Gdzie jest aplikacja komputerowa?


Jeśli otrzymasz zaproszenie na spotkanie z linkiem z adresem URL, system automatycznie wyświetli monit o pobranie aplikacji po kliknięciu linku z adresem URL. Nie trzeba instalować aplikacji z wyprzedzeniem.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację ręcznie, odwiedź centrum pobrań Download Center

Aby uzyskać więcej informacji o pierwszych krokach z systemem, zobacz artykuł Pierwsze kroki z Zoom.