Aktualizowanie karty kredytowej


Zoom akceptuje karty Visa, MasterCard, Discover, JCB i American Express. W każdej chwili możesz zaktualizować dane karty kredytowej za pośrednictwem portalu internetowego Zoom.

Uwaga: od 17 lipca 2023 r. niektórzy właściciele kont i administratorzy zauważą w menu ADMINISTRATOR specjalną sekcję Plany i rozliczenia.

Jak zaktualizować kartę kredytową na koncie Zoom

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacji kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. Kliknij zakładkę Informacje rozliczeniowe.
 4. Przewiń do sekcji Metoda płatności, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  Uwaga: w przypadku aktualizacji którejkolwiek części danych karty płatniczej należy ponownie wprowadzić wszystkie dane karty. Jeśli na przykład aktualizujesz datę ważności, trzeba ponownie wprowadzić wszystkie inne informacje.
 5. Wprowadź dane karty kredytowej.
  Uwaga: jeśli adres rozliczeniowy powiązany z kartą płatniczą nie jest taki sam jak adres wprowadzony w sekcji Kontakt do rozliczeń, usuń zaznaczenie pola wyboru Taki sam jak dane kontaktowe do rozliczeń pod danymi karty kredytowej i zmień adres, aby odpowiadał adresowi powiązanemu z kartą.
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  Uwaga: w przypadku napotkania problemu zapoznaj się z listą typowych błędów rozliczeniowych.

Zoom oferuje dodatkowe sposoby opłacania faktur, w tym ACH, PayPal, Apple Pay i wiele innych. Jeśli chcesz używać innej metody płatności, zapoznaj się z naszymi ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zmiany metody płatności.