Zaawansowane szyfrowanie czatu


Zaawansowane szyfrowanie czatu zapewnia bezpieczne przesyłanie wiadomości między użytkownikami Zoom. Wszystkie wiadomości czatu są szyfrowane za pomocą protokołu TLS 1.2 z 256-bitowym algorytmem Advanced Encryption Standard (AES).

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Różnice w przypadku włączenia i wyłączenia zaawansowanego szyfrowania czatu

Gdy zaawansowane szyfrowanie czatu jest włączone:

Gdy zaawansowane szyfrowanie czatu jest wyłączone:

Ograniczenia po włączeniu zaawansowanego szyfrowania czatu

Po włączeniu zaawansowanego szyfrowania czatu użytkownicy i administratorzy nie mogą korzystać z następujących funkcji czatu:

Użytkownik

Administrator

**Uwaga: podglądy linków i wyszukiwanie w historii czatu są obsługiwane w przypadku korzystania z wersji 5.8.0 lub nowszej dla systemów Windows, macOS, Android i iOS.

Włączanie zaawansowanego szyfrowania czatu

Uwaga: jeśli nowe konto Zoom zostało przez Ciebie zarejestrowane po 21 sierpnia 2021 roku lub na Twoim koncie włączona jest funkcja Nowe rozwiązania dla administratora, grupy IM zostały scalone z grupami. Dowiedz się, jak tworzyć grupy i zmieniać ustawienia grup.

Aby włączyć zaawansowane szyfrowanie czatu dla wszystkich członków organizacji:

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W panelu nawigacyjnym kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Zarządzanie IM.
  3. Kliknij zakładkę Ustawienia IM.
  4. Sprawdź, czy opcja Włącz zaawansowane szyfrowanie czatu jest włączona.
    Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  5. (Opcja) W przypadku włączenia zaawansowanego szyfrowania czatu należy zaznaczyć pole wyboru Włącz podgląd linków, aby włączyć podgląd linków.
    Po włączeniu tej opcji użytkownikom wysyłającym lub odbierającym wiadomości czatu zawierające linki będą wyświetlane podglądy linków. Lokalna aplikacja wykryje link w wiadomości nadawcy, zanim zostanie ona zaszyfrowana, a podgląd zostanie udostępniony między nadawcą a odbiorcą. Ta funkcja podglądu linków wykrywa tylko adresy URL i muszą one pasować do wzorca: przedrostek http:// lub https://, po których następuje niepusta przestrzeń. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona.

Korzystanie z szyfrowanego czatu

Po włączeniu zaawansowanego szyfrowania czatu w czatach w kliencie Zoom Desktop Client i w zakładce aplikacji mobilnej będzie wyświetlana ikona kłódki wskazująca, że zaawansowane szyfrowanie czatu jest włączone.

Użytkownicy nie zobaczą zaszyfrowanego czatu, dopóki nie otworzą aplikacji Zoom. Powiadomienia (w tym powiadomienia na ekranie blokady) będą zawierać informację o otrzymaniu zaszyfrowanego czatu.