Nagrywanie w chmurze w Zoom Rooms


Funkcja nagrywania w chmurze umożliwia nagrywanie wideo i głosu ze spotkania w chmurze Zoom, skąd plik nagrania można pobrać i/lub transmitować strumieniowo w celu odtworzenia w przeglądarce. Po zakończeniu spotkania link do nagrania można wysłać na adres e-mail użytkownika, aby mógł on obejrzeć lub pobrać nagranie. Dostęp do nagrania można również uzyskać w Zoom web portal.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące nagrywania w chmurze w Zoom Rooms

Jak włączyć nagrywanie w chmurze dla zaplanowanych spotkań w Zoom Rooms

Włączanie dla całego konta

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie i znajdź opcję Nagrywanie w chmurze.
 4. Sprawdź, czy ustawienie jest włączone. Przełącznik powinien wyglądać tak: .
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik . Wybierz inne ustawienia, które mają być stosowane do nagrań w chmurze. 
 6. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Włączanie dla określonego pokoju Zoom Room

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij Zarządzanie pokojem, a następnie Zoom Rooms.
 3. Kliknij przycisk Edytuj obok pokoju, dla którego chcesz włączyć ustawienie. 
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie, a następnie kliknij pozycję Nagrywanie.
 5. Znajdź opcję Nagrywanie w chmurze i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.Przełącznik powinien wyglądać tak: .
 6. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik . Kliknij przycisk Włącz w oknie dialogowym weryfikacji.

Jak włączyć nagrywanie w chmurze dla natychmiastowych spotkań w Zoom Rooms

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij Zarządzanie pokojem, a następnie Zoom Rooms.
 3. Za pomocą hierarchii lokalizacji można włączyć to ustawienie dla poszczególnych pokojów lub dla całego konta. Aby włączyć to ustawienie dla całego konta, kliknij pozycję Ustawienia konta.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. Znajdź opcję Nagrywanie w chmurze dla natychmiastowych spotkań i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.Przełącznik powinien wyglądać tak: .
 6. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik . Kliknij przycisk Włącz w oknie dialogowym weryfikacji.
 7. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Jak włączyć automatyczne nagrywanie w chmurze dla Zoom Rooms

Włączanie dla całego konta

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Nagrywanie i znajdź opcję Automatyczne nagrywanie.
 4. Sprawdź, czy ustawienie jest włączone. Przełącznik powinien wyglądać tak: .
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik . Wybierz inne ustawienia, które mają być stosowane do nagrań w chmurze.
 6. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Włączanie dla określonego pokoju Zoom Room

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie pokojem, a następnie Zoom Rooms.
 3. Kliknij przycisk Edytuj obok pokoju, dla którego chcesz włączyć ustawienie.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie, a następnie kliknij pozycję Nagrywanie.
 5. Znajdź opcję Automatyczne nagrywanie i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.Przełącznik powinien wyglądać tak: .
 6. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik . Kliknij przycisk Włącz w oknie dialogowym weryfikacji.

Jak nagrać w chmurze spotkanie Zoom Room

 1. Na kontrolerze Zoom Room dotknij pozycji Spotkaj się teraz, aby rozpocząć natychmiastowe spotkanie lub pozycji Rozpocznij, aby rozpocząć zaplanowane spotkanie.
 2. Dotknij przycisku Rozpocznij nagrywanie na kontrolerze Zoom Room:
  • Jeśli uczestniczysz w natychmiastowym spotkaniu, wyświetlony zostanie Ci monit o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link do nagrania w chmurze.
  • Jeśli jesteś na zaplanowanym spotkaniu, link do nagrania w chmurze zostanie wysłany na adres e-mail prowadzącego, który zaplanował spotkanie.
 3. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij pozycji Zatrzymaj nagrywanie lub opuść spotkanie i dotknij pozycji Zakończ spotkanie dla wszystkich.

Jak wyświetlać nagranie w chmurze jako prowadzący spotkanie

Wyświetlanie nagrań w chmurze w przypadku spotkań zaplanowanych

 1. Zaloguj się do Zoom web portal. 
 2. Kliknij pozycję Nagrania.
 3. Kliknij temat spotkania, aby wyświetlić pliki nagrania w chmurze.

Uwaga: gdy plik nagrania jest gotowy do wyświetlenia lub pobrania, prowadzący otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną.

Wyświetlanie nagrań w chmurze w przypadku natychmiastowych spotkań

Link do nagrania w chmurze zostanie wysłany na adres e-mail, który został podany podczas uruchamiania nagrania. Wiadomość ta zawiera link umożliwiający odtworzenie lub pobranie pliku nagrania.

Jak wyświetlać nagranie w chmurze jako administrator

 1. Zaloguj się do Zoom web portal. 
 2. Kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Zarządzanie nagraniami.
 3. Kliknij temat spotkania, aby wyświetlić pliki nagrania. Na tej stronie można również wykonywać inne czynności związane z zarządzaniem nagraniami

Uwaga: jeśli nagranie jest nadal konwertowane, na liście zostanie wyświetlony komunikat Przetwarzanie nagrania. Przetwarzanie nagrania musi zostać zakończone, zanim nagranie zostanie udostępnione.