Wyróżnianie wideo uczestników


Przegląd

Dzięki funkcji wyróżniania wideo można wyróżnić do 9 uczestników jako głównych mówców aktywnych, którzy są widoczni dla pozostałych uczestników. Wideo można wyróżniać podczas udostępniania ekranu. Tej funkcji często używa się do wyróżnienia głównego mówcy. 

W artykule omówiono wyróżnianie wideo w kliencie stacjonarnym Zoom i aplikacji mobilnej Zoom. Wideo można również wyróżniać w systemie Zoom Rooms. 

Alternatywnie można również przypiąć wideo do 9 uczestników, co sprawi, że pojawią się jako główni mówcy jedynie na Twoim urządzeniu. Inni uczestnicy wciąż będą widzieć aktywnego mówcę

Warunki wstępne

Podczas spotkania

Podczas webinaru

Wyróżnianie uczestników

 1. Przesuń kursor nad znajdujące się u góry ekranu wideo uczestnika, które chcesz wyróżnić, i kliknij przycisk ...
 2. Kliknij przycisk Wyróżnij dla wszystkich.
 3. (Opcjonalnie) Aby wyróżnić dodatkowych uczestników (łącznie do 9 osób), wykonaj kroki 1 i 2, klikając przycisk Dodaj wyróżnienie
   

Usuwanie wyróżnienia

 1. Kliknij przycisk Usuń wyróżnienie położony w lewym górnym rogu wideo. 
 2. To spowoduje przywrócenie spotkania do widoku mówcy. 

Wyróżnienie podczas własnej przemowy

Aby upewnić się, że obraz użytkownika automatycznie wyświetli się na jego własnym ekranie podczas przemawiania w widoku mówcy, należy włączyć funkcję wyświetlania podglądu z własnej kamery. Może być przydatna zwłaszcza podczas nagrywania lokalnego

Włączanie tego ustawienia:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego
 2. Kliknij zdjęcie profilowe, a następnie opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Wideo.
 4. Zaznacz opcję Widok własny podczas przemowy jako aktywny mówca
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wideo uczestnika, którego chcesz wyróżnić.
 2. Kliknij przycisk Wyróżnij wideo.

Usuwanie wyróżnienia

 1. Kliknij przycisk Anuluj wyróżnienie wideo położony w lewym górnym rogu wideo.

  To spowoduje przywrócenie spotkania do widoku mówcy. 
 1. Kliknij przycisk Uczestnicy.Ten przycisk znajduje się u góry ekranu w urządzeniu iPad, a u dołu ekranu w urządzeniu iPhone.
  iOS-participants.PNG
 2. Kliknij imię i nazwisko uczestnika, którego chcesz wyróżnić.
  iOS-participantslist.PNG
 3. Kliknij przycisk Wyróżnij wideo.
  IMG_5656.PNG

Usuwanie wyróżnienia

 1. Kliknij przycisk Uczestnicy. Ten przycisk znajduje się u góry ekranu w urządzeniu iPad, a u dołu ekranu w urządzeniu iPhone.
  iOS-participants.PNG
 2. Kliknij imię i nazwisko uczestnika.
  iOS-participantslist.PNG
 3. Kliknij przycisk Anuluj wyróżnienie wideo.
  iOS-cancelspotlight.PNG
 1. Kliknij przycisk Uczestnicy.
   Android-participants.png
 2. Kliknij imię i nazwisko uczestnika, którego chcesz wyróżnić.
  Android-participantname.png
 3. Kliknij przycisk Wyróżnij wideo.
  Android-spotlight.png

Usuwanie wyróżnienia

 1. Kliknij przycisk Uczestnicy.
   Android-participants.png
 2. Kliknij imię i nazwisko uczestnika.
  Android-participantname.png
 3. Kliknij przycisk Anuluj wyróżnienie wideo.
  Android-cancelspotlight.png