Generowanie raportów z rejestracji i ankiet


Raporty Zoom to przydatne narzędzia gromadzenia informacji o uczestnictwie, rejestracji i odpowiedziach w ankietach. Jeśli dla spotkania Zoom włączono rejestrację lub przeprowadzanie ankiety, możesz wygenerować raport z rejestracji lub ankiety do dalszej analizy. Ponadto jeśli dla spotkania włączono kwestionariusz, możesz także generować raporty z kwestionariusza.

Raport z rejestracji domyślnie zawiera następujące informacje o zarejestrowanych użytkownikach:

Uwaga

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dla raportów z rejestracji i ankiety

Generowanie raportów po spotkaniu

Uwaga:

aby wygenerować i przeglądać raport, upewnij się, że spełnione są następujące wymogi:

Aby wygenerować raport po spotkaniu:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie Raporty.
 3. Kliknij zakładkę Raporty dotyczące użytkowania.
 4. Kliknij opcję Spotkanie.
  Wygenerowana zostanie lista dotychczasowych i nadchodzących spotkań. Możesz wyszukiwać według zakresu czasowego lub identyfikatora spotkania.
 5. Obok pozycji Typ raportu wybierz typ raportu, który chcesz wygenerować:
 6. W menu rozwijanym poniżej pozycji Typ raportu wybierz jedną z opcji:
  • Wyszukiwanie wg zakresu czasowego: Wybierz zakres czasowy, następnie kliknij opcję Wyszukaj.
  • Wyszukiwanie wg identyfikatora spotkania: wprowadź identyfikator spotkania i kliknij opcję Wyszukaj.
 7. W ostatniej kolumnie spotkania, z którego chcesz wygenerować raport, kliknij opcję Generuj.
  Możesz też użyć pól wyboru, aby wybrać kilka spotkań, a następnie kliknąć opcję Generuj u góry.
 8. Wybierz typ rejestracji, który ma być ujęty w raporcie:
  • Wszyscy zarejestrowani: uwzględnij zarówno zatwierdzonych, jak i odrzuconych uczestników spotkania.
  • Zatwierdzeni zarejestrowani: uwzględnij tylko zatwierdzonych uczestników spotkania.
  • Odrzuceni zarejestrowani: uwzględnij tylko odrzuconych uczestników spotkania.
 9. Kliknij opcję Kontynuuj.
  Zoom przekieruje Cię do zakładki Kolejki raportów, gdzie możesz pobrać raport jako plik CSV.

Generowanie raportów z ankiety podczas spotkania

 1. Rozpocznij zaplanowane spotkanie Zoom z włączonym przeprowadzaniem ankiety.
 2. Jako prowadzący spotkanie, uruchom ankietę.
 3. Zgromadź odpowiedzi na ankietę, następnie ją zamknij. 
  Wyświetlony zostanie ogólny przegląd wyników ankiety. Aby sprawdzić dokładnie, kto głosował za którą opcją, musisz pobrać pełny raport. 
 4. Kliknij opcję Pobierz w lewym dolnym rogu okna wyników ankiety. 
  Zoom otworzy Twoją domyślną przeglądarkę internetową i rozpocznie pobieranie.
  Uwaga: najpierw może być konieczne zalogowanie się na konto Zoom.