Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia użytkowników podczas spotkania


Przegląd

Jako prowadzący lub współprowadzący spotkanie możesz zarządzać uczestnikami, w tym wyciszać i wyłączać wyciszenie uczestników, aby ograniczyć hałas w tle i rozpraszanie uwagi. Wszyscy uczestnicy mogą także sami się wyciszać i wyłączać wyciszenie, chyba że prowadzący uniemożliwi im wyłączenie wyciszenia.

Ze względu na prywatność i bezpieczeństwo, prowadzący(-a) nie może wyciszać innych uczestników bez ich zgody. Prowadzący może użyć opcji Poproś wszystkich o wyłączenie wyciszenia, co spowoduje wyświetlenie prośby do każdego użytkownika o wyłączenie wyciszenia. Prowadzący może także zaplanować spotkanie z włączoną opcją Żądaj pozwolenia na wyłączenie wyciszenia uczestników, co spowoduje wyświetlenie monitu o wstępną zgodę na wyłączenie wyciszenia uczestników przez prowadzącego. 

Warunki wstępne

W tym artykule omówiono:

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia konkretnego uczestnika

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Kliknij przycisk Uczestnicy  znajdujący się w sterownikach spotkania.
 4. Najedź kursorem na uczestnika i kliknij jedną z poniższych opcji:

Wyciszenie wszystkich użytkowników

Prowadzący lub współprowadzący może wyciszyć wszystkich uczestników, którzy są już obecni na spotkaniu, jak również nowych uczestników dołączających do spotkania. 

 1. Kliknij przycisk Uczestnicy  znajdujący się w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij przycisk Wycisz wszystkich.

 3. Kliknij przycisk Wycisz wszystkich, aby wyciszyć wszystkich obecnych i nowych uczestników. 
 4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Zezwalaj uczestnikom na samodzielne wyciszanie, jeśli chcesz, aby uczestnicy mogli wyłączyć wyciszenie w dowolnym momencie spotkania.

Prośba do wszystkich użytkowników o wyłączenie wyciszenia

Prowadzący i współprowadzący mogą również poprosić wszystkich uczestników spotkania, aby wyłączyli wyciszenie. Dzięki temu uczestnicy spotkania mogą zdecydować, czy są gotowi na wyłączenie wyciszenia, czy też chcą pozostać wyciszeni. 

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Rozpocznij spotkanie.
 3. Kliknij przycisk Uczestnicy znajdujący się w sterownikach spotkania.
 4. Kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij na liście opcję Zapytaj wszystkich o możliwość wyłączenia wyciszenia.

  Spowoduje to, że wszyscy pozostali uczestnicy będą mogli wyłączyć wyciszenie lub pozostać uczestnikiem wyciszonym.

Aktywowanie wcześniej zatwierdzonej zgody na wyłączenie wyciszenia

Można włączyć opcję Żądaj zgody na wyłączanie wyciszenia uczestników, która jest wyświetlana podczas planowania spotkania. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu, gdy uczestnicy dołączą do spotkania. Monit będzie zawierać prośbę o zezwolenie prowadzącemu na wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia. Udzielone pozwolenia będą miały zastosowanie we wszystkich spotkaniach zaplanowanych przez tego samego prowadzącego. To ustawienie jest również dostępne na poziomie konta lub grupy.

Konto

Aby włączyć funkcję wstępnie zatwierdzonej zgody na wyłączenie wyciszenia dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z pozwoleniem do edycji ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem , a następnie Ustawienia konta.
 3. Na karcie Spotkanie przejdź do opcji Żądaj zgody na wyłączenie wyciszenia (w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Uwaga: jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować wprowadzoną zmianę.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
  Uwaga: użytkownicy muszą mieć klienta/aplikację w wersji 5.2.1 lub nowszej, aby ta opcja była widoczna podczas planowania. 

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć funkcję wstępnie zatwierdzonej zgody na wyłączenie wyciszenia dla wszystkich członków określonej grupy:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z pozwoleniem do edycji grup użytkowników.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie opcję Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij kartę Spotkanie, aby uzyskać dostęp do ustawień.
 4. Na karcie Spotkanie przejdź do opcji Żądaj zgody na wyłączenie wyciszenia (w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Uwagi:
  • jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować wprowadzoną zmianę.
  • Jeśli ustawienie jest wyszarzone, oznacza to, że zostało ono zablokowane na poziomie konta i musi zostać zmienione na tym poziomie.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, by to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć funkcję wstępnie zatwierdzonej zgody na wyłączenie wyciszenia na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Na karcie Spotkanie przejdź do opcji Żądaj zgody na wyłączenie wyciszenia (w sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Uwagi:
  • jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować wprowadzoną zmianę.
  • Jeśli ustawienie jest wyszarzone, oznacza to, że zostało ono zablokowane na poziomie grupy lub konta i musi zostać zmienione na tym poziomie.

Używanie wcześniej zatwierdzonej zgody na wyłączenie wyciszenia

 1. Zaplanuj spotkanie.
 2. W sekcji Opcje spotkania zaznacz opcję Żądaj zgody na wyłączanie wyciszenia uczestników.
  Gdy spotkanie się rozpocznie, uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na wyłączanie wyciszenia przez prowadzącego:
   

Jeśli uczestnik wyrazi zgodę na wyłączanie wyciszenia przez prowadzącego, będziesz mieć możliwość wyłączenia wyciszenia każdej osoby z listy uczestników. 

Uwagapo udzieleniu takiej zgody prowadzącemu, wszystkie przyszłe spotkania z tym prowadzącym i włączonym ustawieniem będą miały tę samą, wstępnie zatwierdzoną zgodę. Spotkania bez tego ustawienia będą wymagały, aby prowadzący poprosił każdego uczestnika o wyłączenie wyciszenia. 

Jeśli uczestnicy nie wyrażą takiej zgody, na liście uczestników widoczne będą standardowe opcje Zapytaj o możliwość wyłączenia wyciszenia / Wycisz.

Odwołanie zgody na wyłączenie wyciszenia (uczestnik)

Uczestnicy mogą cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie w ustawieniach klienta lub podczas spotkania.

Ustawienia klienta

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe, a następnie kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Głos.
 4. Kliknij opcję Zarządzaj obok ustawienia Osoby, które mogą wyłączyć Twoje wyciszenie

  Zostanie wyświetlona lista prowadzących, którzy mają pozwolenie na wyłączanie Twojego wyciszenia. 
 5. Wybierz prowadzącego z listy i kliknij opcję Usuń, aby wycofać swoją zgodę. 

Sterowniki podczas spotkania

Jeśli zgoda została udzielona przed dołączeniem do spotkania, możesz ją wycofać podczas spotkania.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Dołącz do spotkania i wyraź zgodę na wyłączanie Twojego wyciszenia.
 3. Kliknij strzałkę do góry ^ przy opcji Wycisz / Wyłącz wyciszenie.
 4. Kliknij opcję Wyświetl osoby, które mogą wyłączyć Twoje wyciszenie.
 5. Wybierz prowadzącego z listy i kliknij opcję Usuń, aby wycofać swoją zgodę. 
 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Kliknij przycisk Ustawienia
 3. Stuknij opcje Spotkania
 4. W sekcji Głos stuknij opcję Osoby, które mogą wyłączyć Twoje wyciszenie.
  Zobaczysz listę prowadzących, którzy mają pozwolenie na wyłączanie Twojego wyciszenia udzielone podczas poprzednich spotkań. 
 5. Stuknij opcję Usuń przy imieniu prowadzącego, dla którego chcesz cofnąć swoją zgodę.  
  Aby zgoda została wycofana, konieczne jest wyjście ze spotkania i dołączenie do niego ponownie.