Żądanie lub udzielanie zdalnego dostępu


Funkcja zdalnego sterowania umożliwia sterowanie ekranem innego użytkownika podczas spotkania, jeśli udzieli on zezwolenia. Możesz zażądać zdalnego dostępu do ekranu innego użytkownika lub udzielić dostępu innemu użytkownikowi. Po uzyskaniu zezwolenia możesz sterować myszką i klawiaturą innego użytkownika, a także kopiować treści z jego ekranu do swojego. 

Jeśli chcesz skorzystać z funkcji administratora, takich jak możliwość ponownego uruchomienia komputera innego użytkownika, dowiedz się więcej na temat funkcji zdalnego sterowania.

Uwaga: w przypadku systemu operacyjnego Mac OSX należy przyznać dostęp platformie Zoom w zakładce Dostępność w preferencjach Prywatność i zabezpieczenia na komputerze Mac. Dowiedz się więcej o uprawnieniach dostępu Zoom w kontekście zabezpieczeń i prywatności.

Wymagania wstępne dotyczące użycia funkcji zdalnego sterowania podczas spotkania Zoom

Jak włączyć lub wyłączyć zdalne sterowanie

Konto

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (podstawowe) kliknij przełącznik Zdalne sterowanie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu zweryfikowania zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij  Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
 7. (Opcjonalne) Aby zezwolić na kopiowanie informacji udostępnianych na platformie Zoom w trakcie zdalnego sterowania, zaznacz pole wyboru obok opcji Zezwól użytkownikowi sterującemu zdalnie na udostępnianie schowka. Aby potwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz
 8. (Opcjonalne) Kliknij przycisk Dostosuj żądanie w celu dopasowania treści żądania, które zobaczy użytkownik końcowy. Możesz dostosować tytuł i treść żądania, a także osadzić link.

Grupa

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Podczas spotkania (podstawowe) kliknij przełącznik Zdalne sterowanie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, została zablokowana na poziomie konta i należy ją zmienić na tym poziomie.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj , aby potwierdzić.
 8. (Opcjonalne) Aby zezwolić na kopiowanie informacji udostępnianych na platformie Zoom w trakcie zdalnego sterowania, zaznacz pole wyboru obok opcji Zezwól użytkownikowi sterującemu zdalnie na udostępnianie schowka.Aby potwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz
 9. (Opcjonalne) Kliknij przycisk Dostosuj żądanie w celu dopasowania treści żądania, które zobaczy użytkownik końcowy. Możesz dostosować tytuł i treść żądania, a także osadzić link.

Użytkownik

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (podstawowe) kliknij przełącznik Zdalne sterowanie, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
 5. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, została zablokowana na poziomie konta lub grupy i należy ją zmienić na tym poziomie.
 6. (Opcjonalne) Aby zezwolić na kopiowanie informacji udostępnianych na platformie Zoom w trakcie zdalnego sterowania, zaznacz pole wyboru obok opcji Zezwól użytkownikowi sterującemu zdalnie na udostępnianie schowka.Aby potwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zapisz

Jak używać zdalnego sterowania na komputerze

Zażądaj zdalnego sterowania

Możesz żądać zdalnego dostępu od prowadzącego lub uczestnika, który udostępnia ekran.

 1. Wyświetlając ekran udostępniany przez innego użytkownika, kliknij menu rozwijane Wyświetl opcje, które znajduje się w górnej części okna spotkania.
 2. Wybierz opcję Zażądaj zdalnego dostępu, a następnie kliknij przycisk Zażądaj\, aby potwierdzić.
  Prowadzący lub uczestnik otrzymają powiadomienie z pytaniem, czy chcą udzielić dostępu do sterowania ekranem.
 3. Kliknij wewnątrz udostępnianego ekranu, aby rozpocząć sterowanie ekranem uczestnika.
 4. Aby przerwać zdalne sterowanie, ponownie kliknij menu rozwijane Wyświetl opcje i wybierz przycisk Zrezygnuj ze zdalnego sterowania
  .

Przekazywanie zdalnego sterowania innemu uczestnikowi

Podczas udostępniania ekranu możesz umożliwić zdalny dostęp innemu uczestnikowi spotkania. Uczestnicy korzystający z systemu operacyjnego iOS lub Android mogą zdalnie sterować Twoim ekranem za pomocą urządzeń mobilnych.

 1. Podczas udostępniania ekranu kliknij przycisk Zdalne sterowanie i wybierz uczestnika, któremu chcesz udzielić dostępu.
  Uczestnik otrzyma powiadomienie z informacją o możliwości sterowania ekranem i będzie mógł je rozpocząć, klikając dowolne miejsce na udostępnianym ekranie.
 2. (Opcjonalne) Kliknij przycisk Zdalne sterowanie i wybierz opcję Udostępnij schowek, aby zezwolić uczestnikowi korzystającemu z funkcji zdalnego sterowania na kopiowanie tekstu z udostępnianego ekranu. 
 3. Aby odzyskać możliwość sterowania, kliknij dowolne miejsce na ekranie. Inny użytkownik wciąż może ponownie rozpocząć zdalne sterowanie, klikając ekran.
 4. Wskazówka: możesz ponownie kliknąć przycisk Zdalne sterowanie i wybrać opcję Przerwij zdalne sterowanie, aby odzyskać możliwość sterowania i uniemożliwić innemu uczestnikowi na jego ponowne uruchomienie.

Jak używać zdalnego sterowania na urządzeniu mobilnym

Android | iOS

Uczestnik, który udostępnia ekran za pomocą klienta stacjonarnego Zoom, może jedynie udzielić zdalnego dostępu. Jeśli dołączasz do spotkania za pomocą urządzenia iPad lub Android, nie możesz żądać zdalnego sterowania lub zezwolić na zdalny dostęp. Na dostęp musi zezwolić Ci inny użytkownik. 

 1. Gdy uczestnik zezwoli Ci na zdalny dostęp, kliknij ikonę zdalnego sterowania , aby je rozpocząć.
 2. Korzystanie z tych funkcji, aby sterować ekranem uczestnika:
  • Ikona myszy  wskazuje położenie wskaźnika myszy. Kliknij i przeciągnij, aby przesunąć wskaźnik.
  • Pojedyncze dotknięcie odpowiada kliknięciu lewym przyciskiem myszy.
  • Dotknięcie i przytrzymanie odpowiada kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
  • Aby wprowadzić tekst, kliknij ikonę klawiatury .
  • Aby przybliżać i oddalać ekran użytkownika, używając dwóch placów.

Wskazówka: aby uzyskać lepszy widok ekranu udostępnianego przez użytkownika, korzystaj z urządzenia mobilnego w orientacji poziomej.