Zoom Events: role, bilety i pozwolenia


W przypadku Zoom Events dostępnych jest kilka ról, a każda rola ma zestaw narzędzi, których można użyć podczas wydarzenia, aby umożliwić udział.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące ról Zoom Events oraz pozwoleń

Opisy roli

Prowadzący

Prowadzący, jako organizator wydarzenia, to użytkownik, który je planuje i ma pełny zakres dostępnych uprawnień, takich jak zarządzanie spotkaniem lub webinarem, zastępcami prowadzącego i panelistami. Wydarzenie może mieć tylko jednego prowadzącego.

Prowadzący mogą wyznaczać współedytorów do edycji wydarzeń opublikowanych oraz wydarzeń na żywo.

Prowadzący może także włączać lub wyłączać czaty Lobby oraz Expo. Rejestr wszystkich działań moderacji zostanie zapisany w panelu sterowania.

Prowadzący może wyznaczyć tymczasowego prowadzącego podczas sesji. Do czasu powrotu prowadzącego będą mu przysługiwały następujące pozwolenia:

Zastępca prowadzącego

Zastępca prowadzącego współdzieli z prowadzącym wiele funkcji, dzięki czemu może zadbać o administracyjną stronę wydarzenia.

Przysługują mu następujące pozwolenia:

Zastępcy prowadzącego otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Współedytor

Współedytorów można dodawać podczas tworzenia konferencji. Mają pozwolenie na edytowanie przypisanych do nich stron. Współedytorzy nie muszą należeć do tego samego centrum ani tego samego konta, co Ty, i nie muszą mieć konta Zoom ani licencji Zoom Events. W przypadku wyznaczenia przez prowadzącego współedytorzy mogąedytować opublikowane wydarzenia oraz wydarzenia na żywo

Współedytorzy:

Panelista

Paneliści mają dostęp do narzędzi umożliwiających jeszcze szerszy udział w webinarze.

Przysługują im następujące uprawnienia:

Paneliści otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Pierwszy prelegent

Pierwszy prelegent to główny prelegent danej sesji, który zostaje wymieniony, a jego wizerunek jest wyświetlony w zakładce Prelegent. Pierwszy prelegent musi być wymieniony w każdej sesji.

Pierwszy prelegent ma następujące pozwolenia:

Pierwsi prelegenci otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Prelegent

Prelegenci będą mogli przemawiać podczas sesji, do których są przypisani, zostaną wymienieni, a ich zdjęcie będzie wyświetlane w zakładce Prelegent.

Przysługują im następujące uprawnienia:

Prelegenci otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Sponsor

Uwaga: przesłana treść od Sponsorów zostanie poddana moderacji w celu zapewnienia zgodności z Kodeksem postępowania Zoom.

Główny sponsor to sponsor, który jest wymieniony w konferencji jako pierwszy lub ma wziąć udział w sesji i nie jest określony przez poziom Sponsora (platynowy, złoty lub srebrny). W przypadku każdej konferencji i/lub sesji wyznaczyć można tylko jednego głównego sponsora.

Pierwszy Sponsor ma następujące pozwolenia:

Sponsorom przysługują następujące pozwolenia:

Sponsorzy i główni sponsorzy otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Przedstawiciel sponsora

Przedstawiciele sponsora łączą się i rozmawiają podczas czatu sesyjnego z klientami, którzy proszą o demonstrację produktu i/lub usługi prezentowanej podczas sesji. Zostają wymienieni, a ich zdjęcie jest wyświetlane na stronie szczegółów Sponsora.

Przedstawicielom sponsora przysługują następujące pozwolenia:

Przedstawiciele sponsora otrzymają także bilet uczestnika, tak aby mogli dołączyć do wszystkich innych sesji.

Moderator

Moderatorzy otrzymują zadanie moderowania raportów wysyłanych z lobby konferencji i czatu lobby do organizatora wydarzenia. Moderatorzy mogą włączać lub wyłączać czaty Lobby oraz Expo. Rejestr wszystkich działań moderacji zostanie zapisany w panelu sterowania.

Moderatorzy mają także możliwość usuwania wiadomości oraz użytkowników z czatów grupowych ZE Lobby.

Tłumacz

Zadaniem tłumaczy jest przekładanie tekstu, który jest przekazywany uczestnikom za pośrednictwem określonego kanału.

Tłumacze:

Uczestnik

W trakcie trwania webinaru uczestnicy to uczestnicy z uprawnieniami tylko do odczytu, a ich widok jest sterowany przez prowadzącego. Uczestnicy mogą prowadzić interakcje z prowadzącym i panelistami z poziomu okna Q&A, a także czatu.

Podczas spotkania uczestnicy mogą udostępniać własny głos oraz wideo (jeżeli funkcja ta zostanie włączona przez prowadzącego).

Dostępne role w centrum

Właściciel centrum

Właściciele centrum mogą wykonywać w przypadku posiadanego centrum następujące czynności:

Menedżer centrum

W przypadku zarządzanych centrów ich menedżerowie mogą wykonywać te same czynności, co właściciele, z wyjątkiem następujących:

Prowadzący centrum

Prowadzący centrum mogą:

Administrator konta Zoom

Uwaga: Administrator konta Zoom musi mieć licencję Zoom Events.

Administratorzy, którzy zarządzają ogólnym kontem Zoom (z Zoom web portal) mogą zobaczyć stronę profilową centrum pod swoim kontem, tak aby mogli usunąć centrum i anulować nadchodzące wydarzenia wymienione pod centrum.