Klawisze dostępu i skróty klawiszowe


Istnieją skróty klawiszowe umożliwiające poruszanie się po ustawieniach Zoom bez korzystania z myszy. Przedstawiamy je w tym artykule – dostępne są także w ustawieniach klienta stacjonarnego Zoom, w sekcji Skróty klawiszowe.

Warunki wstępne korzystania z klawiszy dostępu i skrótów klawiszowych

Możesz przeglądać i edytować skróty klawiszowe w ustawieniach skrótów klawiszowych.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij obraz profilu, a następnie opcję Ustawienia.
  Opcja ustawień pod obrazem profilu
 3. Kliknij opcję Skróty klawiszowe.

  Wyświetlone zostaną skróty klawiszowe.

Edytowanie skrótów

Możesz edytować skrót, klikając go, a następnie naciskając klawisz skrótu, który chcesz używać. 

Niektórych ze skrótów można używać jako skrótów globalnych, co oznacza, że będą działać, nawet jeśli Zoom nie znajduje się w aktywnym oknie. Aby włączyć skrót globalnie, zaznacz opcję obok skrótu.

Dostępne skróty

Ogólne

 • F6: poruszaj się po oknach wyskakujących Zoom.
 • Ctrl+Alt+Shift: przenieś fokus do sterowników spotkania Zoom

Spotkanie

 • PageUp: pokaż 25 poprzednich strumieni wideo w widoku galerii
 • PageDown: pokaż 25 kolejnych strumieni wideo w widoku galerii
 • Alt: włącz/wyłącz opcję Zawsze pokazuj sterowniki spotkania w Ustawieniach ogólnych
 • Alt+F1: przełącz na widok aktywnego mówcy w spotkaniu wideo
 • Alt+F2: przełącz na widok galerii w spotkaniu wideo
 • Alt+F4: zamknij bieżące okno
 • Alt+V: rozpocznij/zatrzymaj wideo
 • Alt+A: wycisz/wyłącz wyciszenie głosu
 • Alt+M: wycisz/wyłącz wyciszenie głosu dla wszystkich z wyjątkiem prowadzącego
  Uwaga: dotyczy tylko prowadzącego spotkanie
 • Alt+S: uruchom okno udostępniania ekranu i zatrzymaj udostępnianie ekranu
  Uwaga: działa tylko wtedy, gdy pasek narzędzi sterowników spotkania jest aktywny
 • Alt+Shift+S: uruchom/zatrzymaj nowe udostępnianie ekranu 
  Uwaga: działa tylko wtedy, gdy pasek narzędzi sterowników spotkania jest aktywny
 • Alt+S: wstrzymaj lub wznów udostępnianie ekranu 
  Uwaga: działa tylko wtedy, gdy pasek narzędzi sterowników spotkania jest aktywny
 • Alt+R: rozpocznij/zatrzymaj lokalne nagrywanie
 • Alt+C: rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie w chmurze
 • Alt+P: wstrzymaj lub wznów nagrywanie
 • Alt+N: przełącz kamerę
 • Alt+F: włącz lub wyłącz pełny ekran
 • Alt+H: pokaż/ukryj panel czatu podczas spotkania
 • Alt+U: pokaż/ukryj panel uczestników
 • Alt+I: otwórz okno zaproszenia
 • Alt+Y: podnieś/opuść rękę
 • Alt+Shift+R: przejmij zdalne sterowanie
 • Alt+Shift+G: przerwij zdalne sterowanie
 • Ctrl+2: przeczytaj nazwę aktywnego mówcy
 • Ctrl+Alt+Shift+H: pokaż/ukryj przestawne sterowniki spotkania

Czat

 • Alt+Shift+T: zrzut ekranu
 • Przełącz na widok pionowy/poziomy: Alt+L
 • Ctrl+W: zamknij bieżącą sesję czatu
 • Ctrl+Up: przejdź do poprzedniego czatu
 • Ctrl+Down: przejdź do następnego czatu
 • Ctrl+T: skocz do czatu z daną osobą
 • Ctrl+F: wyszukaj
 • Ctrl+Tab: przejdź do kolejnej zakładki (w prawo)
 • Ctrl+Shift+Tab: przejdź do poprzedniej zakładki (w lewo)

Uwaga: istnieją także dodatkowe skróty do edytowania wiadomości czatu.

Telefon

 • Ctrl+Shift+P: zadzwoń na wyróżniony numer telefonu.
 • Ctrl+Shift+A: przyjmij połączenie przychodzące.
 • Ctrl+Shift+E: zakończ bieżące połączenie.
 • Ctrl+Shift+D: odrzuć połączenie przychodzące.
 • Ctrl+Shift+M: wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu.
 • Ctrl+Shift+H: zawieś/odwieś połączenie.

Możesz przeglądać i edytować skróty klawiszowe w ustawieniach dostępności.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij obraz profilu, a następnie opcję Ustawienia.
  Opcja ustawień pod obrazem profilu
 3. Kliknij opcję Skróty klawiszowe.

  Wyświetlone zostaną skróty klawiszowe.

Edytowanie skrótów

Możesz edytować skrót, klikając go, a następnie naciskając klawisz skrótu, który chcesz używać. 

Niektórych ze skrótów można używać jako skrótów globalnych, co oznacza, że będą działać, nawet jeśli Zoom nie znajduje się w aktywnym oknie. Aby włączyć skrót globalnie, zaznacz opcję obok skrótu.

Dostępne skróty

Ogólne

 • Command(⌘)+W: zamknij bieżące okno
 • Command(⌘)+L: przełącz na widok pionowy lub poziomy, zależnie od obecnego widoku
 • Ctrl+T: przejdź do kolejnej zakładki

Spotkanie

 • Command(⌘)+J: dołącz do spotkania
 • Command(⌘)+Control+V: rozpocznij spotkanie
 • Command(⌘)+J: zaplanuj spotkanie
 • Command(⌘)+Control+S: udostępnij ekran, używając funkcji bezpośredniego udostępniania
 • Command(⌘)+Shift+A: wycisz/wyłącz wyciszenie głosu
 • Command(⌘)+Control+M: wycisz głos dla wszystkich z wyjątkiem prowadzącego (dostępne tylko dla prowadzącego)
 • Command(⌘)+Control+U: wyłącz wyciszenie głosu dla wszystkich z wyjątkiem prowadzącego (dostępne tylko dla prowadzącego)
 • Spacja: naciśnij, aby mówić
 • Command(⌘)+Shift+V: rozpocznij/zatrzymaj wideo
 • Command(⌘)+Shift+N: przełącz kamerę
 • Command(⌘)+Shift+S: uruchom/zatrzymaj udostępnianie ekranu
 • Command(⌘)+Shift+T: wstrzymaj lub wznów udostępnianie ekranu
 • Command(⌘)+Shift+R: rozpocznij nagrywanie lokalne
 • Command(⌘)+Shift+C: rozpocznij nagrywanie w chmurze
 • Command(⌘)+Shift+P: wstrzymaj lub wznów nagrywanie
 • Command(⌘)+Shift+W: przełącz się na widok aktywnego mówcy lub widok galerii, zależnie od obecnego widoku
 • Ctrl+P: pokaż 25 poprzednich uczestników w widoku galerii
 • Ctrl+N: pokaż 25 następnych uczestników w widoku galerii
 • Command(⌘)+U: pokaż/ukryj panel uczestników
 • Command(⌘)+Shift+H: pokaż/ukryj panel czatu podczas spotkania
 • Command(⌘)+I: otwórz okno zaproszenia
 • Option+Y: podnieś/opuść rękę
 • Ctrl+Shift+R: przejmij zdalne sterowanie
 • Ctrl+Shift+G: przerwij zdalne sterowanie
 • Command(⌘)+Shift+F: włącz lub wyłącz pełny ekran
 • Command(⌘)+Shift+M: minimalizuj okno
 • Ctrl+Option+Command+H: pokaż/ukryj sterowniki spotkania
 • Ctrl+Shift+R: przejmij zdalne sterowanie
 • Ctrl+Shift+G: przerwij zdalne sterowanie
 • Ctrl+\: przełącz opcję Zawsze pokazuj sterowniki spotkania w Ustawieniach ogólnych
 • Command(⌘)+W: monituj o zakończenie lub opuszczenie spotkania

Czat

 • Command(⌘)+K: skocz do czatu z daną osobą
 • Command(⌘)+T: zrzut ekranu

Uwaga: istnieją także dodatkowe skróty do edytowania wiadomości czatu.

Telefon

 • Ctrl+Shift+C: zadzwoń na wyróżniony numer telefonu.
 • Ctrl+Shift+A: przyjmij połączenie przychodzące.
 • Ctrl+Shift+D: odrzuć połączenie przychodzące.
 • Ctrl+Shift+E: zakończ bieżące połączenie.
 • Ctrl+Shift+M: wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu.
 • Ctrl+Shift+H: zawieś/odwieś połączenie.

Możesz przeglądać wszystkie skróty klawiszowe w ustawieniach dostępności.
 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij obraz profilu, a następnie opcję Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Dostępność.

  Pojawią się ustawienia dostępności i skróty klawiszowe.

Dostępne skróty

Ogólne

 • Ctrl+Tab: przejdź do kolejnej zakładki

Spotkanie

 • Alt: przełącz opcję Zawsze pokazuj sterowniki spotkania w Ustawieniach ogólnych
 • Alt+V: rozpocznij/zatrzymaj wideo
 • Alt+A: wycisz/wyłącz wyciszenie głosu
 • Alt+M: wycisz/ wyłącz wyciszenie głosu dla wszystkich z wyjątkiem prowadzącego (dostępne tylko dla prowadzącego)
 • Alt+S: uruchom/zatrzymaj udostępnianie ekranu
 • Alt+T: wstrzymaj/wznów udostępnianie ekranu
 • Alt+R: rozpocznij/zatrzymaj lokalne nagrywanie
 • Alt+C: rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie w chmurze
 • Alt+P: wstrzymaj/wznów nagrywanie
 • Alt+N: przełącz kamerę
 • Esc: włącz/wyłącz tryb pełnoekranowy
 • Alt+U: pokaż/ukryj panel uczestników
 • Alt+I: otwórz okno zaproszenia
 • Alt+Y: podnieś/opuść rękę
 • Alt+Shift+R: rozpocznij zdalne sterowanie
 • Alt+Shift+G: odwołaj pozwolenie na zdalne sterowanie

Czat

 • Alt+Shift+T: zrzut ekranu
 • Ctrl+W: zamknij bieżącą sesję czatu

Telefon

 • Ctrl+Shift+A: przyjmij połączenie przychodzące.
 • Ctrl+Shift+E: zakończ bieżące połączenie.
 • Ctrl+Shift+D: odrzuć połączenie przychodzące.
 • Ctrl+Shift+M: wycisz/wyłącz wyciszenie mikrofonu.
 • Ctrl+Shift+H: zawieś/odwieś połączenie.

Jeśli używasz iPada z klawiaturą, podczas spotkania Zoom dostępne są następujące skróty:

 • Command + Shift + A: wycisz/wyłącz wyciszenie głosu
 • Command + Shift + V: rozpocznij/zatrzymaj wideo
 • Command + Shift + H: pokaż/ukryj czat
 • Command + Shift + M: minimalizuj spotkanie
 • Command + U: pokaż/ukryj zarządzanie uczestnikami
 • Command + W: zamknij pierwsze okno, np. okno uczestników lub ustawień spotkania