Używanie poleceń głosowych w Zoom Rooms.


Polecenia głosowe umożliwiają użytkownikom realizację w Zoom Rooms podstawowych funkcji, pozwalając przy tym zminimalizować kontakt z ekranami dotykowymi. Wydawanie poleceń głosowych z natywnymi silnikami głosowymi Zoom Rooms pozwala użytkownikom skorzystać z tej funkcji bez konieczności dodatkowej konfiguracji czy korzystania ze sprzętu.

W tym artykule omówiono:

Warunki aktywacji poleceń głosowych w Zoom Rooms oraz korzystania z nich

Jak aktywować polecenia głosowe w Zoom Rooms

  1. Zaloguj się na Zoom web portal.
  2. Kliknij Zarządzanie pokojem, a następnie Zoom Rooms.
  3. W celu włączenia poleceń głosowych z konta, lokalizacji lub ustawień pokoju możesz skorzystać z hierarchii lokalizacji Zoom Rooms. W tym przypadku należy kliknąć opcję Ustawienia konta.
  4. Kliknij zakładkę Spotkanie, następnie przełącz ustawienia poleceń głosowych i wybierz Zoom.

Jak korzystać z poleceń głosowych

Możesz powiedzieć...Zoom Rooms...
„Dzień dobry, Zoom”

Oto słowo sygnalizacyjne, które pozwoli Ci rozpocząć interakcję. Zoom Room będzie gotowy do tego, by otrzymywać polecenia. Można także wypowiedzieć to polecenie, a następnie bezpośrednio po nim kolejne.

„Zamelduj się”
„Wymelduj się”.
Zamelduj się i pozostaw pokój zarezerwowany lub skorzystaj z funkcji wymeldowania i zwolnij pokój dla innych.

„Rozpocznij spotkanie”
„Rozpocznij zaplanowane spotkanie”
„Rozpocznij natychmiastowe spotkanie”

Rozpocznij zaplanowane lub natychmiastowe spotkanie.

„Identyfikator dołączenia do spotkania” (wypowiedz nr ID)

Wybrany ID dołączenia do spotkania Jeżeli spotkanie wymaga podania hasła, należy je wyjawić. Należy wymawiać poszczególne znaki.

Link osobisty(Podaj nazwę linku osobistego. Należy wymawiać poszczególne znaki)

Osobisty link Jeżeli konieczne jest podanie hasła, należy je wyjawić. W przypadku nazwy osobistego linku oraz hasła należy wymawiać poszczególne znaki.

Usuń” 

Usuń ostatni wprowadzony numer lub znak.
„Opuść spotkanie”
„Zakończ spotkanie”
Opuść lub zakończ spotkanie.

 

Znane problemy