Konfiguracja zapasowej metody płatności


W przypadku kont, dla których wybraną metodą płatności jest karta kredytowa, PayPal, Google Pay lub Apple Pay, administratorzy mogą użyć dowolnej z tych usług jako metody zapasowej w sytuacji, gdy płatności wykonywane podstawową metodą się nie powiodą. Dzięki zapasowej metodzie płatności masz gwarancję, że zapłacisz faktury na czas, nawet jeśli płatności wykonywane podstawową metodą płatności zakończą się niepowodzeniem, a tym samym zapewnisz sobie ciągłość usługi. W tym artykule znajdziesz informacje o tym, jak skonfigurować zapasową metodę płatności, a także jak przełączać metodę płatności z podstawowej na zapasową i na odwrót.

Elementy konieczne do konfiguracji zapasowej metody płatności

Jak skonfigurować zapasową metodę płatności

 1. Zaloguj się na portal internetowy Zoom jako administrator.
 2. W panelu nawigacji kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. Kliknij zakładkę Informacje rozliczeniowe.
 4. Po prawej stronie opcji Zapasowa metoda płatności kliknij Dodaj.
  Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, musisz skonfigurować kartę kredytową, konto PayPal, Google Pay lub Apple Pay jako podstawową metodę płatności.
 5. Wybierz zapasową metodę płatności, której chcesz użyć:

Karta kredytowa

Ustaw inną kartę kredytową jako zapasową metodę płatności.

 1. Wprowadź dane karty kredytowej, która ma posłużyć jako zapasowa metoda płatności.
 2. (Opcjonalnie) Jeśli adres rozliczeniowy tej karty kredytowej różni się od adresu rozliczeniowego zapisanego w sekcji Kontakt do rozliczeń, odznacz opcję Taki sam jak w danych osoby kontaktowej płatnika i wprowadź adres rozliczeniowy tej karty kredytowej.
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
  Spowoduje to zapisanie informacji o karcie kredytowej na Twoim koncie jako o potencjalnej zapasowej metodzie płatności.
  Taka metoda płatności zostanie wykorzystana jedynie w przypadku niepowodzenia obciążenia podstawowej metody płatności opłatą cykliczną.

PayPal

Ustaw swoje konto PayPal jako zapasową metodę płatności.

 1. Zaznacz opcję, która upoważnia Zoom do automatycznego obciążenia alternatywnej metody płatności w przypadku wszelkich cyklicznych opłat, które zostały odrzucone przez podstawową metodę płatności.
 2. Kliknij przycisk Zapisz zmianę na PayPal.
 3. Wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się i podłączenie konta PayPal.
  Informacje o koncie PayPal zostaną zapisane na Twoim koncie jako o potencjalnej zapasowej metodzie płatności.
  Taka metoda płatności zostanie wykorzystana jedynie w przypadku niepowodzenia obciążenia podstawowej metody płatności opłatą cykliczną.

Google Pay

Ustaw swoje konto Google Pay jako zapasową metodę płatności.

 1. Zaznacz opcję, która upoważnia Zoom do automatycznego obciążenia alternatywnej metody płatności w przypadku wszelkich cyklicznych opłat, które zostały odrzucone przez podstawową metodę płatności.
 2. Kliknij ikonę Google Pay
  Pokaże się monit o zalogowanie się i połączenie konta Google Pay.
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmianę na Google Pay.
  Informacje o koncie GooglePay zostaną zapisane na Twoim koncie jako o potencjalnej zapasowej metodzie płatności.
  Taka metoda płatności zostanie wykorzystana jedynie w przypadku niepowodzenia obciążenia podstawowej metody płatności opłatą cykliczną.

Apple Pay

Ustaw swoje konto Apple Pay jako zapasową metodę płatności.
Uwaga: konfiguracja Apple Pay jako zapasowej metody płatności jest obsługiwana tylko na kwalifikujących się urządzeniach Apple z przeglądarką Safari. Inne przeglądarki, takie jak Chrome i Firefox, nie mogą być używane do ukończenia tej konfiguracji.

 1. Zaznacz opcję, która upoważnia Zoom do automatycznego obciążenia alternatywnej metody płatności w przypadku wszelkich cyklicznych opłat, które zostały odrzucone przez podstawową metodę płatności.
 2. Kliknij ikonę Apple Pay
  Pokaże się monit o zalogowanie się i połączenie konta Apple Pay.
 3. Kliknij przycisk Zapisz zmianę na Apple Pay.
  Informacje o koncie Apple Pay zostaną zapisane na Twoim koncie jako o potencjalnej zapasowej metodzie płatności.
  Taka metoda płatności zostanie wykorzystana jedynie w przypadku niepowodzenia obciążenia podstawowej metody płatności opłatą cykliczną.

Zamień podstawową i zapasową metodę płatności

Jeśli chcesz zamienić podstawową i dodatkową metodę płatności, możesz to łatwo zrobić, wykonując poniższe czynności.

 1. Zaloguj się na portal internetowy Zoom jako administrator.
 2. W panelu nawigacji kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
 3. Kliknij zakładkę Informacje rozliczeniowe.
 4. Obok opcji Zapasowa metoda płatności kliknij Zarządzaj.
 5. Kliknij Ustaw jako podstawową.
  Prośba zostanie przetworzona, a po jej wykonaniu podstawowa i zapasowa metoda płatności zostaną podmienione.
  Żadne inne informacje rozliczeniowe nie zostaną zmienione.

Uwaga: usunięcie podstawowej metody płatności spowoduje automatyczną zamianę zapasowej metody płatności na podstawową.