Dołączanie do różnych spotkań jednocześnie w kliencie stacjonarnym


Funkcja jednoczesnego dołączania do różnych spotkań lub webinarów z klienta stacjonarnego Zoom umożliwia uczestnikom jednoczesne uczestnictwo lub monitorowanie wielu spotkań lub webinarów w tym samym czasie. Jest to idealne rozwiązanie dla personelu pomocniczego, który musi monitorować wiele sesji jednocześnie.

Po włączeniu tego ustawienia możesz dołączać do wielu sesji, używając adresu URL do dołączania bądź przechodząc pod adres https://zoom.us/join i wprowadzając identyfikator spotkania. Przycisk Dołącz w kliencie Zoom działa tylko w przypadku pierwszego spotkania, do którego dołączasz.

Uwaga: ta funkcja nie pozwala na prowadzenie wielu jednoczesnych spotkań.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne dołączania do różnych spotkań jednocześnie w kliencie stacjonarnym

Uwaga: skontaktuj się z działem pomocy Zoom, aby włączyć tę funkcję.Po kontakcie z działem pomocy poczekaj do 3 dni roboczych na włączenie funkcji.

Włącz dołączanie do różnych spotkań jednocześnie w kliencie stacjonarnym

Konto

Aby włączyć tę funkcję dla wszystkich członków swojej organizacji:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy włączona jest opcja Dołączaj do różnych spotkań jednocześnie w kliencie stacjonarnym.  
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby włączyć tę funkcję dla określonej grupy:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy włączona jest opcja Dołączaj do różnych spotkań jednocześnie w kliencie stacjonarnym.  
 6. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę
  .Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć tę funkcję do własnego użytku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (Podstawowe) sprawdź, czy włączona jest opcja Dołączaj do różnych spotkań jednocześnie w kliencie stacjonarnym.  
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i musisz skontaktować się z administratorem Zoom.

Dołączanie do różnych spotkań jednocześnie

Aby dołączać do wielu spotkań jednocześnie, możesz dołączyć do pierwszego spotkania, wykonując jedną z następujących czynności:

Dla każdego dodatkowego spotkania, do którego chcesz dołączyć, musisz użyć adresu URL do dołączenia w przeglądarce lub ręcznie wprowadzić identyfikator spotkania/webinaru po adresem https://zoom.us/join, a klient Zoom automatycznie uruchomi dodatkowe spotkanie lub webinar.