Zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami wideo


Klient Zoom Desktop Client ma zaawansowane opcje wideo, które zapewniają większą kontrolę nad danymi wideo oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Uwaga: funkcje te są przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych technicznie. Przełączanie tych opcji bez znajomości konfiguracji sprzętowej i programowej urządzenia może skutkować wrażeniami użytkowników poniżej standardu.

Wymagania wstępne dotyczące zaawansowanych ustawień wideo

Jak uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji wideo?

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Wideo video-button.png.
 4. Kliknij pozycję Advanced (Zaawansowane).
 5. Dostępne będą następujące opcje (w zależności od systemu operacyjnego):
  • Optymalizuj jakość wideo za pomocą funkcji usuwania szumu (Windows, macOS, Linux): włącza programowe usuwanie zakłóceń w celu generowania wyraźniejszego obrazu wideo wysyłanego do uczestników spotkania.
  • Użyj akceleracji sprzętowej do odbioru wideo (macOS, Linux): wykorzystuje zasoby sprzętowe w celu poprawy renderowania odbieranych danych wideo; jeśli system nie ma wymaganych zasobów sprzętowych, może to pogorszyć obraz.
  • Użyj przyspieszenia sprzętowego dla (Windows):
   • Przetwarzanie wideo: wykorzystuje zasoby sprzętowe w celu poprawy renderowania wszystkich danych wideo; jeśli system nie ma wymaganych zasobów sprzętowych, może to pogorszyć obraz.
   • Wysyłanie wideo: wykorzystuje zasoby sprzętowe w celu poprawy renderowania wysyłanych danych wideo; jeśli system nie ma wymaganych zasobów sprzętowych, może to pogorszyć obraz.
   • Odbieranie wideo: wykorzystuje zasoby sprzętowe w celu poprawy renderowania odbieranych danych wideo; jeśli system nie ma wymaganych zasobów sprzętowych, może to pogorszyć obraz.
  • Metoda renderowania wideo (Windows): umożliwia wybór graficznego interfejsu API do renderowania wideo. Domyślne ustawienie to Automatycznie, a inne opcje to Tryb przerzucania Direct3D11, Direct3D11, Direct3D9, i GDI.
  • Przetwarzanie końcowe renderowania wideo (Windows): przetwarza wideo po jego przechwyceniu. Ustawienie domyślne to Automatycznie, a inne opcje to Włącz i Wyłącz.
  • Metoda przechwytywania wideo (Windows): umożliwia wybór platformy multimedialnej do użytku z wideo. Ustawienie domyślne to Automatycznie, a inne opcje to Direct Show i Media Foundation.