Zarządzanie uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA)


Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to dwuetapowy proces logowania, który wymaga użycia kodu jednorazowego z aplikacji mobilnej lub wiadomości tekstowej poza główną metodą logowania Zoom. W ten sposób zapewnia się dodatkową warstwę zabezpieczeń, ponieważ użytkownicy muszą mieć dostęp do swojego telefonu, aby zalogować się w Zoom web portal, kliencie stacjonarnym, aplikacji mobilnej lub Zoom Room.

Administratorzy mogą włączyć uwierzytelnianie 2FA dla użytkowników, wymagając od nich konfiguracji i używania uwierzytelniania 2FA. Administratorzy mogą również zresetować istniejącą konfigurację 2FA, jeśli użytkownik utraci dostęp do aplikacji stosowanej w uwierzytelnianiu 2FA.

Uwaga: jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest wyłączone, użytkownicy korzystający z logowania służbowym adresem e-mail będą musieli podać czasowy kod jednorazowy (OTP) wysyłany na adres e-mail, jeśli Zoom wykryje nietypowe logowanie z kraju lub urządzenia, które nie są zazwyczaj stosowane.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)

Włączanie uwierzytelniania 2FA

Konfiguracja i używanie uwierzytelniania 2FA

Jak włączyć uwierzytelnianie 2FA (administrator)?

Możesz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla wszystkich użytkowników na koncie, użytkowników z określonymi rolami lub użytkowników w określonych grupach.

 1. Zaloguj się na Zoom web portal jako administrator.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie Bezpieczeństwo.
 3. W sekcji Bezpieczeństwo kliknij przełącznik Logowanie z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 4. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
 5. Wybierz jedną z tych opcji, aby określić użytkowników, dla których chcesz włączyć uwierzytelnianie 2FA:
  • Wszyscy użytkownicy na koncie: włącz uwierzytelnianie 2FA dla wszystkich użytkowników na koncie.
  • Użytkownicy z określonymi rolami: włącz uwierzytelnianie 2FA dla użytkowników z określonymi rolami.
   Kliknij ikonę ołówka , wybierz role i kliknij OK.
  • Użytkownicy należący do określonych grup: włącz uwierzytelnianie 2FA dla użytkowników w określonych grupach.
   Kliknij ikonę ołówka , wybierz grupy i kliknij OK.
 6. Jeśli określono role lub grupy użytkowników, kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.
  Uwaga: możesz podzielić się instrukcjami dotyczącymi konfiguracji uwierzytelniania 2FA z użytkownikami.

Jak zresetować uwierzytelnianie 2FA dla użytkownika?

Możesz zresetować bieżącą konfigurację uwierzytelniania 2FA, jeśli użytkownik utracił dostęp do swojej konfiguracji 2FA. Np. jeśli użytkownik utracił urządzenie, odinstalował aplikację 2FA lub usunął Zoom ze swojej aplikacji 2FA.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij Identyfikator adresu e-mail / imienia i nazwiska użytkownika, dla którego chcesz zresetować uwierzytelnianie 2FA, a następnie przejdź do jego profilu.
 4. W sekcji Logowanie, znajdź opcję Uwierzytelnianie dwuskładnikowe i kliknij przycisk Resetuj.
  Następnym razem, gdy użytkownik zaloguje się do Zoom, otrzyma monit o ponowne skonfigurowanie uwierzytelniania 2FA w portalu internetowym.

Resetowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wybranych użytkowników

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie Bezpieczeństwo.
 3. W sekcji Bezpieczeństwo kliknij opcję Resetuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla wybranych użytkowników na koncie.
 4. W oknie dialogowym Resetowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika do zresetowania.
  Uwaga: wszystkie konfiguracje wybranego użytkownika zostaną zresetowane.
 5. Wprowadź hasło, aby zresetować uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

 6. Kliknij Resetuj dla ___ użytkownika(-ów), aby potwierdzić.

Jak skonfigurować uwierzytelnianie 2FA (użytkownik)

Jeśli administrator Zoom włączył dla Ciebie uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), musisz skonfigurować uwierzytelnianie 2FA po zalogowaniu się do portalu Zoom.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal po włączeniu uwierzytelniania 2FA przez administratora.
 2. Wybierz Aplikacja uwierzytelniająca lub Wiadomość SMS jako metodę uwierzytelniania.
 3. Przejdź do jednej z tych sekcji w zależności od dokonanego wyboru:

Użycie uwierzytelniania dwuskładnikowego przy pomocy aplikacji uwierzytelniającej

 1. Otwórz aplikację 2FA na urządzeniu mobilnym.
 2. Naciśnij opcję skanowania kodu QR. Poszukaj ikony aparatu lub kodu QR.
 3. Zeskanuj kod QR w Zoom web portal.
  Aplikacja 2FA wygeneruje jednorazowy 6-cyfrowy kod.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Wpisz 6-cyfrowy kod, a następnie kliknij opcję Zweryfikuj.
  Zoom wyświetli listę kodów odzyskiwania. Jeśli utracisz urządzenie mobilne, możesz użyć kodu odzyskiwania zamiast wygenerowanego 6-cyfrowego kodu podczas zalogowania.
  Uwaga: jeśli nie możesz zweryfikować kodu, kliknij Wstecz, aby wyświetlić kod QR ponownie.
 6. Kliknij Pobierz lub Drukuj, aby przechować kody odzyskiwania.Każdego kodu odzyskiwania można użyć tylko raz.
 7. Kliknij przycisk Done (Gotowe).

Użycie uwierzytelniania dwuskładnikowego przy pomocy wiadomości SMS

 1. Wybierz kod krajowy numeru telefonu.
 2. Wpisz numer telefonu, pod którym będziesz odbierać kody 2FA. Nie wpisuj żadnych łączników.
 3. Kliknij opcję Wyślij kod.
  Zoom wyśle 6-cyfrowy, jednorazowy kod na Twój numer.
 4. Otwórz wiadomość SMS wysłaną przez Zoom.
 5. Skopiuj kod z wiadomości SMS, a następnie wklej go w Zoom web portal.
 6. Kliknij Zweryfikuj.
  Zoom wyświetli listę kodów odzyskiwania. Jeśli utracisz urządzenie mobilne, możesz użyć kodu odzyskiwania zamiast wygenerowanego 6-cyfrowego kodu podczas zalogowania.
  Uwaga: jeśli nie możesz zweryfikować kodu, kliknij Wstecz, aby spróbować ponownie.
 7. Kliknij Pobierz lub Drukuj, aby przechować kody odzyskiwania.Każdego kodu odzyskiwania można użyć tylko raz.
 8. Kliknij przycisk Done (Gotowe).

Jak zalogować się przy użyciu uwierzytelniania 2FA (użytkownik)?

 1. Zaloguj się do Zoom web portal, klienta stacjonarnego, aplikacji mobilnej lub Zoom Room.
  Jeśli skonfigurowano uwierzytelnianie 2FA z wykorzystaniem wiadomości SMS, kliknij Wyślij kod.
  Zoom poprosi Cię o kod wygenerowany w aplikacji 2FA lub kod wysłany w wiadomości SMS.
 2. Otwórz aplikację 2FA na telefonie lub wyświetl wiadomość SMS od Zoom.
 3. Wpisz 6-cyfrowy kod wyświetlany w aplikacji 2FA lub podany w wiadomości SMS.
 4. Kliknij Zweryfikuj.

Jak zalogować się przy użyciu kodu odzyskiwania do uwierzytelniania 2FA (użytkownik)?

Jeśli nie masz już dostępu do kodów 2FA (np. zagubione urządzenie, odinstalowana aplikacja 2FA, aplikacja Zoom usunięta z aplikacji 2FA), możesz zalogować się przy użyciu kodu odzyskiwania uzyskanego podczas konfigurowania uwierzytelniania 2FA.

Uwaga: możesz też skontaktować się z administratorem, aby zresetować konfigurację uwierzytelniania 2FA. Po zalogowaniu się do Zoom web portal, klienta stacjonarnego lub aplikacji mobilnej otrzymasz monit o ponowne skonfigurowanie uwierzytelniania 2FA.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal, klienta stacjonarnego, aplikacji mobilnej lub Zoom Room.
 2. Kliknij Wprowadź kod odzyskiwania lub Zamiast tego wprowadź kod odzyskiwania.
 3. Wprowadź jeden z kodów odzyskiwania uzyskanych podczas konfiguracji. Każdego kodu odzyskiwania można użyć tylko raz.
 4. Kliknij Zweryfikuj, aby się zalogować.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli nie masz już urządzenia 2FA, edytuj istniejącą konfigurację uwierzytelniania 2FA, aby dodać nowe urządzenie.

Jak edytować konfigurację uwierzytelniania 2FA (użytkownik)?

Po skonfigurowaniu uwierzytelniania 2FA możesz edytować istniejącą konfigurację, jeśli chcesz usunąć urządzenie, skonfigurować uwierzytelnianie 2FA na innym urządzeniu lub wyświetlić kody odzyskiwania.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Profil.
 3. W części Logowanie w sekcji Uwierzytelnianie dwuskładnikowe użyj tych opcji, aby skonfigurować uwierzytelnianie 2FA na nowym urządzeniu lub usunąć istniejącą konfigurację: