Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI)


Twój pokój osobistego spotkania to wirtualny pokój spotkań na stałe zarezerwowany dla Ciebie, do którego możesz uzyskać dostęp za pomocą identyfikatora osobistego spotkania (PMI) lub osobistego linku. Możesz rozpocząć natychmiastowe spotkania za pomocą swojego identyfikatora osobistego spotkania (PMI) lub zaplanować spotkanie, które korzysta z Twojego PMI.

Twój pokój osobistego spotkania jest idealny do użytku z osobami, z którymi regularnie się spotykasz. Ze względu jednak na to, że pokój ten jest zawsze dostępny z tym samym identyfikatorem spotkania i osobistym linkiem, nie należy go używać do kilku spotkań z rzędu lub do spotkań z osobami, z którymi nie spotykasz się regularnie. Gdy uczestnik otrzyma link do Twojego pokoju osobistego spotkania, może dołączyć do niego w dowolnym momencie, jeśli trwa spotkanie, chyba że zablokujesz spotkanie lub użyjesz funkcji Poczekalni, aby przyjmować uczestników indywidualnie.

Dowiedz się więcej na temat identyfikatora osobistego spotkania i osobistych linków.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne korzystania z identyfikatora osobistego spotkania (PMI)

Jak aktywować identyfikator osobistego spotkania (PMI) do natychmiastowych spotkań?

Możesz ustawić swój profil Zoom tak, aby zawsze używał identyfikatora osobistego spotkania do natychmiastowych spotkań. Spowoduje to zablokowanie tego ustawienia, więc niezależnie od tego, czy rozpoczynasz natychmiastowe spotkanie w przeglądarce, za pomocą Zoom Desktop Client, czy aplikacji mobilnej Zoom, Zoom użyje identyfikatora osobistego spotkania.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Profil.
 3. Kliknij Edytuj po prawej stronie sekcji Identyfikator osobistego spotkania.
 4. Zaznacz Użyj identyfikatora osobistego spotkania do natychmiastowych spotkań.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do natychmiastowych spotkań

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Strona główna kliknij strzałkę w dół obok opcji Nowe spotkanie.
 3. Sprawdź, czy opcja Użyj mojego identyfikatora osobistego spotkania (PMI) jest zaznaczona.
  Uwaga: od teraz, gdy ponownie klikniesz Nowe spotkanie, spotkanie będzie używać Twojego identyfikatora osobistego spotkania (PMI).

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do zaplanowanych spotkań

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W zakładce Strona główna kliknij Zaplanuj.
 3. W sekcji Identyfikator spotkania zaznacz opcję Identyfikator osobistego spotkania.
  Uwaga: upewnij się, że podajesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące spotkania.

Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) do swojego klienta mobilnego.

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do natychmiastowych spotkań

 1. Na karcie Spotkanie i czat dotknij Nowe spotkanie.
 2. Włącz opcję Użyj identyfikatora osobistego spotkania (zielony znacznik).
 3. Dotknij Rozpocznij spotkanie.

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do zaplanowanych spotkań

 1. Na karcie Spotkania i czat dotknij Zaplanuj.
 2. Włącz opcję Użyj identyfikatora osobistego spotkania (zielony znacznik).
 3. Dotknij Gotowe lub Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.

Upewnij się, że jesteś zalogowany(-a) w portalu internetowym Zoom.

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do natychmiastowych spotkań

 1. Kliknij opcję Spotkania.
 2. Kliknij Pokój osobistego spotkania.
 3. Kliknij Rozpocznij.
  Uwaga: spowoduje to otwarcie klienta stacjonarnego Zoom, jeśli jest zainstalowany, i uruchomi Twój pokój osobistego spotkania.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do zaplanowanych spotkań

 1. Kliknij opcję Spotkania.
 2. W zakładce Nadchodzące kliknij opcję Zaplanuj nowe spotkanie po prawej stronie ekranu.
 3. W sekcji Identyfikator spotkania zaznacz opcję Użyj identyfikatora osobistego spotkania.
  Uwaga: upewnij się, że podajesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące spotkania.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Upewnij się, że zainstalowano rozszerzenie Zoom dla przeglądarek.

Używanie identyfikatora osobistego spotkania (PMI) do zaplanowanych spotkań

Korzystając z rozszerzenia Zoom do Chrome, możesz planować spotkania tylko przy użyciu identyfikatora osobistego spotkania. Nie możesz go używać do natychmiastowych spotkań.

 1. Kliknij ikonę Zoom Scheduler w prawym górnym rogu strony przeglądarki Google Chrome .
 2. Zaloguj się do Zoom Scheduler.
 3. Kliknij Zaplanuj spotkanie.
 4. Zaznacz opcję Identyfikator osobistego spotkania w sekcji Identyfikator spotkania wyskakującego okna Opcje planowania.
 5. Kliknij Kontynuuj.
  Uwaga: upewnij się, że podajesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące spotkania.
 6. Po zakończeniu zaproszenia kliknij Zapisz.

Uwaga: aby zapewnić lepsze wrażenia, Zoom zaleca korzystanie z wtyczki Zoom dla Outlooka (w przeglądarce i wersji stacjonarnej), zwłaszcza jeśli Twoja organizacja ma komputery z systemem macOS. Firma Microsoft będzie blokować możliwość uruchamiania wtyczek opartych na wstrzykiwaniu kodu w programie Outlook dla systemu macOS i będzie zezwalać jedynie na wtyczki dostępne w sklepie Microsoft Store. Początkowo planowany termin (czerwiec 2020 roku) został przesunięty na koniec roku 2021, data zostanie ustalona przez firmę Microsoft. Zalecamy migrację organizacji do wtyczki, zamiast korzystania z wtyczki w kliencie stacjonarnym. 

Dowiedz się, jak zaplanować spotkanie za pomocą wtyczki Outlook.

 1. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 2. Zaznacz Użyj identyfikatora osobistego spotkania.
 3. Po wybraniu pozostałych opcji, kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Dodaj zaproszonych uczestników i kliknij Zapisz lub Wyślij zaproszenie.