Dodawanie panelistów do webinaru


Paneliści są pełnoprawnymi uczestnikami webinaru. Mają oni dostęp do większości elementów sterujących prowadzącego, w tym do udostępniania treści, swojego wideo i dźwięku, a także do przeglądania listy uczestników. Uprawnienia panelisty można otrzymać od prowadzącego przed rozpoczęciem webinaru lub prowadzący może awansować uczestnika na panelistę podczas sesji na żywo. Dowiedz się więcej o rolach w webinarze.

Maksymalna liczba panelistów jest zależna od liczby miejsc na spotkaniu prowadzącego, natomiast maksymalna liczba uczestników jest zależna od liczby miejsc na webinarze prowadzącego. Oto kilka przykładów:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne tworzenia panelistów

Ręczne dodawanie panelistów

Możesz zaprosić osobę lub Zoom Room do roli panelisty webinaru.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, do którego chcesz dodać panelistów.
 4. W zakładce Zaproszenia u dołu strony znajdź sekcję Zaproś panelistów i kliknij pozycję Edytuj.
 5. Wprowadź nazwę i adres e-mail, aby zaprosić. Jeśli zapraszasz do Zoom Room, wprowadź nazwę pokoju. Lokalizacja pokoju zostanie wyświetlona w kolumnie E-mail / Zoom Rooms .
 6. (Opcja) Wybierz opcję Dodaj kolejnego panelistę, aby dodać więcej panelistów.
 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby wysłać zaproszenia do dodanych panelistów.
  Jeśli zaznaczysz opcję Natychmiast wyślij zaproszenie do wszystkich nowo dodanych panelistów, otrzymają oni zaproszenie pocztą elektroniczną, gdy klikniesz przyciskZapisz.

Uwaga:

Importowanie panelistów za pomocą pliku CSV

Aby dodać wielu panelistów do webinaru, możesz określić panelistów w pliku CSV i przesłać go przez portal internetowy.

Tworzenie pliku CSV zawierającego panelistów

 1. Otwórz oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego, takie jak Microsoft Excel.
 2. Utwórz nowy plik. Możesz również pobrać i otworzyć przykładowy plik CSV.
 3. Podaj następujące informacje:
  • Kolumna A: adres e-mail każdego panelisty.
  • Kolumna B: pełne imię i nazwisko każdego z panelistów.
   Uwaga: nie wprowadzaj tytułów kolumn, np. Adres e-mail i Imię i nazwisko.
 4. Zapisz plik jako plik CSV (wartości rozdzielanych przecinkami).

Importowanie pliku CSV

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, do którego chcesz dodać panelistów.
 4. W zakładce Zaproszenia u dołu strony znajdź sekcję Zaproś panelistów i kliknij pozycję Importuj z pliku CSV.
 5. Kliknij przycisk Importuj.
 6. Wybierz utworzony plik CSV.
  Wyświetlona zostanie lista panelistów, których importujesz. Można kliknąć następujące opcje:
  • Wyślij ponownie: natychmiast wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem do panelisty.
  • Kopiuj: skopiuj wiadomość e-mail z zaproszeniem dla panelisty.
  • Usuń: usuń panelistę z importu.
  • Natychmiast wyślij zaproszenie do wszystkich nowo dodanych panelistów: wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem do wszystkich importowanych panelistów po kliknięciu przycisku Zapisz.
   Uwaga: jeśli nie widzisz listy panelistów, których importujesz, kliknij przycisk Anuluj, załaduj stronę ponownie, a następnie kliknij pozycję Edytuj w sekcji Zaproś panelistów.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie panelistów do webinarów cyklicznych

Jeśli webinar jest cykliczny, użytkownik będzie panelistą we wszystkich webinarach z tej serii. Jeśli chcesz, aby dana osoba dołączyła jako panelista tylko do jednego wystąpienia webinaru, musisz dodać ją jako panelistę przed webinarem, na którym ma być panelistą i usunąć ją przed kolejnym wystąpieniem. 

Usuwanie panelistów

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, z którego chcesz usunąć panelistów.
 4. W zakładce Zaproszenia u dołu strony znajdź sekcję Zaproś panelistów i kliknij pozycję Edytuj.
 5. Po prawej stronie szczegółów panelisty kliknij przycisk Usuń.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.
  Ten panelista zostanie teraz usunięty ze wszystkich webinarów w serii i będzie musiał dołączyć jako uczestnik.