Dodawanie kontaktów Zoom i zarządzanie nimi


Domyślnie katalog kontaktów Zoom zawiera użytkowników wewnętrznych na tym samym koncie Zoom i w tej samej organizacji w sekcji Wszystkie kontakty. Właściciele/administratorzy kont Pro lub wyższych mogą wyłączyć ustawienie Kontakty firmowe w ustawieniach IM, aby uniemożliwić użytkownikom przeglądanie wszystkich osób z tego samego konta Zoom i organizacji. Właściciele kont i administratorzy mogą również wybrać, czy użytkownicy mogą rozmawiać z kontaktami zewnętrznymi lub je dodawać.

Dowolnego zewnętrznego użytkownika Zoom można dodać jako kontakt, podając jego adres e-mail. Natychmiast po zatwierdzeniu przez niego prośby o dodanie do kontaktów będziesz w stanie z nim rozmawiać, udostępniać mu zdjęcia i pliki oraz spotykać się.Jeśli dodasz adres e-mail, który nie jest powiązany z kontem Zoom, otrzyma on zaproszenie do dołączenia do Zoom.

Możesz również powiązać inne konto Zoom jako organizacjęzsynchronizować kontakty z usługą innej firmy lub wyświetlić kontakty z telefonu w Zoom Mobile App. Dostępne są również kanały, których można użyć do przesyłania wiadomości grupowych. Domyślnie możesz wysyłać bezpośrednie wiadomości do członków kanału tylko wtedy, gdy znajdują się oni w Twoim folderze kontaktów.

Uwaga: administratorzy mogą przeglądać i usuwać Twoje kontakty zewnętrzne.

Wymagania wstępne dotyczące dodawania kontaktów i zarządzania nimi

Jak dodać nowy kontakt

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty .
 3. Kliknij przycisk dodawania i wybierz opcję Zaproś kontakt Zoom
 4. Wprowadź adres e-mail kontaktu, który chcesz dodać
 5. Kliknij Zaproś.
 6. Powtórz w celu zaproszenia dodatkowych kontaktów.

Jak zatwierdzić prośbę o dodanie do kontaktów

Zanim będziesz w stanie natychmiast spotkać się z danym kontaktem lub porozmawiać z nim na czacie, będzie on musiał zatwierdzić Twoją prośbę.

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. W górnej części okienka czatu po lewej stronie kliknij przycisk prośby o dodanie do kontaktów .
 4. Kliknij przycisk Akceptuj, aby dodać ten kontakt do swojej listy.
  Ten kontakt pojawi się teraz w zakładce Kontakty, w sekcji Kontakty zewnętrzne obu użytkowników.

Jak oznaczyć kontakt gwiazdką

Możesz oznaczyć ważne kontakty gwiazdką, umieszczając je w sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ okienka czatu, co umożliwi szybki dostęp do nich.

Aby oznaczyć kontakt gwiazdką za pomocą wyszukiwania:

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać kontakt.
 3. Kliknij nazwę kontaktu, aby wyświetlić wątek czatu z tym kontaktem.
 4. Kliknij przycisk gwiazdki
  Kontakt zostanie wyświetlony w sekcjach Oznaczone gwiazdką w zakładkach Telefon, Czat i Kontakty.

Aby oznaczyć kontakt gwiazdką za pomocą wyszukiwania w katalogu kontaktów:

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty.
 3. Kliknij kontakt, który chcesz oznaczyć gwiazdką.
 4. Kliknij przycisk gwiazdki  obok nazwy kontaktu.
  Kontakt zostanie wyświetlony w sekcjach Oznaczone gwiazdką w zakładkach Telefon, Czat i Kontakty.

Jeśli masz licencję Zoom Phone, możesz również oznaczać kontakty gwiazdką, korzystając z historii połączeń.

Jak dodać nowy kontakt

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty.
 3. Kliknij przycisk dodawania i wybierz opcję Zaproś kontakt Zoom.
 4. Wprowadź adres e-mail kontaktu, który chcesz dodać
 5. Kliknij Zaproś.
 6. Powtórz w celu zaproszenia dodatkowych kontaktów.

Jak zatwierdzić prośbę o dodanie do kontaktów

Zanim będziesz w stanie natychmiast spotkać się z danym kontaktem lub porozmawiać z nim na czacie, będzie on musiał zatwierdzić Twoją prośbę.

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. W górnej części okienka czatu po lewej stronie kliknij przycisk prośby o dodanie do kontaktów .
 4. Kliknij przycisk Akceptuj, aby dodać ten kontakt do swojej listy.
  Ten kontakt pojawi się teraz w zakładce Kontakty, w sekcji Kontakty zewnętrzne obu użytkowników.

Jak oznaczyć kontakt gwiazdką

Możesz oznaczyć ważne kontakty gwiazdką, umieszczając je w sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ okienka czatu, co umożliwi szybki dostęp do nich.

Aby oznaczyć kontakt gwiazdką za pomocą wyszukiwania:

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Użyj paska wyszukiwania obok Twojego zdjęcia profilowego, aby wyszukać kontakt.
 3. Kliknij nazwę kontaktu, aby wyświetlić wątek czatu z tym kontaktem.
 4. Kliknij przycisk gwiazdki obok nazwy kontaktu .
  Kontakt zostanie wyświetlony w sekcjach Oznaczone gwiazdką w zakładkach Telefon, Czat i Kontakty.

Aby oznaczyć kontakt gwiazdką za pomocą wyszukiwania w katalogu kontaktów:

 1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty.
 3. Kliknij kontakt, który chcesz oznaczyć gwiazdką.
 4. Kliknij przycisk gwiazdki  obok nazwy kontaktu.
  Kontakt zostanie wyświetlony w sekcjach Oznaczone gwiazdką w zakładkach Telefon, Czat i Kontakty.

Jeśli masz licencję Zoom Phone, możesz również oznaczać kontakty gwiazdką, korzystając z historii połączeń.

Jak dodać nowy kontakt

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty .
 3. W prawym górnym rogu dotknij ikony +.
 4. Dotknij pozycji Zaproś kontakt Zoom
 5. Wprowadź adres e-mail kontaktu, który chcesz dodać
 6. Dotknij przycisku Dodaj, aby wysłać prośbę do kontaktu.
 7. Powtórz w celu zaproszenia dodatkowych kontaktów.

Jak zatwierdzić prośbę o dodanie do kontaktów

Zanim będziesz w stanie natychmiast spotkać się z danym kontaktem lub porozmawiać z nim na czacie, będzie on musiał zatwierdzić Twoją prośbę.

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Dotknij zakładki Spotkaj się i czatuj i wybierz nowy kanał prośby o dodanie do kontaktów
 3. Dotknij znacznika wyboru , a następnie pozycji Akceptuj, aby potwierdzić prośbę o dodanie do kontaktów.
 4. Ten kontakt będzie teraz widoczny na liście kontaktów obu użytkowników.

Jak oznaczyć kontakt gwiazdką

Możesz oznaczyć ważne kontakty gwiazdką, umieszczając je w sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ okienka czatu, co umożliwi szybki dostęp do nich.

 1. Zaloguj się do aplikacji Zoom.
 2. Dotknij zakładki Kontakty.
 3. Znajdź kontakt, który chcesz oznaczyć gwiazdką, korzystając z katalogu lub wyszukując jego nazwę w polu wyszukiwania, a następnie dotknij jego nazwy.
 4. Dotknij przycisku gwiazdki  obok nazwy kontaktu.
 5. Kontakt pojawi się po kliknięciu przycisku gwiazdki na ekranie Spotkaj się i czatuj.
  Uwaga: zobaczysz swoją nazwę na liście oznaczonych gwiazdką, ponieważ w ten sposób uzyskujesz dostęp do swojej osobistej przestrzeni czatu.

Jeśli masz licencję Zoom Phone, możesz również oznaczać kontakty gwiazdką, korzystając z historii połączeń.