Przeprowadzanie ankiety podczas spotkań


Funkcja przeprowadzania ankiety dla spotkań pozwala na tworzenie pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru dla spotkań. Podczas spotkania można uruchomić ankietę i zebrać odpowiedzi od uczestników. Po spotkaniu można również pobrać raport z przeprowadzania ankiety. Ankiety można również przeprowadzać anonimowo, jeśli nie chcesz zbierać informacji o uczestnikach wraz z wynikami ankiety.

Pełne szczegóły wyników ankiety, takie jak odpowiedzi uczestnika i czasy ich przekazania są zawarte w raportach z wynikami ankiety, dostępnych co do zasady po spotkaniu. Jednak czasami zdarza się, że można uzyskać do nich dostęp podczas sesji na żywo.

Można także tworzyć i inicjować zaawansowane ankiety oraz quizy.

Istnieje także możliwość tworzenia standardowych ankiet lub zaawansowanych ankiet w ramach webinaru.

W tym artykule omówiono:

Wstępne warunki organizacji ankiet podczas spotkań

*Uwaga: użytkownicy aplikacji mobilnej w systemie iOS lub Android mogą uczestniczyć w ankietach, ale w celu zarządzania nimi prowadzący muszą korzystać z usług klienta stacjonarnego.

Ograniczenia dotyczące ankiet w ramach spotkań

Jak dodać pytania do ankiety w ramach spotkania?

Pytania do ankiety można tworzyć przed spotkaniem lub podczas sesji na żywo. Jeżeli utworzysz lub edytujesz ankietę podczas spotkania na żywo, nastąpi przekierowanie do portalu internetowego celem ukończenia procesu.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij temat zaplanowanego spotkania. Jeśli nie masz jeszcze zaplanowanego spotkania, zaplanuj spotkanie.
 4. Przewiń w dół, aby znaleźć zakładkę Ankiety/quizy.
 5. Kliknij przycisk + Utwórz, aby rozpocząć tworzenie ankiety.
  Jeśli włączone są zaawansowane ankiety i quizy, wyświetlone zostaną dwie opcje: Ankieta oraz Zaawansowane ankiety i quizy.
 6. Wybierz opcję Ankieta.
 7. (Opcjonalne) Zaznacz pole wyboru Dodaj do biblioteki ankiet/quizów.
  Po utworzeniu ankiety zostanie ona zapisana w bibliotece, gdzie będzie dostępna do użycia w innych spotkaniach.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij opcję Ankieta bez tytułu, aby zmienić nazwę tego zestawu ankiet.
 10. Kliknij obszar pytań, aby edytować następujące szczegóły:
  • Kliknij obszar Pytanie bez tytułu, aby edytować nazwę tego pytania w ankiecie.
  • Z prawej strony nazwy pytania w ankiecie kliknij menu rozwijane, aby wybrać pytanie:
   • Wybór jednokrotny: uczestnicy ankiety mogą wybrać tylko jedną z podanych odpowiedzi.
   • Wybór wielokrotny: uczestnicy ankiety mogą wybrać kilka spośród podanych odpowiedzi.
  • Kliknij puste pole dla każdego wyboru, aby wprowadzić odpowiedź, którą mogą wybrać uczestnicy.
  • Kliknij + Dodaj wybór , aby dodać kolejne opcje odpowiedzi.
  • : Usuń aktualne pytanie w ankiecie.
  • : Zduplikuj aktualne pytanie w ankiecie zgodnie ze stanem faktycznym.
 11. (Opcja) Kliknij opcję Dodaj pytanie, aby utworzyć dodatkowe pytanie.
  Uwaga: w razie potrzeby można zmienić kolejność pytań oraz odpowiedzi.
 12. Kliknij przycisk , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
  • Pozwól uczestnikom odpowiadać na pytania anonimowo: uczestnicy ankiety mogą wybrać, aby odpowiedzi były powiązane z nimi samymi lub udzielać odpowiedzi na pytania anonimowo.
  • Dodaj do biblioteki ankiet: utworzona ankieta zostanie zapisana w bibliotece ankiet/quizów, gdzie będzie dostępna do ponownego użycia w przyszłych spotkaniach. Możesz przejść do pozycji „Spotkania > Ankiety”, aby wyświetlić tę pozycję.
 13. Kliknij opcję Zapisz.

Po uruchomieniu w trakcie spotkania zadane zostaną wszystkie pytania z pojedynczej ankiety. Aby zadawać pytania w trakcie spotkania o różnym czasie, można tworzyć dodatkowe ankiety.

Jak korzystać z biblioteki ankiet/quizów

Po włączeniu tej opcji przez administratora możesz zarządzać centralną biblioteką ankiet do spotkań. Możesz tworzyć lub edytować ankiety i używać ich w przypadku spotkań z identyfikatorem osobistym (PMI) i innych spotkań. Gdy ankieta zostanie oznaczona jako dostępna dla wszystkich spotkań, pojawi się ona na liście ankiet, które można uruchomić podczas spotkania.

Uwaga:

Dostęp do zakładki Ankiety/quizy

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Spotkania.
 3. Kliknij zakładkę Ankiety/quizy.
  Uwaga: jeśli zakładka wyświetla się tylko jako Ankiety, zaawansowane ankiety i quizy nie zostały włączone.

Tworzenie ankiety w zakładce Ankiety/quizy

Utwórz pierwszą zapisaną ankietę, którą możesz włączyć we wszystkich swoich spotkaniach.

 1. Przejdź do zakładki Ankiety/quizy.
 2. Wybierz opcję Ankiety.
  Uwaga: Jeśli włączone są zaawansowane ankiety i quizy, wyświetlone zostaną dwie opcje: Ankieta oraz Zaawansowane ankiety i quizy.

 3. Utwórz ankietę.
  Po utworzeniu ankiety zostanie ona wyświetlona w zakładce Ankiety/Quizy.
 4. (Opcjonalne) Aby włączyć utworzone ankiety dla wszystkich spotkań, w sekcji Włącz kliknij przełącznik, aby je włączyć on-toggle-button__1_.png lub wyłączyć off-toggle-button.png.
 5. (Opcjonalne) Aby utworzyć więcej ankiet, kliknij + Utwórz.

W przypadku wielu ankiet wyświetlona zostanie nazwa, typ (ankiety, quiz, ankieta zaawansowana), pytania (liczba pytań) oraz informacja o włączeniu.

Działania na poszczególnych ankietach

Po utworzeniu ankiety w zakładce Ankiety/Quizy możesz wybrać dotyczące jej działania:

 1. Po prawej stronie ankiety kliknij ikonę ołówka pencil-button.png, aby edytować swoją ankietę.
 2. Po prawej stronie ankiety kliknij wielokropek more-button__1_.png.
 3. Wybierz jedno z następujących działań:
  • Duplikuj: ankieta zostanie zduplikowana.
  • Usuń: ankieta zostanie usunięta.

Działania zbiorcze na wielu ankietach

Po utworzeniu wielu ankiet w zakładce Ankiety/quizy możesz wybrać dotyczące ich działania:

 1. Zaznacz pole wyboru obok nazwy.
  Pola wyboru wszystkich ankiet zostaną zaznaczone.
  Jeśli nie chcesz zaznaczać wszystkich ankiet, możesz zaznaczyć wybrane pola wyboru ankiety.
 2. Wybierz jedno z następujących działań zbiorczych dla wielu wybranych ankiet:
  • Wyłącz dla moich spotkań: W sekcji Włącz przełączniki dla wybranych ankiet zostaną wyłączone off-toggle-button.png i będą niedostępne dla wszystkich Twoich spotkań.
  • Włącz dla moich spotkań: W sekcji Włącz przełączniki dla wybranych ankiet zostaną włączone on-toggle-button__1_.png i będą dostępne dla wszystkich Twoich spotkań.
  • Duplikuj: wybrane ankiety zostaną zduplikowane.
  • Usuń: wybrane ankiety zostaną usunięte.

Filtrowanie zakładki Ankiety/quizy

Kliknij menu rozwijane Wszystkie typy, aby wyświetlić różne filtry. Ankiety/quizy możesz filtrować według ankiet, ankiet zaawansowanych lub quizów.

Jak uruchomić ankietę podczas spotkania

Ankiety nie są od razu dostępne dla uczestników spotkania, ponieważ prowadzący musi uruchomić ankietę z pytaniami dla nich. Te ankiety można utworzyć przed rozpoczęciem spotkania lub podczas sesji na żywo, ale w każdym przypadku na portalu internetowym trzeba utworzyć ankietę.

 1. Rozpocznij zaplanowane spotkanie Zoom, które ma włączoną funkcję przeprowadzania ankiety.
 2. W sterownikach spotkania kliknij przycisk Ankiety .
 3. Na górze okna ankiety wybierz tę, którą chcesz uruchomić (jeżeli utworzono kilka ankiet).
 4. Kliknij Uruchom.
  Uczestnikom spotkania będzie teraz wyświetlany monit o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Prowadzący będzie mógł zobaczyć wyniki na żywo.
 5. Aby zakończyć ankietę, kliknij pozycję Zakończ ankietę.
 6. Kliknij przycisk , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
  • Ponownie uruchom ankietę: ankieta zostanie uruchomiona ponownie.
   Uwaga: jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona w trakcie spotkania, raport z ankiety będzie zawierać tylko ostatnie wystąpienie ankiety. Jeśli wiesz, że trzeba będzie uruchomić tę samą ankietę dwa razy, a chcesz uzyskać oba zestawy danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginalna, aby uniknąć ponownego uruchomienia tej samej ankiety.
  • Pobierz wyniki: Spowoduje to uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej, aby umożliwić pobranie całego raportu z ankiety, który pokazuje, co wybrał każdy uczestnik, zamiast udziału procentowego każdej opcji.
   Uwaga: aby włączyć tę funkcję, skontaktuj się z działem pomocy Zoom.
  • Pokaż wyniki z przeglądarki: uruchamia domyślną przeglądarkę internetową i wyświetla te same wyniki ankiety na stronie internetowej.
 7. Kliknij Udostępnij wyniki, aby udostępnić wyniki uczestnikom spotkania.