Wyświetlanie statusu obecności uczestników na spotkaniu


Jeśli jesteś prowadzącym, współprowadzącym lub zastępca prowadzącego spotkanie, sprawdzanie statusu obecności zaproszonych uczestników, aby wiedzieć, czy należy oczekiwać ich obecności, jest jeszcze łatwiejsze. Uczestnicy, którzy zostali zaproszeni na spotkanie, ale jeszcze do niego nie dołączyli, będą wyświetlani w nowej sekcji Nie dołączyli w okienku Uczestnicy wraz z ich odpowiedzią z kalendarza (Zaakceptowano, Odrzucono, Być może, Brak odpowiedzi).

Prowadzący może użyć opcji Poproś o dołączenie, co spowoduje zaproszenie uczestników do dołączenia telefonicznego do bieżącego spotkania albo wybrać opcję Czat, co spowoduje rozpoczęcie pisania wiadomości do danego kontaktu za pośrednictwem czatu Zoom.

Ten artykuł zawiera:

Wymagania wstępne dotyczące wyświetlania statusu uczestników spotkania

Jak włączyć listę zaproszonych w panelu Uczestnicy?

Konto

Aby włączyć lub wyłączyć listę zaproszonych dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkania .
 4. W obszarze Na spotkaniu (podstawowa) kliknij przełącznik Pokazuj listę zaproszonych w panelu uczestników, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu zweryfikowania zmiany.
 6. (Opcjonalnie) Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom swojego konta zmianę tego ustawienia, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: jeśli nowe konto Zoom zostało zarejestrowane po 21 sierpnia 2021 r. lub włączono na koncie nowe środowisko administratora, strona Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć lub wyłączyć listę zaproszonych dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkania .
 5. W obszarze Na spotkaniu (podstawowa) kliknij przełącznik Pokazuj listę zaproszonych w panelu uczestników, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz lub Wyłącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, została zablokowana na poziomie konta i należy ją zmienić na tym poziomie.
 7. (Opcjonalnie) Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom w grupie zmianę tego ustawienia, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć listę zaproszonych do własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkania .
 4. W obszarze Na spotkaniu (podstawowa) kliknij przełącznik Pokazuj listę zaproszonych w panelu uczestników, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu zweryfikowania zmiany.

  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, to została zablokowana na poziomie grupy albo konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.

Jak wyświetlić listę statusów obecności uczestników spotkania w programie Zoom?

Jako prowadzący, współprowadzący lub zastępca prowadzącego możesz szybko i łatwo sprawdzić, kto został zaproszony na to spotkanie, jaka jest odpowiedź tej osoby na zaproszenie oraz czy dołączyła ona lub nie dołączyła do bieżącej sesji.

Aby uzyskać dostęp do tej listy:

 1. Zaloguj się do klienta Zoom Desktop Client i rozpocznij spotkanie jako prowadzący, współprowadzący lub zastępca prowadzącego.
 2. W elementach sterujących prowadzącego kliknij przycisk Uczestnicy , aby otworzyć pełną listę uczestników.
 3. W prawym dolnym rogu panelu Uczestnicy kliknij przycisk , a następnie pozycję Pokaż uczestników, którzy nie dołączyli.
  Widoczne będą dwie sekcje: Dołączyli i Nie dołączyli. Kliknięcie jednej z kategorii spowoduje rozwinięcie lub zwinięcie danej listy.
  • Dołączyli: ta lista działa jak zwykła lista uczestników, pokazuje, kto aktualnie bierze udział w spotkaniu. Nadal dostępne są typowe elementy sterujące uczestników.
  • Nie dołączyli: na tej liście są wyświetlani uczestnicy, którzy zostali zaproszeni, ale jeszcze nie dołączyli do spotkania, a także ich odpowiedź na zaproszenie z kalendarza (Zaakceptowano, Odrzucono, Być może, Brak odpowiedzi).

W przypadku każdego uczestnika w sekcji Nie dołączyli prowadzący ma następujące opcje:

Dowiedz się więcej o zarządzaniu uczestnikami spotkania Zoom.

Uwagi i ograniczenia dotyczące statusu obecności uczestników