Jeśli uczestnik nie rozpoczął jeszcze nagrywania wideo, zobaczysz opcję Poproś o rozpoczęcie wideo.
 • Przypnij: przypnij wideo maksymalnie 9 uczestników, aby były zawsze widoczne na Twoim ekranie. Nie będzie to miało wpływu na innych. 
 • Reflektor dla każdego: wyróżnij wideo maksymalnie 9 uczestników, aby ich wideo były zawsze widoczne dla wszystkich uczestników spotkania. 
 • Uczyń prowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
 • Uczyń współprowadzącym / Cofnij pozwolenie na współprowadzenie (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
 • Zmień nazwę: zmień nazwę uczestnika, która jest wyświetlana innym uczestnikom. Ta zmiana dotyczy tylko bieżącego spotkania.
  Uwaga: aby zmienić własną wyświetlaną nazwę, najedź myszą na swoją nazwę na liście uczestników i kliknij przycisk Zmień nazwę. Swoją nazwę możesz zmienić na stałe w swoim profilu.
 • Przypisz do pisania napisów kodowanych (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
 • Pozwól na nagrywanie plików lokalnych (dostępne tylko dla prowadzącego): pozwól uczestnikowi rozpocząć lub zatrzymać lokalne nagrywanie spotkania. Uczestnicy nie mają dostępu do uruchamiania nagrywania w chmurze.
 • Pozwól na wiele pinezek: pozwól innemu uczestnikowi na korzystanie z funkcji wielu pinezek. Domyślnie uczestnicy mogą przypiąć tylko 1 uczestnika naraz.
 • Umieść w poczekalni: umieść uczestnika w wirtualnej poczekalni, podczas gdy Ty przygotowujesz się do spotkania. Aby ta opcja była wyświetlana, prowadzący musi włączyć poczekalnię.
 • Zawieś na linii: jeśli poczekalnia nie jest włączona, zobaczysz tę opcję, umożliwiającą wstrzymanie uczestnika na linii.
 • Usuń: zwolnij uczestnika z udziału w spotkaniu.Nie będzie w stanie dołączyć do niego ponownie, jeśli nie pozwolisz uczestnikom na ponowne dołączanie.
 • Zgłoś: umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Będziesz mieć również dostęp do włączania lub wyłączania tych opcji u dołu listy uczestników:

Kliknij przycisk Więcej, aby wyświetlić te opcje:

 • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyświetl wszystkim wyciszonym uczestnikom wyskakujące powiadomienie z opcją wyłączenia wyciszenia lub pozostania wyciszonym.
 • Wycisz uczestników po wejściu: automatycznie wyciszaj uczestników, gdy dołączają do spotkania.
 • Pozwól uczestnikom na wyłączenie ich wyciszenia: uczestnicy mogą się wyciszyć, jeśli chcą rozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.
 • Pozwól uczestnikom na zmienianie ich nazw: uczestnicy mogą zmienić swoją nazwę ekranową wyświetlaną innym uczestnikom.
 • Odtwarzaj dźwięk, gdy ktoś dołącza lub opuszcza: odtwarzaj dźwięk, gdy uczestnicy dołączają do spotkania lub je opuszczają.
 • Odtwórz kurant w celu powiadomienia o wiadomościach na czacie/podniesieniu ręki: odtwarzaj dźwięk, gdy uczestnicy używają czatu podczas spotkania lub podnoszą rękę. Aby włączyć tę funkcję na koncie, skontaktuj się z działem pomocy Zoom.
 • Włącz poczekalnię: włącza funkcję Poczekalnia. Ta opcja jest dostępna niezależnie od ustawienia portalu internetowego.
 • Zablokuj spotkanie: nie pozwalaj innym uczestnikom na dołączanie do trwającego spotkania.
 • Łączenie z oknem spotkania: scal listę uczestników z głównym oknem spotkania. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy oddzielisz listę uczestników od głównego okna spotkania.

Aby uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu:

 1. W obszarze sterowania prowadzącego kliknij strzałkę  obok pozycji Udostępnij ekran i kliknij pozycję Zaawansowane opcje udostępniania.
 2. W obszarze Kto może udostępniać wybierz opcję Tylko prowadzący.
 3. Zamknij okno.
 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Kliknij pozycję Uczestnicy w obszarze sterowania prowadzącego, aby wyświetlić listę uczestników.
 4. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika i kliknij polecenie Więcej, aby wyświetlić te opcje:
 • Poproś o wyłączenie wyciszenia / Wyłącz wyciszenie / Wycisz
 • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do uczestnika.
 • Zatrzymaj wideo: zatrzymaj strumień wideo uczestnika, aby uniemożliwić mu rozpoczęcie nagrywania jego wideo. Jeśli uczestnik nie rozpoczął jeszcze nagrywania wideo, zobaczysz opcję Poproś o rozpoczęcie wideo.
 • Umieść wideo w centrum uwagi: wyróżnij wideo maksymalnie 9 uczestników, aby ich wideo były zawsze widoczne dla wszystkich uczestników spotkania.
 • Uczyń prowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
 • Uczyń współprowadzącym / Cofnij pozwolenie na współprowadzenie (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
 • Zmień nazwę: zmień nazwę uczestnika, która jest wyświetlana innym uczestnikom. Ta zmiana dotyczy tylko bieżącego spotkania.
  Uwaga: aby zmienić własną wyświetlaną nazwę, najedź myszą na swoją nazwę na liście uczestników i kliknij przycisk Zmień nazwę. Swoją nazwę możesz zmienić na stałe w swoim profilu.
 • Przypisz do pisania napisów kodowanych (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
 • Pozwól na nagrywanie plików lokalnych (dostępne tylko dla prowadzącego): pozwól uczestnikowi rozpocząć lub zatrzymać lokalne nagrywanie spotkania. Uczestnicy nie mają dostępu do uruchamiania nagrywania w chmurze.
 • Umieść w poczekalni: umieść uczestnika w wirtualnej poczekalni, podczas gdy Ty przygotowujesz się do spotkania. Aby ta opcja była wyświetlana, prowadzący musi włączyć poczekalnię.
 • Zawieś na linii: wstrzymaj uczestnika na linii, usuwając go z wideo i konferencji głosowej. Opcja Pozwól prowadzącemu wstrzymać uczestnika na linii musi zostać włączona przed rozpoczęciem spotkania. 
 • Usuń: zwolnij uczestnika z udziału w spotkaniu.Nie będzie w stanie dołączyć do niego ponownie, jeśli nie pozwolisz uczestnikom na ponowne dołączanie.
 • Zgłoś: umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Będziesz mieć również dostęp do włączania lub wyłączania tych opcji u dołu listy uczestników:

Kliknij przycisk Więcej, aby wyświetlić te opcje:

 • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyświetl wszystkim wyciszonym uczestnikom wyskakujące powiadomienie z opcją wyłączenia wyciszenia lub pozostania wyciszonym.
 • Wycisz uczestników po wejściu: automatycznie wyciszaj uczestników, gdy dołączają do spotkania.
 • Pozwól uczestnikom na wyłączenie ich wyciszenia: uczestnicy mogą się wyciszyć, jeśli chcą rozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.
 • Pozwól uczestnikom na zmienianie ich nazw: uczestnicy mogą zmienić swoją nazwę ekranową wyświetlaną innym uczestnikom.
 • Odtwarzaj dźwięk, gdy ktoś dołącza lub opuszcza: odtwarzaj dźwięk, gdy uczestnicy dołączają do spotkania lub je opuszczają.
 • Odtwórz kurant w celu powiadomienia o wiadomościach na czacie/podniesieniu ręki: odtwarzaj dźwięk, gdy uczestnicy używają czatu podczas spotkania lub podnoszą rękę. Aby włączyć tę funkcję na koncie, skontaktuj się z działem pomocy Zoom.
 • Włącz poczekalnię: włącza funkcję Poczekalnia. Ta opcja jest dostępna niezależnie od ustawienia portalu internetowego.
 • Zablokuj spotkanie: nie pozwalaj innym uczestnikom na dołączanie do trwającego spotkania.
 • Łączenie z oknem spotkania: scal listę uczestników z głównym oknem spotkania. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy oddzielisz listę uczestników od głównego okna spotkania.

Aby uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu:

 1. W obszarze sterowania prowadzącego kliknij strzałkę  obok pozycji Udostępnij ekran i kliknij pozycję Zaawansowane opcje udostępniania.
 2. W obszarze Kto może udostępniać wybierz opcję Tylko prowadzący.
 3. Zamknij okno.
 1. Zaloguj się do klienta Zoom dla systemu Chrome OS.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Kliknij pozycję Uczestnicy w obszarze sterowania prowadzącego, aby wyświetlić listę uczestników.
 4. Kliknij menu rozwijane znajdujące się w lewym górnym rogu, aby zamknąć listę uczestników, lub kliknij przycisk Wyskakujące, aby oddzielić listę uczestników od okna spotkania:
 5. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika i kliknij polecenie Więcej, aby wyświetlić te opcje:
 • Poproś o wyłączenie wyciszenia / Wyłącz wyciszenie / Wycisz
 • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do panelisty.
 • Zatrzymaj wideo: zatrzymaj strumień wideo uczestnika, aby uniemożliwić mu rozpoczęcie nagrywania jego wideo. Jeśli uczestnik nie rozpoczął jeszcze nagrywania wideo, zobaczysz opcję Poproś o rozpoczęcie wideo.
 • Uczyń prowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
 • Uczyń współprowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
 • Pozwól na nagrywanie (dostępne tylko dla prowadzącego): pozwól uczestnikowi rozpocząć lub zatrzymać lokalne nagrywanie spotkania. Uczestnicy nie mają dostępu do uruchamiania nagrywania w chmurze.
 • Przypisz do pisania napisów kodowanych (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
 • Umieść w poczekalni: umieść uczestnika w wirtualnej poczekalni, podczas gdy Ty przygotowujesz się do spotkania. Aby ta opcja była wyświetlana, prowadzący musi włączyć poczekalnię.
 • Zmień nazwę: zmień nazwę uczestnika, która jest wyświetlana innym uczestnikom. Ta zmiana dotyczy tylko bieżącego spotkania.
  Uwaga: aby zmienić własną wyświetlaną nazwę, najedź myszą na swoją nazwę na liście uczestników i kliknij przycisk Zmień nazwę. Swoją nazwę możesz zmienić na stałe w swoim profilu.
 • Usuń: zwolnij uczestnika z udziału w spotkaniu.Nie będzie w stanie dołączyć do niego ponownie, jeśli nie pozwolisz uczestnikom na ponowne dołączanie.

Po kliknięciu pozycji Więcej będziesz mieć również dostęp do włączania lub wyłączania tych opcji u dołu listy uczestników:

 • Zaproś: zaproś innych do dołączenia do spotkania.
 • Wycisz wszystkich / Wyłącz wyciszenie wszystkich: wycisz wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu lub wyłącz ich wyciszenie.
 • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyświetl wszystkim wyciszonym uczestnikom wyskakujące powiadomienie z opcją wyłączenia wyciszenia lub pozostania wyciszonym.
 • Wycisz uczestników przy wejściu: automatycznie wyciszaj uczestników, gdy dołączają do spotkania.
 • Pozwól uczestnikom na wyłączenie ich wyciszenia: uczestnicy mogą się wyciszyć, jeśli chcą rozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.
 • Pozwól uczestnikom na zmienianie ich nazw: uczestnicy mogą zmienić swoją nazwę ekranową wyświetlaną innym uczestnikom.
 • Włącz poczekalnię: włącza funkcję Poczekalnia dla nowo przybyłych uczestników lub w celu przeniesienia obecnych uczestników do poczekalni.
 • Zablokuj spotkanie: nie pozwalaj innym uczestnikom na dołączanie do trwającego spotkania.
 • Łączenie z oknem spotkania: scal listę uczestników z głównym oknem spotkania. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy oddzielisz listę uczestników od głównego okna spotkania.

Aby uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu:

 1. W obszarze sterowania prowadzącego kliknij strzałkę obok pozycji Udostępnij ekran i kliknij pozycję Zaawansowane opcje udostępniania.
 2. W obszarze Kto może udostępniać wybierz opcję Tylko prowadzący.
 3. Zamknij okno.

W razie dołączania za pomocą klienta internetowego będziesz mieć ograniczoną funkcjonalność podczas zarządzania uczestnikami.

 1. Kliknij pozycję Uczestnicy w obszarze sterowania prowadzącego, aby wyświetlić listę uczestników.
 2. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika i kliknij polecenie Więcej, aby wyświetlić te opcje:
 • Poproś o wyłączenie wyciszenia / Wyłącz wyciszenie / Wycisz
 • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do panelisty.
 • Zatrzymaj wideo: zatrzymaj strumień wideo uczestnika, aby uniemożliwić mu rozpoczęcie nagrywania jego wideo. Jeśli uczestnik nie rozpoczął jeszcze nagrywania wideo, zobaczysz opcję Poproś o rozpoczęcie wideo.
 • Reflektor dla każdegowyróżnij wideo maksymalnie 9 uczestników, aby ich wideo były zawsze widoczne dla wszystkich uczestników spotkania.
 • Pozwól na wiele pinezek: pozwól innemu uczestnikowi na korzystanie z funkcji wielu pinezek. Domyślnie uczestnicy mogą przypiąć tylko 1 uczestnika naraz.
 • Uczyń prowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
 • Uczyń współprowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
 • Przypisz do pisania napisów kodowanych (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
 • Zmień nazwę: zmień nazwę uczestnika, która jest wyświetlana innym uczestnikom. Ta zmiana dotyczy tylko bieżącego spotkania.
  Uwaga: aby zmienić własną wyświetlaną nazwę, najedź myszą na swoją nazwę na liście uczestników i kliknij przycisk Zmień nazwę. Swoją nazwę możesz zmienić na stałe w swoim profilu.
 • Umieść w poczekalni: umieść uczestnika w wirtualnej poczekalni, podczas gdy Ty przygotowujesz się do spotkania. Aby ta opcja była wyświetlana, prowadzący musi włączyć poczekalnię.
 • Usuń: zwolnij uczestnika z udziału w spotkaniu.Nie będzie w stanie dołączyć do niego ponownie, jeśli nie pozwolisz uczestnikom na ponowne dołączanie.
 • Zgłoś: umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Będziesz mieć również dostęp do włączania lub wyłączania tych opcji u dołu listy uczestników:

 • Zaproś: zaproś innych do dołączenia do spotkania.
 • Wycisz wszystkich / Wyłącz wyciszenie wszystkich: wycisz wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu lub wyłącz ich wyciszenie.
 • Więcej 
  • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyświetl wszystkim wyciszonym uczestnikom wyskakujące powiadomienie z opcją wyłączenia wyciszenia lub pozostania wyciszonym.
  • Wycisz uczestników przy wejściu: automatycznie wyciszaj uczestników, gdy dołączają do spotkania.
  • Pozwól uczestnikom na wyłączenie ich wyciszenia: uczestnicy mogą się wyciszyć, jeśli chcą rozmawiać z innymi uczestnikami spotkania.
  • Pozwól uczestnikom na zmienianie ich nazw: uczestnicy mogą zmienić swoją nazwę ekranową wyświetlaną innym uczestnikom.
  • Zablokuj spotkanie: nie pozwalaj innym uczestnikom na dołączanie do trwającego spotkania.
 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Dotknij pozycji Uczestnicy w obszarze sterowania prowadzącego, aby wyświetlić listę uczestników.
 4. Dotknij nazwy uczestnika, aby zarządzać określonym uczestnikiem za pomocą następujących opcji:
  • Poproś o wyłączenie wyciszenia / Wyłącz wyciszenie / Wycisz
  • Zatrzymaj wideo: zatrzymaj strumień wideo uczestnika, aby uniemożliwić mu rozpoczęcie nagrywania jego wideo. Jeśli uczestnik nie rozpoczął jeszcze nagrywania wideo, zobaczysz opcję Poproś o rozpoczęcie wideo.
  • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do uczestnika.
  • Reflektor dla każdego: wyróżnij wideo maksymalnie 9 uczestników, aby ich wideo były zawsze widoczne dla wszystkich uczestników spotkania.
  • Uczyń prowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
  • Uczyń współprowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
  • Zmień nazwę: zmień nazwę uczestnika, która jest wyświetlana innym uczestnikom. Ta zmiana dotyczy tylko bieżącego spotkania.
   Uwaga: aby zmienić własną wyświetlaną nazwę, najedź myszą na swoją nazwę na liście uczestników i kliknij przycisk Zmień nazwę. Swoją nazwę możesz zmienić na stałe w swoim profilu.
  • Przypisz do pisania napisów kodowanych (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
  • Pozwól na nagrywanie plików lokalnych (dostępne tylko dla prowadzącego): pozwól uczestnikowi rozpocząć lub zatrzymać lokalne nagrywanie spotkania. Uczestnicy nie mają dostępu do uruchamiania nagrywania w chmurze.
  • Pozwól na wiele pinezek: pozwól innemu uczestnikowi na korzystanie z funkcji wielu pinezek. Domyślnie uczestnicy mogą przypiąć tylko 1 uczestnika naraz.
  • Umieść w poczekalni: umieść uczestników w wirtualnej poczekalni, podczas gdy Ty przygotowujesz się do spotkania. Aby ta opcja była wyświetlana, prowadzący musi włączyć poczekalnię.
  • Usuń: zwolnij uczestnika z udziału w spotkaniu.

U dołu okna uczestników dostępne są następujące opcje:

 • Zaproś: zaproś innych do dołączenia do spotkania.
 • Dotknij , aby wyświetlić następujące opcje
  • Wycisz wszystkich: wycisz wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu.
  • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyświetl wszystkim wyciszonym uczestnikom wyskakujące powiadomienie z opcją wyłączenia wyciszenia lub pozostania wyciszonym.

Aby wyciszyć uczestników po wejściu, odtworzyć dźwięk dołączenia i opuszczenia lub wyświetlić nazwy uczestników po dołączeniu, dotknij przycisku Więcej, a następnie Ustawienia spotkania w obszarze sterowania prowadzącego.

Aby zablokować spotkanie, uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu lub umieścić uczestników w poczekalni po wejściu, dotknij przycisku Więcej, a następnie Zabezpieczenia w obszarze sterowania prowadzącego. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach spotkania.

 

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Dotknij pozycji Uczestnicy w obszarze sterowania prowadzącego, aby wyświetlić listę uczestników.
 4. Dotknij nazwy uczestnika, aby zarządzać określonym uczestnikiem.
 • Poproś o wyłączenie wyciszenia / Wyłącz wyciszenie / Wycisz
 • Zatrzymaj wideo: zatrzymaj strumień wideo uczestnika, aby uniemożliwić mu rozpoczęcie nagrywania jego wideo. Jeśli uczestnik nie rozpoczął jeszcze nagrywania wideo, zobaczysz opcję Poproś o rozpoczęcie wideo.
 • Czat: otwórz okno czatu, aby wysyłać wiadomości bezpośrednio do uczestnika.
 • Umieść wideo w centrum uwagi: wyróżnij wideo maksymalnie 9 uczestników, aby ich wideo były zawsze widoczne dla wszystkich uczestników spotkania.
 • Uczyń prowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako prowadzącego. Może być tylko jeden prowadzący.
 • Uczyń współprowadzącym (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika jako współprowadzącego. Możesz mieć nieograniczoną liczbę współprowadzących.
 • Zmień nazwę: zmień nazwę uczestnika, która jest wyświetlana innym uczestnikom. Ta zmiana dotyczy tylko bieżącego spotkania.
  Uwaga: aby zmienić własną wyświetlaną nazwę, najedź myszą na swoją nazwę na liście uczestników i kliknij przycisk Zmień nazwę. Swoją nazwę możesz zmienić na stałe w swoim profilu.
 • Przypisz do pisania napisów kodowanych (dostępne tylko dla prowadzącego): przypisz uczestnika do pisania napisów kodowanych podczas spotkania.
 • Pozwól na nagrywanie plików lokalnych (dostępne tylko dla prowadzącego): pozwól uczestnikowi rozpocząć lub zatrzymać lokalne nagrywanie spotkania. Uczestnicy nie mają dostępu do uruchamiania nagrywania w chmurze.
 • Pozwól na wiele pinezek: pozwól innemu uczestnikowi na korzystanie z funkcji wielu pinezek. Domyślnie uczestnicy mogą przypiąć tylko 1 uczestnika naraz.
 • Umieść w poczekalni: umieść uczestników w wirtualnej poczekalni, podczas gdy Ty przygotowujesz się do spotkania. Aby ta opcja była wyświetlana, prowadzący musi włączyć poczekalnię. Dowiedz się więcej.
 • Usuń: zwolnij uczestnika z udziału w spotkaniu.

U dołu okna uczestników dostępne są następujące opcje:

 • Zaproś: zaproś innych do dołączenia do spotkania.
 • Wycisz wszystkich: wycisz wszystkich uczestników biorących udział w spotkaniu.
 • Dotknij, aby wyświetlić następujące opcje:
  • Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia: wyświetl wszystkim wyciszonym uczestnikom wyskakujące powiadomienie z opcją wyłączenia wyciszenia lub pozostania wyciszonym.

Aby wyciszyć uczestników po wejściu, odtworzyć dźwięk dołączenia i opuszczenia lub wyświetlić nazwy uczestników po dołączeniu, dotknij przycisku Więcej, a następnie Ustawienia spotkania w obszarze sterowania prowadzącego.

Aby zablokować spotkanie, uniemożliwić uczestnikom udostępnianie ekranu lub umieścić uczestników w poczekalni po wejściu, dotknij przycisku Więcej, a następnie Zabezpieczenia w obszarze sterowania prowadzącego. Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach spotkania.