Przypinanie wideo uczestników


Przegląd

Funkcja Przypnij wideo pozwala prowadzącemu na wyłączenie aktywnego widoku mówcy i wyświetlenie tylko maksymalnie 9 określonych prelegentów, podczas gdy inni uczestnicy spotkania mogą przypiąć jedno wideo po swojej stronie. Możesz też przypinać wideo w Zoom Rooms.

Jeśli uczestnik nagrywa lokalnie i przypnie wideo, przypięte wideo zostanie nagrane, chyba że uczestnik, który nagrywa, zmieni swój układ wideo. Przypinanie wideo innego uczestnika będzie miało wpływ tylko na Twój lokalny widok i lokalne nagrania, a nie na widok innych uczestników ani nagrania w chmurze.

Prowadzący może również umieścić maksymalnie 9 filmów w centrum uwagi. Funkcje Umieść wideo w centrum uwagi ustawia uczestnika jako głównego aktywnego prelegenta dla wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy będą widzieć jako aktywnych tylko wybranych prelegentów.Funkcja ta jest często wykorzystywana do wyróżnienia głównego prelegenta.

Warunki wstępne

Aby przypiąć wideo

 1. W górnej części okna spotkania najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika, którego chcesz przypiąć i kliknij pozycję ...
 2. W menu kliknij polecenie Przypnij.
 3. Opcjonalnie: jeśli prowadzący chce przypiąć dodatkowe wideo (łącznie maksymalnie 9), w razie potrzeby należy ponownie wykonać kroki 1 i 2.
 4. Opcjonalnie: jeśli masz co najmniej 3 uczestników spotkania i włączony podwójny monitor, będziesz mieć możliwość przypięcia do pierwszego lub drugiego ekranu.

Aby anulować przypięcie

 1. Kliknij pozycję Usuń pinezkę w górnym rogu każdego przypiętego wideo.
 2. Spowoduje to przywrócenie układu Aktywny prelegent w widoku

Pozwól uczestnikom na wiele pinezek

Domyślnie tylko prowadzący lub współprowadzący mogą korzystać z funkcji wielu pinezek, ale każdy z nich może zezwolić poszczególnym uczestnikom na wiele pinezek w ich układzie wideo.

 1. Kliknij pozycję Uczestnicy przy pasku narzędzi spotkania.
 2. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika, kliknij pozycję Więcej, a następnie Pozwól na wiele pinezek.
 3. (Opcjonalnie) Powtórz to samo w przypadku innych uczestników.

Aby przypiąć wideo

 1. Przesuń palcem w lewo, aby przejść do widoku galerii
  .
 2. Dotknij dwukrotnie wideo uczestnika, które chcesz przypiąć.

Aby anulować przypięcie

 1. Dotknij dwukrotnie przypiętego uczestnika.
 2. Spowoduje to przywrócenie widoku Aktywny prelegent w spotkaniu

Aby przypiąć wideo

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wideo uczestnika, które chcesz przypiąć.
 2. Z menu wybierz polecenie Przypnij wideo.

Aby anulować przypięcie

 1. Kliknij pozycję Odepnij wideo w lewym górnym rogu.
 2. Spowoduje to przywrócenie układu Aktywny prelegent w widoku