Włączanie i dodawanie współprowadzącego


Funkcja współprowadzącego pozwala prowadzącemu na współdzielenie uprawnień prowadzącego z innym użytkownikiem, umożliwiając współprowadzącemu zarządzanie administracyjną stroną spotkania, taką jak zarządzanie uczestnikami lub uruchamianie/zatrzymywanie nagrywania. Prowadzący jest jedynym użytkownikiem, który może przypisać współprowadzącego. Nie ma ograniczeń co do liczby współprowadzących, których można mieć na spotkaniu lub webinarze.

Dowiedz się więcej o sterowaniu współprowadzącego.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące włączania i dodawania współprowadzącego

Jak włączyć współprowadzącego?

Konto

Aby włączyć funkcję współprowadzącego dla wszystkich członków organizacji:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy ustawienie Współprowadzący jest włączone.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik , aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć funkcję współprowadzącego w grupie użytkowników:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij na liście nazwę odpowiedniej grupy, a następnie kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy ustawienie Współprowadzący jest włączone.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik , aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany..
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i tam wymaga zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć funkcję współprowadzącego na własny użytek:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W zakładce Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy ustawienie Współprowadzący jest włączone.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik , aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem Zoom.

Ograniczenia dotyczące współprowadzącego

Współprowadzący nie mają dostępu do następujących elementów sterowania, ponieważ są one dostępne tylko dla prowadzącego spotkanie:

Współprowadzący nie mogą ponadto rozpoczynać spotkań. Jeżeli prowadzący potrzebuje, aby ktoś inny rozpoczął spotkanie, może przypisać zastępcę prowadzącego. Dowiedz się więcej o sterowaniu współprowadzącego.

Jak korzystać ze współprowadzącego podczas spotkania?

Istnieją dwa sposoby, aby uczynić użytkownika współprowadzącym.

Podczas spotkania:

 1. Najedź na wideo użytkownika.
 2. Kliknij ikonę wielokropka .
 3. Kliknij Uczyń współprowadzącym.

Korzystając z okna uczestników:

 1. Kliknij Uczestnicy w elementach sterowania spotkaniem u dołu okna Zoom.
 2. Najedź na nazwę użytkownika, który ma zostać współprowadzącym i wybierz Więcej.
 3. Kliknij Uczyń współprowadzącym.

Po uczynieniu uczestnika współprowadzącym będzie miał on dostęp do sterowania współprowadzącego.