Odpowiadanie na wiadomości na czacie oraz zarządzanie nimi


Istnieje możliwość edytowania lub usuwania już wysłanych wiadomości, plików lub obrazów. Wyniki wyszukiwania, które odbiorcy widzą na czacie będą odzwierciedlały treść edytowanej wiadomości. Chociaż odbiorca nie otrzymuje powiadomienia, usunięta treść czatu oraz pliki nie są już dostępne w Zoom. Wszystkie platformy obsługują wskaźnik pisania, który powiadamia Cię, gdy druga strona pisze wiadomość.

Warunki wstępne

Wzbogacone formatowanie tekstu

Podstawowe formatowanie tekstu

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Napisz wiadomość.
 4. Zaznacz fragment, który chcesz sformatować.
  Zoom wyświetli następujące opcje formatowania:
  • : pogrub wyróżniony tekst  
  • / : zmień styl wyróżnionego tekstu na kursywę
  • : przekreśl wyróżniony tekst
  • : rozpocznij listę punktowaną
  • : rozpocznij listę numerowaną
  • ... : otwórz opcje formatowania wzbogaconego Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kolejną sekcją. 
   Uwaga: dostęp do opcji formatowania wzbogaconego można także uzyskać, klikając przycisk Format.
 5. Aby sformatować tekst, kliknij ikonę.
 6. Wciśnij przycisk Enter lub kliknij niebieski przycisk wysyłki
  Uwaga: jeżeli korzystasz z formatowania wzbogaconego, musisz użyć niebieskiego przycisku wysyłki, ponieważ przycisk Enter spowoduje tylko utworzenie nowego akapitu.

Do sformatowania tekstu można użyć także tych skrótów klawiszowych:

 • Pogrubienie: Ctrl/Cmd + B
 • Kursywa: Ctrl/Cmd + I
 • Przekreślenie: Ctrl/Cmd + Shift + X
 • Lista punktowana: Ctrl/Cmd + Shift + 8

Wzbogacone formatowanie tekstu

Aby skorzystać z dodatkowych opcji formatowania, znanych powszechnie pod nazwą formatowania wzbogaconego, oprócz podstawowych opcji formatowania:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Kliknij przycisk Format lub wprowadź pewien tekst, wyróżnij tekst i kliknij opcję ... Dostępne są następujące opcje:
  • : pogrub wyróżniony tekst  
  • / : zmień styl wyróżnionego tekstu na kursywę
  • : podkreśl wybrany tekst
  • : przekreśl wyróżniony tekst
  • : kliknij tę opcję, aby uzyskać dostęp zarówno do zmiany koloru samego tekstu, jak i wyróżnienia kolorystycznego wokół tekstu. Opcja Usuń powoduje usunięcie wszelkich wybranych kolorów i przywraca tekst do standardowego czarno-białego formatowania.
  • : dostosuj rozmiar czcionki. Wybieraj pomiędzy małym, średnim oraz dużym rozmiarem tekstu.
  • : wprowadź link do wyróżnionego tekstu.
  • : dostosuj styl tekstu, wybierając spośród nagłówka 1, nagłówka 2, nagłówka 3 oraz akapitu
  • : rozpocznij listę punktowaną
  • : rozpocznij listę numerowaną
  • : zwiększ wcięcie wybranego tekstu
  • : zmniejsz wcięcie wybranego tekstu
  • : utwórz cytat z tekstu Więcej informacji zawiera poniższa sekcja.
  • : usuń całe formatowanie wybranego tekstu
 4. Kliknij niebieski przycisk wyślij , aby wysłać wiadomość do kontaktu/kontaktów lub kanału.  

Uwaga: jeżeli korzystasz z formatowania wzbogaconego, musisz użyć niebieskiego przycisku wysyłki, ponieważ przycisk Enter spowoduje tylko utworzenie nowego akapitu.

Odpowiadanie na wiadomość

Możesz odpowiedzieć na wiadomość, aby zachować wszystkie powiązane odpowiedzi w tym samym wątku; umożliwia to użytkownikom łatwą identyfikację odpowiedzi.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Najedź myszą na wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
 4. Kliknij ikonę odpowiedzi .
 5. Wprowadź odpowiedź, a następnie wciśnij Enter.

Odpowiedzi mogą zawierać tekst, zrzuty ekranu, pliki, fragmenty kodu, emotikony lub animowane GIF-y.
Twoja odpowiedź wyświetli się pod wiadomością główną. Wszystkie przyszłe odpowiedzi będą wyświetlane pod wiadomością główną.

Aby dodać do wiadomości lub odpowiedzi emotikonę, możesz zacząć wpisywanie : oraz co najmniej dwóch znaków, aby znaleźć odpowiednie emotikony, które mają być uwzględnione. Np. po wpisaniu :jo zasugerowane zostaną emotikony :joy: (radość), :joy_cat: (radosny kot) i :joystick:. Możesz także kliknąć ikonę uśmiechu w prawym rogu pola tekstowego, aby zobaczyć wszystkie dostępne emotikony, gify oraz zapisane gify.

Cytowanie wiadomości

Podczas odpowiadania na konkretną wiadomość w złożonym wątku czatu zacytowanie tej wiadomości może pomóc innym w zorientowaniu się, na którą konkretnie wiadomość odpowiadasz. Aby zacytować wiadomość:

 1. Kliknij prawym klawiszem wiadomość, którą chcesz zacytować, i wybierz Cytuj
 2. Otworzy się nowa odpowiedź, w której możesz wpisać swoją wiadomość.
 3. Aby przesłać odpowiedź, kliknij ikonę wysyłania . Zacytowana wiadomość pojawi się nieco powyżej odpowiedzi w kolorze szarym, podczas gdy Twoja odpowiedź znajdzie się poniżej cytowanej wiadomości w domyślnym kolorze tekstu.

Dodawanie reakcji do wiadomości.

Na wiadomości można zareagować, dodając emotikony.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Najedź myszą na wiadomość, na którą chcesz zareagować.
 4. Kliknij ikonę reakcji .
 5. Wybierz emotikonę. Możesz wybierać spośród tych samych emotikon, które są dostępne przy tworzeniu wiadomości na czacie.
  Ikona pojawi się poniżej wiadomości.
 6. Aby usunąć reakcję, kliknij emotikonę dodaną do wiadomości.

Zarządzanie wiadomościami na czacie

Możesz zobaczyć więcej opcji zarządzania wiadomościami na czacie.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Najedź myszą na wiadomość, którą chcesz udostępnić i kliknij ikonę elipsy .
 4. Korzystanie z tych opcji:

Śledź wiadomość

Włączanie powiadomienia push w przypadku odpowiedzi na wybraną wiadomość. Powiadomienia push muszą być ustawione pod kątem Wszystkich wiadomości w danym wątku czatu.

Uwaga: będziesz automatycznie śledzić własne wiadomości i wiadomości, na które odpowiedziałeś(-aś)

Anuluj śledzenie wiadomości

Kliknij Anuluj śledzenie wiadomości, aby wyłączyć powiadomienia push w przypadku odpowiedzi na wybraną wiadomość, niezależnie od ustawień powiadomień push dla wątku czatu. Wyłączy to także powiadomienia push, jeśli ktoś wspomni o Tobie w odpowiedzi.

Oznacz wiadomość zakładką

Oznacz zakładką ważne wiadomości, aby później można je było przejrzeć.

Kliknij ikonę wiadomości z zakładką, aby zobaczyć wiadomości z zakładką.
Jeżeli oryginalny wątek był z innym kontaktem, zobaczysz opcję przekazano a po niej nazwę kontaktu. Jeżeli oznaczono gwiazdką wiadomość w kanale, zobaczysz opcję przekazano, a następnie nazwę kanału. Kliknij Skocz, aby zobaczyć oryginalny wątek czatu.

Uwaga: dodawanie do wiadomości zakładki to wcześniejsze oznaczanie jej gwiazdką. Wciąż można oznaczyć kontakt lub kanał gwiazdką, aby zyskać do niego łatwy dostęp, lecz pojedyncze wiadomości są teraz oznaczane zakładką po to, aby uniknąć zamieszania.

Usuń zakładkę

Usuń zakładkę na wiadomości oraz usuń wiadomość z sekcji wiadomości oznaczonych zakładką.

W sekcji wiadomości oznaczonych zakładką możesz także najechać myszą na wiadomość i kliknąć żółtą ikonę zakładki, aby usunąć zakładkę z tej wiadomości.

Udostępnij wiadomość

Udostępnij wiadomość (tekst), obraz lub plik innemu kontaktowi lub kanałowi.

Uwaga: wiadomość można udostępnić jednorazowo tylko jednemu kontaktowi lub kanałowi.

Przypnij dla wszystkich

Przypnij wiadomość dla wszystkich w bieżącym czacie grupowym lub kanale. Przypięta wiadomość pojawi się na górze okna czatu z ikoną pinezki. Jednorazowo przypiąć można jedną wiadomość. Kliknij ikonę informacji obok nazwy kanału, a następnie Przypnij historię, aby zobaczyć listę przypiętych wiadomości.

Aby schować lub odpiąć przypiętą wiadomość, najedź na nią myszą, kliknij ikonę elipsy , a następnie kliknij Ukryj lub Odepnij dla wszystkich.

Uwaga: przypinać oraz odpinać wiadomości mogą wszyscy członkowie czatu grupowego lub kanału. Dotyczy to także administratorów oraz regularnych członków.

Oznacz jako nieprzeczytane

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości (tekstu), obrazów oraz plików.

Umieść odznakę nieprzeczytanych wiadomości w zakładce Czat oraz panelu z lewej strony.Zoom umieści także status Nieprzeczytane powyżej wiadomości.

Oznacz jako przeczytane

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości (tekstu), obrazów oraz plików.

Usuń odznakę nieprzeczytanych wiadomości w zakładce Czat oraz panelu z lewej strony. Zoom usunie także status Nieprzeczytane powyżej wiadomości.

Edytuj

Uwaga: jeżeli administrator włączył opcję zaawansowanego szyfrowania czatu, nie można edytować wiadomości.

Edytuj treść wiadomości, którą już wysłano i kliknij Zapisz.

Zoom pokaże teraz edytowaną wiadomość i wskaże, że została ona edytowana wszystkim uczestnikom czatu.

Wskazówka: możesz także kliknąć w oknie wiadomości czatu oraz wcisnąć przycisk strzałki w górę (), aby edytować ostatnią przesłaną wiadomość.

Otwórz obraz / otwórz plik

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obrazów oraz plików.

Obraz lub plik można otworzyć, wykorzystując systemową przeglądarkę obrazów lub aplikację domyślną dla danego typu pliku.

Wskazówka: aby otworzyć obraz bezpośrednio w Zoom, można go również kliknąć.

Otwórz lokalizację pliku

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obrazów oraz plików.

Otwórz lokalny katalog, w którym przechowywany jest obraz lub plik.

Kopiuj

Skopiuj wiadomość (tekst), plik lub obraz.

Wskazówka: jeżeli wiadomość zawiera adres URL, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Kopiuj, aby skopiować tylko adres URL.

Dodaj do emotikon

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obrazów oraz GIF-ów.

Dodaj obraz lub animowany GIF do zapisanych emotikon.

Usuń

Usuń ewentualnie przesłany element. Odbiorcy nie będą widzieć usuniętych elementów w Zoom.
Zoom wyświetli wprawdzie komunikat Wiadomość usunięta, ale inni uczestnicy nie zobaczą jednak tego powiadomienia.

Uwaga: jeżeli usunięto wiadomość, która ma odpowiedzi, odbiorcy zobaczą komunikat Ta wiadomość została usunięta, a odpowiedzi nie zostaną usunięte.

Odpowiadanie na wiadomość

Możesz odpowiedzieć na wiadomość, aby zachować wszystkie powiązane odpowiedzi w tym samym wątku; umożliwia to użytkownikom łatwą identyfikację odpowiedzi.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Najedź myszą na wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
 4. Kliknij ikonę odpowiedzi .
 5. Wprowadź odpowiedź, a następnie wciśnij Enter.

Odpowiedzi mogą zawierać tekst, zrzuty ekranu, pliki, kawałki kodu, emotikony, wideo lub animowane GIF-y.
Twoja odpowiedź będzie wyświetlana pod odpowiedzią główną. Wszystkie przyszłe odpowiedzi będą wyświetlane pod wiadomością główną.

Dodawanie reakcji do wiadomości.

Na wiadomości można zareagować, dodając emotikony.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Najedź myszą na wiadomość, na którą chcesz zareagować.
 4. Kliknij ikonę uśmiechu .
 5. Wybierz emotikonę. Możesz wybierać spośród tych samych emotikon, które są dostępne przy tworzeniu wiadomości na czacie.
  Ikona pojawi się poniżej wiadomości.
 6. Aby usunąć reakcję, kliknij ikonę dodaną do wiadomości.

Oznaczanie wiadomości zakładką

Na ważnych wiadomościach umieścić można gwiazdkę, zachowując je jako wiadomości z zakładką i umożliwiając później ich szybkie przejrzenie.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Czat wybierz wątek czatu.
 3. Najedź myszą na wiadomość, którą chcesz oznaczyć gwiazdką.
 4. Kliknij ikonę zakładki obok wiadomości.
 5. Kliknij ikonę zakładki na górze panelu czatu, aby zobaczyć wiadomości z zakładką.
  Jeżeli pierwotny wątek był z innym kontaktem, zobaczysz komunikat przekazano, a następnie nazwę kontaktu. Jeżeli oznaczono zakładką wiadomość w kanale, zobaczysz opcję przekazano, a następnie nazwę kanału.
 6. Najedź myszą na wiadomość, a następnie kliknij żółtą ikonę zakładki, aby usunąć wiadomość z wiadomości z zakładką. Kliknij Skocz, aby zobaczyć oryginalny wątek czatu.

Uwaga: dodawanie do wiadomości zakładki to wcześniejsze oznaczanie jej gwiazdką. Wciąż można oznaczyć kontakt lub kanał gwiazdką, aby zyskać do niego łatwy dostęp, lecz pojedyncze wiadomości są teraz oznaczane zakładką po to, aby uniknąć zamieszania.

Zarządzanie wiadomościami na czacie

Możesz zobaczyć więcej opcji zarządzania wiadomościami na czacie.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Wybierz wątek czatu.
 4. Najedź myszą na wiadomość, którą chcesz udostępnić i kliknij ikonę elipsy .
 5. Kliknij jedną z tych opcji:

Edytuj

Uwaga: jeżeli administrator włączył opcję zaawansowanego szyfrowania czatu, nie można edytować wiadomości.

Edytuj treść wiadomości, którą już wysłano i kliknij Zapisz.

Zoom pokaże teraz edytowaną wiadomość i wskaże, że została ona edytowana wszystkim uczestnikom czatu.

Usuń

Usuń ewentualnie przesłany element. Odbiorcy nie będą widzieć usuniętych elementów w Zoom.
Zoom wyświetli wprawdzie komunikat Wiadomość usunięta, ale inni uczestnicy nie zobaczą jednak tego powiadomienia.

Uwaga: jeżeli usunięto wiadomość, która ma odpowiedzi, odbiorcy zobaczą komunikat Ta wiadomość została usunięta, a odpowiedzi nie zostaną usunięte.

Kopiuj

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości (tekstu) oraz obrazów.

Skopiuj tekst wiadomości lub obraz.

Dodaj do emotikon

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obrazów oraz GIF-ów.

Dodaj obraz lub animowany GIF do zapisanych emotikon.

Zapisz jako

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obrazów oraz plików.

Zapisz obraz lub plik w komputerze.

Wskazówka: aby otworzyć obraz bezpośrednio w Zoom, można go również kliknąć.

Przypnij dla wszystkich

Przypnij wiadomość dla wszystkich w bieżącym czacie grupowym lub kanale. Przypięta wiadomość pojawi się na górze okna czatu z ikoną pinezki. Jednorazowo przypiąć można jedną wiadomość. Kliknij ikonę informacji obok nazwy kanału, a następnie Przypnij historię, aby zobaczyć listę przypiętych wiadomości.

Aby schować lub odpiąć przypiętą wiadomość, najedź na nią myszą, kliknij ikonę elipsy , a następnie kliknij Ukryj lub Odepnij dla wszystkich.

Uwaga: przypinać oraz odpinać wiadomości mogą wszyscy członkowie czatu grupowego lub kanału. Dotyczy to także administratorów oraz regularnych członków.

Odpowiadanie na wiadomość

Możesz odpowiedzieć na wiadomość, aby zachować wszystkie powiązane odpowiedzi w tym samym wątku; umożliwia to użytkownikom łatwą identyfikację odpowiedzi.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. W zakładce Czat i spotkanie wybierz wątek czatu.
 3. Dotknij i przytrzymaj odpowiedź, na którą chcesz odpowiedzieć, dotknij Odpowiedz. Możesz także dotknąć ikony odpowiedzi poniżej wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć.

  Zoom wyświetli nowy ekran na odpowiedzi.
 4. Wprowadź swoją odpowiedź, a następnie dotknij ikonę wysyłania .
  Uwaga: odpowiedzi mogą zawierać tekst, głos, pliki, fragmenty kodu, emotikony lub animowane GIF-y. Twoja odpowiedź zostanie wyświetlona na ekranie Odpowiedzi

  Uczestnicy czatu mogą przeglądać odpowiedzi, dotykając numeru odpowiedzi pod główną wiadomością.

Formatowanie tekstu

Aby dodać dodatkowe formatowanie do wiadomości lub części tekstu:

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. W zakładce Czat i spotkanie wybierz wątek czatu.
 3. Napisz wiadomość.
 4. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, w przypadku której chcesz zastosować formatowanie. Jeśli jest to tylko część wiadomości, dotknij i przeciągnij, aby wybrać część wiadomości, a następnie dotknij i przytrzymaj. Pojawią się wówczas następujące opcje formatowania:
 • : pogrub wyróżniony tekst  
 • / : zmień styl wyróżnionego tekstu na kursywę
 • : podkreśl wybrany tekst
 • : przekreśl wyróżniony tekst
 • : rozpocznij listę punktowaną
 • : rozpocznij listę numerowaną
 • : utwórz cytat z tekstu Więcej informacji zawiera poniższa sekcja.
 • Dotknij przycisk wysyłania .
 • Cytowanie wiadomości

  Podczas odpowiadania na konkretną wiadomość w złożonym wątku czatu zacytowanie tej wiadomości może pomóc innym w zorientowaniu się, na którą konkretnie wiadomość odpowiadasz. Aby zacytować wiadomość:

  1. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz zacytować i wybierz Cytuj
  2. Otworzy się nowa odpowiedź, w której możesz wpisać swoją wiadomość.
  3. Aby przesłać odpowiedź, dotknij ikony wysyłania . Zacytowana wiadomość pojawi się nieco powyżej odpowiedzi w kolorze szarym, podczas gdy Twoja odpowiedź znajdzie się poniżej cytowanej wiadomości w domyślnym kolorze tekstu.

  Dodawanie reakcji do wiadomości.

  Na wiadomości można zareagować, dodając emotikony.

  1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
  2. W zakładce Czat i spotkanie wybierz wątek czatu.
  3. Dotknij i przytrzymaj wiadomość, na którą chcesz zareagować.
  4. Wybierz emotikonę. Możesz wybierać spośród tych samych emotikon, które są dostępne przy tworzeniu wiadomości na czacie.
   Ikona pojawi się poniżej wiadomości.
  5. Aby usunąć reakcję, dotknij ikony dodanej do wiadomości.

  Zarządzanie wiadomościami na czacie

  Możesz zobaczyć więcej opcji zarządzania wiadomościami na czacie.

  1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
  2. W zakładce Czat i spotkanie wybierz wątek czatu.
  3. Dotknij wiadomości i przytrzymaj, a następnie dotknij jednej z tych opcji:

  Skopiuj wiadomość

  Uwaga: ta opcja jest dostępna jedynie w przypadku wiadomości tekstowych.

  Skopiuj wiadomość (tekst).

  Wskazówka: jeżeli wiadomość zawiera adres URL, dotknij i przytrzymaj adres URL, a następnie dotknij Kopiuj, aby skopiować tylko adres URL.

  Śledź wiadomość

  Włączanie powiadomienia push w przypadku odpowiedzi na wybraną wiadomość. Powiadomienia push muszą być ustawione pod kątem Wszystkich wiadomości w danym wątku czatu.

  Uwaga: będziesz automatycznie śledzić własne wiadomości i wiadomości, na które odpowiedziałeś(-aś)

  Anuluj śledzenie wiadomości

  Kliknij Anuluj śledzenie wiadomości, aby wyłączyć powiadomienia push w przypadku odpowiedzi na wybraną wiadomość, niezależnie od ustawień powiadomień push dla wątku czatu. Wyłączy to także powiadomienia push, jeśli ktoś wspomni o Tobie w odpowiedzi.

  Odpowiedz

  Odpowiedz na tę wiadomość.

  Udostępnij

  Udostępnij wiadomość (tekst), obraz lub plik innemu kontaktowi lub kanałowi

  Oznacz jako nieprzeczytane

  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości (tekstu), obrazów oraz plików.

  Umieść odznakę nieprzeczytanych wiadomości na wątku czatu oraz zakładce Czat. Zoom umieści także status Nieprzeczytane powyżej wiadomości.

  Oznacz jako przeczytane

  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wiadomości (tekstu), obrazów oraz plików.

  Usuń odznakę nieprzeczytanych wiadomości na wątku czatu oraz zakładce Czat. Zoom usunie także status Nieprzeczytane powyżej wiadomości.

  Przypnij dla wszystkich

  Przypnij wiadomość dla wszystkich w bieżącym czacie grupowym lub kanale. Przypięta wiadomość pojawi się na górze okna czatu z ikoną pinezki. Jednorazowo przypiąć można jedną wiadomość. Dotknij ikonę informacji obok nazwy kanału, a następnie Przypnij historię, aby zobaczyć listę przypiętych wiadomości.

  Aby schować lub odpiąć przypiętą wiadomość, dotknij ikony elipsy w przypiętej wiadomości, następnie dotknij Schowaj lub Odepnij dla wszystkich.

  Uwaga: przypinać oraz odpinać wiadomości mogą wszyscy członkowie czatu grupowego lub kanału. Dotyczy to także administratorów oraz regularnych członków.

  Zapisz jako emotikonę

  Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku obrazów oraz GIF-ów.

  Dodaj obraz lub animowany GIF do zapisanych emotikon.

  Dodaj oznaczenie

  Oznacz ważne wiadomości gwiazdką, aby można było później je przejrzeć.

  W zakładce Spotkaj się i czatuj dotknij Oznaczone gwiazdką aby przejrzeć wszystkie oznaczone gwiazdką wiadomości.

  Edytuj wiadomość

  Uwaga: jeżeli administrator włączył opcję zaawansowanego szyfrowania czatu, nie można edytować wiadomości.

  Edytuj treść wiadomości, którą już wysłano i dotknij Gotowe. Podczas edytowania wiadomości zostanie wyróżniona na niebiesko tak, aby można było zyskać kontekst edytowanej treści.

  Zoom pokaże edytowaną wiadomość i wskaże, że została ona edytowana wszystkim uczestnikom czatu.

  Zapisz obraz

  Zapisz obraz w urządzeniu.

  Usuń

  Usuń ewentualnie przesłany element. Odbiorcy nie będą widzieć usuniętych elementów w Zoom.
  Zoom wyświetli wprawdzie komunikat Wiadomość usunięta, ale inni uczestnicy nie zobaczą jednak tego powiadomienia.

  Uwaga: jeżeli usunięto wiadomość, która ma odpowiedzi, odbiorcy zobaczą komunikat Ta wiadomość została usunięta, a odpowiedzi nie zostaną usunięte.