Wyznaczanie zastępcy prowadzącego


Podczas planowania spotkania prowadzący może wyznaczyć innego użytkownika z licencją na tym samym koncie do pełnienia roli zastępcy prowadzącego. Zastępca prowadzącego może rozpocząć spotkanie w imieniu prowadzącego. Użytkownik ten otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem, że został dodany jako zastępca prowadzącego wraz z linkiem do rozpoczęcia spotkania. Jeśli to powiadomienie e-mail jest wyłączone w portalu internetowym Zoom, zastępca prowadzącego nie otrzyma wiadomości e-mail z prośbą o rozpoczęcie spotkania. 

Możliwe jest nawet użycie alternatywnego prowadzącego pomiędzy połączonymi kontami głównym/podrzędnym.

Uwaga: jeśli nie masz pewności, czy rola zastępcy prowadzącego jest dla Ciebie odpowiednia, dowiedz się więcej o rolach w spotkaniu.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dotyczące wyznaczania zastępcy prowadzącego

Ograniczenia zastępcy prowadzącego

Wyznaczenie zastępcy prowadzącego

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij ikonę Zaplanuj.

  Wyświetli się okno harmonogramu.
 3. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 4. W polu Zastępca prowadzącego wprowadź alternatywną nazwę do wyszukiwania przez użytkowników. Można również wprowadzić adres e-mail zastępcy prowadzącego, jeśli jego nazwa się nie pojawi.
 5. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.8.0 lub nowszej.
 6. Kliknij Zaplanuj, aby zakończyć, i otwórz zaznaczony kalendarz.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że opcja powiadomień nie została wyłączona w portalu internetowym Zoom. 
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Spotkania, następnie kliknij Zaplanuj spotkanie.
 3. Przewiń w dół do pozycji Opcje i kliknij Pokaż, aby sprawdzić dodatkowe opcje spotkania.
 4. W polu Zastępca prowadzącego wprowadź adres e-mail zastępcy prowadzącego.
 5. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Ta funkcja wymaga wersji Zoom 5.8.0 lub nowszej.
 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że nie został wyłączony w portalu internetowym Zoom.
 1. Zaloguj do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Zaplanuj
  .
 3. Dotknij Opcje zaawansowane.
 4. Dotknij Zastępcy prowadzącego.
 5. Dotknij użytkowników, których chcesz dodać jako zastępców prowadzących z listy, lub wpisz ich adresy e-mail, a następnie dotknij OK.
 6. (Opcjonalne): Dotknij przełącznik, aby włączyć opcję Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.3 lub nowszej.
 7. Dotknij Zaplanuj, aby zakończyć planowanie.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że nie został wyłączony w portalu internetowym Zoom.
 1. Zaloguj do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Zaplanuj.
 3. Dotknij Opcje zaawansowane.
 4. Dotknij Zastępcy prowadzącego.
 5. Dotknij użytkowników, których chcesz dodać jako zastępców prowadzących z listy, lub wpisz ich adresy e-mail, a następnie dotknij OK.
 6. (Opcjonalne): Dotknij przełącznik, aby włączyć opcję Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej.
 7. Dotknij Gotowe, aby zakończyć planowanie.
  Zastępca prowadzącego otrzyma teraz wiadomość e-mail z informacją, że został dodany jako zastępca prowadzącego, pod warunkiem, że nie został wyłączony w portalu internetowym Zoom.
Dowiedz się, jak zaplanować spotkanie za pomocą wtyczki Outlook.
 1. Kliknij przycisk Zaplanuj spotkanie.
 2. W oknie Opcje planowania wpisz adres e-mail zastępcy prowadzącego w polu Zastępcy prowadzącego.
 3. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.
 4. Po wybraniu pozostałych opcji, kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Dodaj osoby zaproszone na spotkanie i Zapisz lub Wyślij zaproszenie.
 1. Zaloguj się do rozszerzenia Chrome.
 2. Kliknij Zaplanuj spotkanie.
 3. W oknie Opcje planowania wpisz adres e-mail zastępcy prowadzącego w polu Zastępcy prowadzącego.
 4. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Po wysłaniu zaproszenia, kliknij przycisk Zapisz.
 1. Zaloguj się do rozszerzenia Firefox.
 2. Kliknij Zaplanuj spotkanie.
 3. Powinny pojawić się opcje planowania.Jeśli opcje planowania nie pojawiają się automatycznie, kliknij rozszerzenie i ikonę koła zębatego.
 4. Wpisz adres e-mail zastępcy prowadzącego w polu Zastępcy prowadzącego.
 5. (Opcjonalnie): Zaznacz pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety.
 6. (Opcjonalnie): Zaznacz opcję Pozwól mi określić za każdym razem, jeśli chcesz otrzymywać monity za każdym razem o wprowadzeniu zastępców prowadzącego.
 7. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.
 8. Po wysłaniu zaproszenia, kliknij przycisk Zapisz.