Włączanie lub wyłączanie funkcji Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”


Uczestnicy, którzy nie mają możliwości zainstalowania aplikacji Zoom, mogą dołączyć do spotkania lub webinaru za pomocą klienta Zoom Web Client w przeglądarce internetowej na komputerze. Klient Zoom Web Client oferuje ograniczoną funkcjonalność.

Link Dołącz z przeglądarki jest wyświetlany po kliknięciu przez użytkownika linku w celu dołączenia do spotkania. Można automatycznie dołączyć link Dołącz z przeglądarki lub żądać od uczestników, aby najpierw spróbowali pobrać oprogramowanie Zoom.

Uczestnik może kliknąć link Dołącz z przeglądarki. Zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy, a następnie będzie można dołączyć do spotkania.

Uwaga:

Wymagania wstępne dotyczące pokazywania linku „Dołącz z przeglądarki”

Jak włączyć lub wyłączyć pokazywanie linku „Dołącz z przeglądarki”?

Konto

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Pokaż link „Dołącz z przeglądarki” dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W obszarze Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
 6. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Pokaż link „Dołącz z przeglądarki” dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W obszarze Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować z tego samego poziomu.
 7. (Opcjonalne) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij opcję Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Pokaż link „Dołącz z przeglądarki” na swój własny użytek:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W obszarze Na spotkaniu (zaawansowane) kliknij przełącznik Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu weryfikacji zmiany.
  Uwaga: wyszarzona opcja oznacza, że zablokowano ją na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.