Korzystanie z wirtualnego tła w Zoom Room


Przegląd

Funkcja wirtualnego tła umożliwia wyświetlanie obrazu lub wideo jako tła podczas spotkania w Zoom Room. Funkcja ta wymaga zielonego ekranu, aby umożliwić Zoom wykrycie różnicy pomiędzy Tobą a tłem.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Włączanie wirtualnego tła

Aby włączyć wirtualne tło dla Zoom Rooms:

  1. Zaloguj się na portalu internetowym Zoom jako administrator.
  2. Przejdź na stronę Zoom Rooms i kliknij Ustawienia konta.
  3. Włącz opcję Wirtualne tło z zielonym ekranem.
  4. Aby dodać więcej możliwości wyboru tła do biblioteki domyślnej, kliknij Prześlij tło.

Uwaga: jeżeli chcesz włączyć tę funkcję tylko dla określonych Zoom Rooms, możesz użyć hierarchii lokalizacji.

Włączanie wirtualnego tła podczas spotkania

Jeżeli masz wirtualne tło już włączone na portalu internetowym, możesz je włączać podczas spotkań.

  1. Podczas spotkania dotknij ikony koła zębatego ustawień w swoim sterowniku Zoom Room.
  2. Dotknij opcji Wirtualne tło, a następnie dotknij tła, którego chcesz użyć. 
    Aby wprowadzić zmiany do tego ustawienia, konieczne może być wprowadzenie kodu dostępu Zoom Room
  3. (Opcjonalne) Dotknij pozycji Kalibruj ponownie, aby automatycznie dostosować wirtualne tło.