Pozwalanie uczestnikom/panelistom na ponowne dołączanie


Domyślnie, jeśli usuniesz uczestników spotkania, uczestników webinaru lub panelistów webinaru z sesji na żywo, nie będą oni mogli powrócić do sesji używając tego samego adresu e-mail, ale będą mogli dołączyć do przyszłej sesji. Jeśli chcesz, aby usunięci uczestnicy mogli ponownie dołączyć, możesz zmienić ten sposób działania, ale nie będzie to miało natychmiastowego wpływu na sesję na żywo, ponieważ będzie ona musiała zostać zatrzymana i ponownie uruchomiona, zanim zmiana zostanie rozpoznana.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące pozwalania usuniętym uczestnikom lub panelistom na ponowne dołączenie

Jak pozwolić wcześniej usuniętym uczestnikom spotkania lub panelistom webinarów na ponowne dołączenie?

Uwaga:

Konto

Jeśli jesteś administratorem konta, możesz zezwolić na ponowne dołączanie wszystkim członkom Twojej organizacji:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkania.
 4. W obszarze Na spotkaniu (podstawowe) upewnij się, że ustawienie Pozwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączenie jest włączone.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę grupy.
 4. Kliknij zakładkę Spotkania.
 5. W obszarze Na spotkaniu (podstawowe) upewnij się, że ustawienie Pozwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączenie jest włączone.
  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, znaczy to, że została zablokowana na poziomie konta i należy ją zmienić na tym poziomie.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby umożliwić usuniętym uczestnikom ponowne dołączenie do spotkań na Twój własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkania.
 4. W obszarze Na spotkaniu (podstawowe) upewnij się, że ustawienie Pozwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączenie jest włączone.
  Uwaga: jeśli opcja jest przyciemniona, znaczy to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem usługi Zoom.

Pozwalanie usuniętym uczestnikom webinarów na ponowne dołączenie

Jeśli usunięto uczestników podczas webinaru (z rejestracją lub bez niej), możesz uzyskać dostęp do webinaru w portalu internetowym, aby pozwolić im na ponowne dołączenie.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Webinary.
 3. Kliknij temat webinaru, który chcesz edytować.
 4. W sekcji Zarządzaj uczestnikami w zakładce Zaproszenie kliknij przycisk Edytuj.
  Uwaga: sekcja Zarządzaj uczestnikami nie pojawi się, dopóki uczestnik nie zostanie usunięty.
 5. Kliknij pozycję Zatwierdź obok uczestnika, aby pozwolić mu na ponowne dołączenie. Można również wybrać wielu uczestników za pomocą pól wyboru, a następnie kliknąć pozycję Zatwierdź u dołu okna wyskakującego.