Instalacja aplikacji Zoom w systemie Windows 10 (aktualizacja dla twórców)


Przegląd

Aktualizacja dla twórców systemu Windows 10 umożliwia zapobieganie instalacji lub uruchamianiu aplikacji, w zależności od tego, czy zostały pobrane ze Sklepu Windows, czy z innego miejsca. Aplikacja Zoom nie jest obecnie dostępna w Sklepie Windows, więc jeśli masz włączone to ustawienie, musisz zezwolić na instalację aplikacji Zoom.

Warunki wstępne

Instrukcje

  1. Otwórz menu Start.
  2. Kliknij ikonę Ustawienia.
  3. Kliknij pozycję Aplikacje

    .
  4. Zmień instalowanie aplikacji na Ostrzegaj mnie przed instalowaniem aplikacji niepochodzących ze Sklepu lub Zezwalaj na aplikacje z dowolnego miejsca
    .